Strona główna
opoka.org.pl
2019-07-20 18:00
Szymon Wilk

Promocja książki o Madonnie Przeworskiej

Ukazała się pierwsza publikacja poświęcona w całości dziejom cudownego obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia.

Promocja książki "Consolatio Populi Prevorscensis"
Autor/źródło: Wojciech Kapusta

Praca zbiorowa "Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku" pod redakcją historyka Szymona Wilka zawiera jedenaście artykułów poświęconych m.in. teologicznemu sensowi koronacji, znaczeniu tytułu "Matka Boża Pocieszenia", treściom ideowym przeworskiego obrazu, historii kultu w poszczególnych okresach historycznych, cudom i łaskom Przeworskiej Madonny oraz geograficznemu zasięgowi czci Jej oddawanej. Po każdym z rozdziałów umieszczone są streszczenia w języku włoskim. Uzupełnieniem bogatej treści merytorycznej są fotografie autorstwa Wojciecha Kapusty ilustrujące czterowiekowy kult oddawany Przeworskiej Pani Pocieszenia.

Nakładcą publikacji jest Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, zaś współnakładcami Miasto Przeworsk i Stowarzyszenie Żywego Różańca przy parafii pw. św. Barbary w Przeworsku.

Premiera książki odbędzie się 24 lipca, o godz. 17:00 w Sali Narad Ratusza w Przeworsku (Rynek 1, I piętro). Uczestnicy wysłuchają ponadto interesujących prelekcji poświęconych przebiegowi uroczystości koronacyjnych organizowanych przez bernardynów w XVIII w. oraz przeworskiej księdze cudów z 1925 r. i jej autorowi o. Tadeuszowi Uklei. Zaprezentowany zostanie po raz pierwszy publicznie rękopis tego zbioru łasku doznanych za wstawiennictwem Przeworskiej Madonny.

Kościół OO. Bernardynów jest najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w regionie przeworskim. Barokowy obraz Przeworskiej Madonny czczony jest tu nieprzerwanie od 1613 r. Jeszcze w XVII w. obraz zaczął być określany mianem cudownego, a w XVIII w. pojawił się tytuł Matka Boża Pocieszenia. Do odnowienia kultu przyczynili się gwardianie z przełomu XIX/XX w.: o. Felicjan Fierek, o. Franciszek Woźny i o. Tadeusz Ukleja. Ten ostatni podjął w 1926 r. starania o ukoronowanie obrazu, które są finalizowane dopiero w obecnych czasach. Od 1962 r. obraz znajduje się w głównym ołtarzu bernardyńskiej świątyni. 8 września br. odbędzie się koronacja cudownego obrazu Przeworskiej Pani Pocieszenia.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy