Strona główna
opoka.org.pl
2018-11-24 13:14
Zygmunt Gutowski

Projekcje Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2018" w USA i Kanadzie

W końcu listopada br w San Diego (USA) i w dniach 5-7 grudnia w Kanadzie odbędą się projekcje nagrodzonych filmów Festiwalu "Losy Polaków 2018".

XIII FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2018”   

Szczegóły http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol; https://vimeo.com/301971977

- to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu, którego tematem przewodnim  w latach 2016 - 2022 roku jest 100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również- nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Polską,- wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki ,- promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą,- wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą,- wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentację wzorów i autorytetów.

Uroczyste Rozdanie Nagród i Projekcje Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018”odbyły się w dniach 3 i 4 listopada br.  w Centrum Prasowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ul. Foksal 3/5 w Warszawie . Szczegóły:  www.warszawa.mazowsze.pl Jury XIII Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2018" pod przewodnictwem Pawła Woldana–  reżysera filmowego i telewizyjnego,oceniało 106 nadesłanych prac festiwalowych  -  filmów i programów telewizyjnych, programów radiowych, programów multimedialnych  oraz portali internetowych ukazujących życie Polaków w ponad 20 krajach świata m.in. w Afganistanie, Australii, Białorusi, Filipinach, Francji, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie,  Kazachstanie, Litwie, Meksyku, Niemczech, Rosji, RPA,  Szwecji. USA, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i  w Polsce.

 

HISTORIA FESTIWALU POLONIJNEGO “LOSY POLAKOW“ OD ROKU 2004 Pierwsze Polonijne Przeglądy  Multimedialne (Audiowizualne) odbywały się w Warszawie  ramach powstałego w roku 1986 Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów” (obecnie „KSF Niepokalana”) organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF w Klasztorze Niepokalanów przy wsparciu  Fundacji Polska – Europa – Polonia.  Stowarzyszenia Wspólnota Polska (prezesi Andrzej  Stelmachowski i Maciej Płażyński)i  Telewizji Polonia. Współinicjatorem i organizatorem obu festiwali był wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF - red. Zygmunt Gutowski, dziennikarz rtv i realizator filmowy, działacz „Solidarności RTV”,  internowany w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji, a także Studia Video Gdańsk i Studia „Solidarność”. Już od roku 1987 zgłaszali oni filmy realizowane również poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych  i Ruchu Solidarność. W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 20042005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny,  W latach 2006 - 2015 festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska - Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010  sprawował śp. Ryszard Kaczorowski –prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska. Od roku 2016 Festiwal organizowany jest w Warszawie pod osobistym Patronatem Marszalka Senatu RP pod obecna nazwa „Festiwal Polonijny Losy Polaków”. 

PROGRAM NA LATA 2016 – 2022  (  w ramach Programu „niepodległa”) W związku z rocznicami wielkich w historii Polski wydarzeń w latach 2016 – 2022 wiodącym tematem Festiwalu jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i przewidziane są Nagrody Specjalne w tej kategorii. Festiwal został włączony  do Programu „Niepodległa” Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległościhttps://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/festiwal-polonijny-losy-polakow-2018/ Ponadto każdego roku wyznaczane są dodatkowe ważne tematy:2016 – 1050-lecie Chrztu Polski, 2017 – rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego  oraz rocznice związane z gen. Józefem Hallerem, 2018 – obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 2019 – osiemdziesiąta rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz siedemdziesiąta piąta rocznica Powstania Warszawskiego, 2020 – setna rocznica Bitwy Warszawskiej oraz czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”.  2021 -  rola Polski i Polaków we współczesnym świecie. 2022 – podsumowanie multimedialne  obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
PLANOWANE DZIAŁANIA w latach 2018-2022 - pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie  - pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców - USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina, Kazachstan - Dyskusja i konkursy:  wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę - Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –A. Siedlecki - Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” - filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków - Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach –międzynarodowe konferencje, warsztaty - Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata 
OSOBISTY PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018” dr Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof.Piotr Gliński – minister MKiDN 
KOMITET HONOROWY XIII Polonijnego Festiwalu „Losy Polaków 2018” 
Anna Maria Anders– senator, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu d/s Dialogu Międzynarodowego Michał Dworczyk – sekretarz stanu, szef Kancelarii Premiera RP, Jan Szarek - prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Kasprzyk – szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jacek Kurski – prezes Telewizji Polskiej SA, bp Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpasterstwa  Emigracji,  Dominik Tarczyński – poseł na Sejm RP, Jan Maria Jackowski – senator RP,  Jan Żaryn – senator RP,  Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu, Teresa Berezowska (Kanada) – prezes Rady Polonii Świata, Walter Gołębiewski (USA), ks. Waldemar Gliński (UKSW)  i Maria Szonert-Binienda (USA)- Światowa Rady Badań nad Polonią,  Dariusz Bonisławski– prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ks. Stanisław Świerczyński (W. Brytania) - naczelny kapelan ZHP  poza granicami Polski, ks. dr Bernard Kołodziej i ks. Wiesław Wójcik  - Towarzystwo Chrystusowe,  Jerzy Czartoryski – prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada,  Jan Cytowski (Kanada) – były przewodniczący Rady Polonii Świata, Andrzej Jaworski– b. poseł na Sejm RP Krzysztof Skowroński– prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Piotr Łukasz Andrzejewski– adwokat, b. senator RP Wiesław Jan Wysocki  - profesor Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego ks. Infułat Ireneusz Skubiś– honorowy red. nacz. Tygodnika „Niedziela”.
Współfinansowanie - Senat RP, Polski Instytut Sztuki Filmowej,  Fundacja PZU, Fundacja Lotto.
KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU ” LOSY POLAKOW 2018”: 

 Zygmunt Gutowski - prezes Fundacji PEP, dyrektor programowy Festiwalu  tel. +48 602126206
Ryszard Łączyński - dyrektor Festiwalu tel.  +48 502496182
Magdalena Kozerska - dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181 
Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, przewodniczący Jury Festiwalu  

WSPÓŁORGANIZATORZY  I PARTNERZY  FESTIWALU 
Fundacja POLSKA – EUROPA – POLONIA – organizator główny,  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich– prezes Krzysztof Skowroński Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy– prezes Anna Dąbrowska, Związek Szlachty Polskiej – prezes Michał Korsak, Fundacja Ziemia Dobrzyńska, Fundacja 12 Gwiazd– Jerzy Szkamruk i Piotr Budnik, Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa (Kanada) - prezes Jerzy Czartoryski, Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze (USA) - prezes prof. Janusz Supernak, Polski Salon Artystyczny San Diego (USA) – dyrektor Jerzy Barankiewicz, Kościuszko Heritage Inc, Sydney (Australia) - prezes Ernestyna Skurjat-Kozek,  Ottoway Theatre , Polska Parafia Adelajda(Australia) – ks. Marian Szablewski, Signis Białoruś , Festiwal Magnificat (Bialorus) – prezes Jurij Goruliow

===

Fundacja Polska-Europa-Polonia, ul.  Witolińska 6/44;  04-185 Warszawa, POLSKA  internet:  www.warszawa.mazowsze.pl, e-mail: pep@fundacjapep.pl ; pep@warszawa.mazowsze.pl Konto: Bank Pekao S.A.  nr. 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112

===

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-11-24 12:44:27
miniaturka

Na pierwszym miejscu ofiary i ich dobro!

Watykański szczyt na temat ochrony nieletnich w Kościele będzie niezwykle ważnym wydarzeniem, pozwalając skonfrontować się z problemem nadużyć w wymiarze globalnym.
2018-11-24 13:05:54
miniaturka

„Aby ziemia znowu mogła oddychać” – rozpoczęło się Europejskie Spotkanie Młodych

Młodzież z siedmiu krajów europejskich zjechała się do Katowic przed Szczytem Klimatycznym COP24, aby wspólnie zastanawiać się nad nauczaniem Kościoła dotyczącym szacunku do dzieła stworzenia.
2018-11-24 13:19:46
miniaturka

Papież do seminarzystów: co jest najważniejsze w formacji seminaryjnej?

Papież przyjął na audiencji seminarzystów z sycylijskiej archidiecezji Agrigento, którym wręczył przygotowany wcześniej tekst, a w czasie spotkania wygłosił improwizowane przemówienie.
2018-11-24 14:58:34
miniaturka

Abp Ryś do uczestników Kursu Alpha: ewangelizacja to rodzenie innych dla Chrystusa

O prawie lewiratu, którego istotą jest bezinteresowna miłość – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy świętej dla uczestników ogólnopolskiego spotkania Alpha Polska, które w tych dniach odbywa się w Łodzi.
2018-11-24 15:08:55
miniaturka

Bazylika św. Mikołaja w Bari miejscem rozwoju ekumenizmu

Bazylika św. Mikołaja w Bari jest wyjątkowo związana ze Stolicą Apostolską. Jej szczególną misją pozostaje zaangażowanie w budowanie jedności chrześcijan.
2018-11-24 18:07:29
miniaturka

Zainspiruj się św. Hildegardą z Bingen!

Już w najbliższy wtorek, 27 listopada odbędzie się kolejny odcinek ewangelizacji internetowej z cyklu #TenWKtórym.