Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-11-07 12:49
kk / Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Papież Franciszek zachęca do gorącego naśladowania św. Pawła i głoszenia Nieznanego

Do budowania mostów z kulturą, ludźmi niewierzącymi oraz wyznawcami innych religii zachęcał Papież w katechezie, którą wygłosił na placu św. Piotra. „Prośmy Ducha Świętego o umiejętność delikatnego inkulturowania orędzia wiary.

Autor/źródło: Wellcome Collection gallery/commons.wikimedia.org/CC BY 4.0

Na tych, którzy nie znają Chrystusa, kierujmy spojrzenie pobudzone miłością, ona rozpala nawet najbardziej zatwardziałe serca” – mówił Franciszek.

Papież opowiedział historię św. Pawła, który przybył do Aten, wówczas miasta pełnego różnych bożków. To zderzenie z pogaństwem nie skłoniło go do ucieczki, ale pobudziło do budowania mostu, by nawiązać dialog z tą kulturą.

Św. Paweł na pogański świat patrzy oczyma wiary

“ Paweł obserwował kulturę i środowisko Aten «biorąc za punkt wyjścia kontemplatywne spojrzenie», odkrywające «Boga, który mieszka w swoich domach, na swoich ulicach, na swoich placach» (Evangelii gaudium, 71). Paweł nie patrzy na Ateny i świat pogański z wrogością, ale oczyma wiary. To skłania nas do zastanowienia się nad naszym sposobem spoglądania na nasze miasta: czy obserwujemy je obojętnie? Z pogardą? Czy też z wiarą, która rozpoznaje dzieci Boże pośród anonimowych tłumów? – pytał Ojciec Święty. – Paweł wybiera spojrzenie, który pobudza go do otwarcia drogi między Ewangelią, a światem pogańskim. W sercu jednej z najbardziej znanych instytucji świata starożytnego, Areopagu, realizuje niezwykły wzorzec inkulturacji orędzia wiary: przepowiada Jezusa Chrystusa czcicielom bożków i nie czyni tego, atakując ich, lecz stając się pontifexem, czyli budowniczym mostów. ”

  Papież odwołał się do zachowania św. Pawła, który w swojej przemowie wyszedł od zastanej sytuacji – wskazał na znajdujący się w mieście ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. „Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając” (Dz 17, 23) – powiedział i zaczynając od stworzenia świata, nakierowywał słuchaczy na orędzie chrześcijańskie – odkupienie i sąd.

Św. Paweł głosi Nieznanego

“ Ukazał dysproporcję między wielkością Stwórcy, a świątyniami zbudowanymi przez człowieka i wyjaśnił, że ​​Stwórca zawsze chce, by Go szukano, aby każdy mógł Go odnaleźć. W ten sposób Paweł «głosił Tego, którego ludzie nie znają, a jednak znają: Nieznanego - Znanego» (Benedykt XVI, Spotkanie ze światem kultury w Collège des Bernardins, 12 września 2008 rok). – powiedział Ojciec Święty. –Następnie zachęcił wszystkich do wyjścia poza «czasy nieświadomości» i do podjęcia decyzji o nawróceniu ze względu na wyznaczony dzień sądu. W ten sposób Paweł doszedł do kerygmy i nazwiązał do Chrystusa, nie cytując Go, określając Go jako «Człowieka, którego [Bóg] na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych» (Dz 17, 31). ”

Przepowiadanie Pawła wydaje się, że zakończyło się klęską. Kiedy bowiem powiedział o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wielu uznało to za głupstwo i odeszło. Niektórzy jednak się nawrócili – zaznaczył Franciszek – i otwarli na wiarę.

źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi: