Strona główna
opoka.org.pl
2018-12-02 22:07
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

O mikstackim odpuście z błogosławieństwem zwierząt na konferencji w Lublinie

Trzy lata temu, 3. grudnia uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na konferencji w Lublinie...
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Czytelnicy portalu Opoka  news zapewne zauważyli, że sporo informacji o uroczystościach  odpustowych ku czci św. Rocha  w Mikstacie pojawiało się w lipcu czy sierpniu. Tym razem chcemy podzielić się  kilkoma refleksjami z udziału w konferencji, która odbyła się w dniach  29-30  listopada w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Dedykowana ona była Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku Jubileuszu 70. urodzin, a nosiła tytuł: „Kultura tradycyjna  w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”. Dodajmy, że Pan Prof. Jan Adamowski jest przewodniczącym  powołanej we wrześniu 2013 roku Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, ciała działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożonego ze specjalistów różnych dziedzin, której zadaniem jest sprawowanie funkcji doradczej w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz opiniowanie wniosków o wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Trzy lata temu,  3 .grudnia 2015 roku na tę Listę zostały wpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego  odbywające się właśnie w Mikstacie unikalne w skali kraju  uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Uznaliśmy, że udział w konferencji będzie okazją do kolejnej promocji mikstackich uroczystości odpustowych, ale także podzielenia się doświadczeniami z działań podejmowanych w celu dokonania wpisu na te Listę. Dodajmy, że był to pierwszy wpis z terenu Wielkopolski. Podczas konferencji wygłoszono wiele niezwykle interesujących referatów. Chcemy podzielić się kilkoma refleksjami o referacie wygłoszonym przez  ks. kan. Krzysztof Ordziniak zatytułowanym „Wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa  kulturowego szansą i wyzwaniem dla społeczności lokalnej (na przykładzie uroczystości odpustowych w Mikstacie). Podkreślił w nim, że dla niewielkiej społeczności wpis uroczystości odpustowych był wielką radością i powodem dumy, szansą, ale i postawił przed  nią nowe wyzwaniami. Najważniejszym wyzwaniem, jak podkreślił ks. kustosz  w wystawieniu  jest troska o przekaz tradycji kolejnym pokoleniom. W kontekście tego wyzwania zwrócił uwagę na odbywające się przed odpustem spotkania w Szkole Świętego Rocha, a także sesje popularno- naukowe. Zaakcentował, że wpis uroczystości na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego spowodował wzrost zainteresowania  nimi mediów. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę pielgrzymów i turystów kulturowych przybywających w odpustowe dni do Mikstatu, akcentując tu kolejne wyzwanie,  a mianowicie zapewnienie im  bezpieczeństwa podczas obrzędu błogosławieństwa zwierząt. Podkreślił także zaangażowanie druhów strażaków, którzy zabezpieczają trasę przemarszu zwierząt, ale także służą pomocą w poszukiwaniu miejsc parkingowych. W wystąpieniu ks. kustosz zwrócił uwagę na   poszukiwanie nowych formy transportu zwierząt gospodarskich.

Kończąc wystąpienie podkreślił wielkie znaczenie uroczystości odpustowych dla mieszkańców oraz tych, którzy stąd pochodzą.  Nie mogło oczywiście zabraknąć zaproszenia na nasze piękne, niespotykane w innych zakątkach kraju uroczystości.

Udział w konferencji pozwolił na przekazanie jej  uczestnikom  informacji o tym, że jest takie miasteczko Mikstat w Południowej Wielkopolsce, gdzie szczególną cześć odbiera Święty Roch, a jego mieszkańcy troszczą się o przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Miło było usłyszeć słowa uznania od osób zajmujących się niematerialnym dziedzictwem, że podejmowane w mikstackiej parafii działania mogą być wzorem dla innych środowisk. Takie opinie mobilizują do dalszej aktywności i podejmowania kolejnych wyzwań. A tych nie brakuje…

Korzystając z okazji wyjaśnijmy, że tworzenie Krajowej Listy niematerialnego dziedzictwa Kulturowego jest efektem ratyfikowania przez Polskę uchwalonej podczas 32 sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO w październiku 2003 roku Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne w Paryżu 16 maja 2011 roku, a dokument wszedł w życie 16 sierpnia tego samego roku. 15 stycznia 2013 roku w Olsztynie został otwarty nabór wniosków na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ma charakter wyłącznie informacyjny.  Jednym z jej  celów jest pragnie rozbudzenia i wzmocnienia zainteresowania społeczności i pojedynczych osób własnym dziedzictwem, tak aby mogło ono się rozwijać i być przekazywane kolejnym pokoleniom. Warto się zainteresować niematerialnym dziedzictwem kulturowym, by zatroszczyć  się o nie. Jest ono nośnikiem wielu ważnych dla społeczności wartości.

Dodajmy, że w ostatnich dniach krakowskie szopkarstwo zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy