Strona główna
opoka.org.pl
2018-05-12 22:06
Ewa Kotowska-Rasiak

Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa odbyło się 49. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci z kraju i zagranicy. Duchowni wskazywali na św. Józefa jako przykład dobrego ojca i wychowawcy.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Sympozjum otworzył bp Stanisław Napierała, który podkreślał, że w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa do Kalisza przybywają tłumy pielgrzymów z całej Polski, aby modlić się do tego patrona. – Św. Józef jest fundamentem budowania diecezji kaliskiej. Wszystko, co w diecezji istnieje oparte jest na św. Józefie. Warto postawić na tego patrona – powiedział pierwszy biskup kaliski.

W swoim słowie wstępnym wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego odwołał się do ostatniego objawienia w Fatimie zapowiadanego wcześniej przez Maryję, które miało miejsce 13 października 1917 r. Duchowny zaznaczył, że ukazał się wtedy św. Józef z Dzieciątkiem błogosławiący światu. – W ten sposób Maryja wskazuje na wyjątkowość św. Józefa w planach zbawienia. To znak, że Józef jest ratunkiem dla współczesnego świata – mówił ks. prał. Andrzej Latoń.

W pierwszym wykładzie br. Elie Ayroulet z Francji wskazywał na św. Józefa jako wychowawcę. Prelegent podkreślał jak ważną rolę spełnia ojciec w dziele wychowania. – Św. Józef uczy, że zadaniem ojca w wychowaniu jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w wypełnieniu powołania – stwierdził zakonnik. Wskazał, że w dziedzinie wychowania ważne są trzy cnoty, które posiadał św. Józef, a są to: autorytet, pokora i wiara. Z kolei o. Jakub Kamiński przedstawił św. Józefa w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV w.

Pierwszą część sympozjum podsumował biskup kaliski Edward Janiak, który dziękował kapłanom i mediom diecezjalnym za rozsławianie św. Józefa. Wyraził radość, że do Kalisza przybywają tysiące pielgrzymów, aby oddać cześć św. Józefowi. Dodał, że papież Franciszek nazwał kaliską bazylikę Narodowym Sanktuarium św. Józefa.

Uczestnicy sympozjum modlili się także w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, gdzie Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

W homilii ks. dr Waldemar Graczyk porównał człowieka dążącego do świętości do diamentu wymagającego oszlifowania, co może dokonać się tylko dzięki wierze i umacnianiu w czynieniu dobra.

Wskazał na św. Józefa podkreślając jego cechę nadrzędną jaką jest posłuszeństwo i zaznaczył, że jest on doskonałym nauczycielem silnej wiary i świętości. – Józef uczy nas, że pokorne wypełnianie woli Bożej jest możliwe. Uczy, że należy cierpliwie czekać na czasy i chwile wyznaczone przez Boga. Wreszcie uczy nas, że pewne zmiany nie mogą dokonać się inaczej, jak tylko poprzez trudności i kryzysy, poprzez godzinę Jezusowego krzyża – stwierdził prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Edward Janiak zawierzył św. Józefowi uczestników Sympozjum Józefologicznego oraz pielgrzymów z całej Polski.

Wykład nt. „Św. Józef. Nieuczestniczący wzór uczestnictwa w Eucharystii” wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kwiatkowski. Obrady zakończył wykład ks. Enrique Lopez Imbernon z Hiszpanii pracującego na Ukrainie, który mówił o św. Józefie jako dziewiczym ojcu Jezusa.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, ks. prał. Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, Bractwo św. Józefa, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Obradom towarzyszyła figura św. Józefa przywieziona przez jednego z prelegentów br. Elie Ayroulet z Francji. Ta figura była obecna podczas Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego odbywającego się we Francji w 2017 r.

Organizatorami sympozjum byli: Polskie Studium Józefologiczne, Kapituła Kolegiacka i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

W 2017 r. papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-05-12 15:28:59
miniaturka
play

Jedenastu nowych prezbiterów w archidiecezji katowickiej

W archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc udzielił święceń prezbiteratu 11 diakonom z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.
2018-05-12 15:41:41
miniaturka

Święcenia diakonów i prezbiterów w Stadnikach

- Nadeszła godzina, że Syn Człowieczy został uwielbiony przez wasze „jestem". Znaczy to, że chcecie być bliscy Chrystusowi i służyć założonemu przez Niego świętemu, katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi. - mówił abp Jędraszewski udzielając święceń diakonatu i prezbiteratu.
2018-05-12 21:38:03
miniaturka

Bp Napierała modlił się o rychłą beatyfikację zakonnicy

- Beatyfikacja s. Włodzimiry jest potrzebna, ponieważ wzorzec świętości, jaki ona przedstawia, jest pilnie potrzebny we współczesnych czasach - mówił bp Stanisław Napierała podczas Mszy św. o rychłą beatyfikację s. Marii Włodzimiry Wojtczak w Ostrowie Wielkopolskim.
2018-05-13 07:20:58
miniaturka

Papież do belgijskich katolików: ukazujcie Ewangelię, nie potępiajcie

Franciszek spotkał się z członkami stowarzyszenia, które zabiega o obecność chrześcijaństwa w belgijskich mediach. Papież zachęcił ich, by czynili to delikatnie i z szacunkiem, bez potępiania i wytykania palcami.
2018-05-13 07:37:43
miniaturka

Pakistan: lekcje Koranu obowiązkowe także dla katolików

Wspólnota chrześcijańska i inne mniejszości religijne w pakistańskiej prowincji Pendżab są zaniepokojone nowym dyskryminującym projektem prawa, zaaprobowanym przez miejscowy parlament.
2018-05-13 08:15:57
miniaturka

Papież do Kręgu św. Piotra: jesteście życiodajnym źródłem miłosierdzia

Papież Franciszek podziękował członkom rzymskiego „Kręgu św. Piotra” – „Circolo San Pietro” za ich codzienną, wytrwałą służbę na rzecz potrzebujących. Wskazał, że są oni życiodajnym źródłem miłosierdzia.