Strona główna
opoka.org.pl
2017-11-29 20:52
Ewa Kotowska-Rasiak

Rok łaski pod patronatem św. Józefa

O osobistej relacji do św. Józefa, ustanowieniu przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i wydarzeniach związanych z obchodami tego jubileuszowego Roku mówi Biskup Kaliski Edward Janiak.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Ewa Kotowska-Rasiak (KAI): Ksiądz Biskup zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka o ogłoszenie Roku Świętego Józefa w diecezji kaliskiej. Skąd taki pomysł?

Bp Edward Janiak: To był wyraz potrzeby duszpasterskiej i krzewienia kultu św. Józefa. Zdając sobie sprawę z tego, że nasza diecezja ma w osobie św. Józefa tak potężnego Patrona i Opiekuna, postanowiłem, po zasięgnięciu opinii Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej, czyli Sanktuarium św. Józefa wystosować prośbę do Ojca Świętego za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej, by zechciał udzielić łaski Nadzwyczajnego Roku w kaliskim Sanktuarium św. Józefa. Cieszę się, że Ojciec Święty przychylił się do tej prośby i odpowiedział pozytywnie.

Papież przychylając się do prośby Księdza Biskupa zezwolił na obchodzenie Roku Świętego Józefa w kaliskim sanktuarium od I Niedzieli Adwentu aż do święta Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 roku. Inauguracja ma odbyć się 2 grudnia w Sanktuarium św. Józefa. Księże Biskupie proszę opowiedzieć o tym wydarzeniu.

Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla diecezji kaliskiej i dla Kościoła w Polsce otworzy w imieniu Papieża Franciszka ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Ten święty czas łaski rozpoczniemy w sobotę 2 grudnia br. o godzinie 11.00 Eucharystią celebrowaną pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego wraz z biskupami z sąsiadujących  diecezji i prezbiterium naszej diecezji. Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski udzieli szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo dla wiernych zgromadzonych w kaliskim Sanktuarium św. Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem mediów diecezjalnych: Telewizji Internetowej Dom Józefa i Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Ojciec Święty nazwał Sanktuarium św. Józefa narodowym sanktuarium...

Cieszy mnie fakt, iż Papież Franciszek nasze kaliskie Sanktuarium św. Józefa nazwał sanktuarium narodowym. Dar Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i nazwanie kaliskiego sanktuarium narodowym jest dla mnie i dla całej diecezji zadaniem, aby miłość i nabożeństwo do św. Józefa były obecne i rozwijały się w naszych rodzinach, parafiach, w całej diecezji i w naszej ojczyźnie.

W ciągu całego Roku Świętego Józefa w kaliskiej bazylice będzie można uzyskać odpust zupełny. Księże Biskupie to wielki dar dla wiernych…

Łaski, jakie możemy otrzymać w czasie Nadzwyczajnego Roku, są ściśle związane z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Jest to przede wszystkim łaska odpustu zupełnego, a więc darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty i pojednania. Aby uzyskać taki odpust należy: po pierwsze w czasie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa nawiedzić kaliskie sanktuarium i po drugie spełnić tzw. warunki zwyczajne odpustu, czyli odbyć spowiedź sakramentalną, przyjąć komunię św. oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, a także wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.

Takiej łaski będą mogły także dostąpić osoby, które nie dają rady przybyć do kaliskiej bazyliki…

Tak. Wierni w podeszłym wieku, a także dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący osobiście przybyć do kaliskiego sanktuarium, mogą uzyskać odpust zupełny tam gdzie przebywają odmawiając pobożnie modlitwy przed obrazem Patriarchy z Nazaretu i ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i trudności życia, jeżeli tylko w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu oraz postanowią, że w najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu.

Jak będzie przebiegał Rok Świętego Józefa w diecezji kaliskiej?

Mamy szeroki program duszpasterski dotyczący nie tylko bazyliki, ale również parafii, grup modlitewnych, ale też młodzieży. W Nadzwyczajnym Roku każda parafia winna odnowić zawierzenie swej wspólnoty św. Józefowi. Dlatego też w soboty będą odbywały się pielgrzymki poszczególnych parafii naszej diecezji do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wydaje mi się, że bardzo ważne będą spotkania przygotowywane dla młodzieży. Jest zespół młodych księży, którzy będą chcieli ożywić kult św. Józefa również wśród młodzieży, a zwłaszcza mających przyjąć sakrament bierzmowania.

Już wcześniej Papież Franciszek przekazał św. Józefowi Kaliskiemu swój pierścień. Proszę przypomnieć to wydarzenie.

Tak. To było w 2014 r. Ojciec Święty jako wotum wdzięczności przekazał św. Józefowi pierścień papieski wraz z dokumentem. Nikt nie ma wątpliwości, że Papież Franciszek jest czcicielem św. Józefa. Swój pontyfikat rozpoczynał pod patronatem tego świętego. Kiedyś Ojciec Święty dał takie świadectwo, że jak ma trudniejsze sprawy związane z Kościołem to pisze je na kartce i przed snem składa pod figurą św. Józefa.

Ksiądz Biskup rozpoczął posługę w diecezji kaliskiej od choroby. Wiele osób modliło się wtedy do św. Józefa. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni patronowi za łaskę zdrowia…

Po roku posługi w diecezji kaliskiej dowiedziałem się, że mam złośliwy nowotwór gardła. Pogodziłem się, że św. Józef jest patronem od dobrej śmierci, co nie znaczy, że chciałem umierać. Wiem, że dużo ludzi modliło się do św. Józefa. Ja również odmawiałem stałą modlitwę. Obiecałem też św. Józefowi, że jak mnie zachowa to będę starał się wiernie służyć Kościołowi Kaliskiemu. Pomyślałem wówczas o założeniu szkoły i wybudowaniu domu opieki dla osób starszych. Od września br. funkcjonuje w Kaliszu Zespół Szkół Technicznych, a 2 grudnia otworzymy nowy Dom Opieki Caritas im. św. Józefa w Złoczewie.

Proszę o osobistą refleksję kim dla Księdza Biskupa jest św. Józef?

O pobożności i kulcie do św. Józefa wiedziałem dużo wcześniej, ale bliżej tego świętego poznałem dzięki kapłanowi, który przeżył obóz koncentracyjny w Dachau, a którego spotkałem w czasie mojej pracy duszpasterskiej w Dortmundzie. Ks. prałat Wacław Tokarek pochodzący z Łodzi, tam w Dortmundzie wśród Poloni z wielką gorliwością odprawiał nowennę do św. Józefa. Ten kapłan powiedział mi kiedyś, że ci, którzy przeżyli obóz koncentracyjny obiecywali nie tylko modlitwę i pielgrzymkę do św. Józefa kaliskiego, ale też szerzenie Jego kultu. I mnie jako następcę poprosił o odmawianie modlitwy do św. Józefa. Odtąd, a jest to już prawie 30 lat, codziennie odmawiam litanię do św. Józefa. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę tutaj na ordynansie u św. Józefa w Kaliszu. Jestem przekonany, że św. Józef czuwa nad diecezją kaliską, ale też nad moją osobą.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy