Strona główna
opoka.org.pl
2022-03-15 10:34
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Nowy Delegat Konferencji Episkopatu Polski dla Polonii

W dniu 14 marca br. podczas obrad 391. Zebrania Plenarnego KEP bp Piotr Turzyński został wybrany nowym Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. "Jednym z ważniejszych zdań Polonii na świecie jest dawanie świadectwa wiary, dzięki któremu inni ludzie, pośród których mieszkają i pracują, będą mieli szansę spotkać w swoim życiu Chrystusa - powiedział bp Piotr Turzyński. Nowy Delegat KEP zastąpił na tym stanowisku bpa Wiesława Lechowicza, który został mianowany ordynariuszem polowym Wojska Polskiego.

- Mam świadomość, że wchodzę w pewne dzieło, które było tworzone i kontynuowane przez moich poprzedników. W związku z tym podejmuję nowy zakres zdań w ramach duszpasterstwa emigracji polskiej z szacunkiem i pokorą – powiedział bp Turzyński. 

Poinformował, że w pierwszej kolejności będzie chciał bliżej poznać funkcjonowanie samego Biura KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz specyfikę duszpasterstw w poszczególnych krajach.

Przyznał, że studiując za granicą miał okazję spotykać Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny oraz pracujących pośród nich kapłanów. 

- Jestem pełen podziwu dla naszych rodaków, którzy mimo oddalenia od kraju z ogromnym zaangażowaniem kultywują polskość – nasz język, tradycje, wiarę. Miałem także możliwość bliżej poznać oddanie polskich kapłanów, którzy pracują na emigracji. Pamiętam np., z jaką tęsknotą za ojczyzną mówił jeden z Polaków na Białorusi, który w wyniku zmian geopolitycznych, a więc przesunięcia granic, nagle znalazł się poza ojczyzną – wspomniał bp Turzyński. W ocenie nowego delegata KEP ds. Emigracji, "jednym z ważnych zdań Polonii na świecie jest dawanie świadectwa wiary, dzięki któremu ludzie, pośród których mieszkają i pracują, będą mieli szansę spotkać w swoim życiu Chrystusa".

Wspomniał, że wiele parafii polonijnych bardzo aktywnie zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce oraz w samej Ukrainie. Jako przykład przywołał parafie w Wielkiej Brytanii.

Od 1989 do 1992 bp Turzyński studiował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, kończąc naukę z licencjatem z teologii i nauk patrystycznych. W latach 1992–1995 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1996 otrzymał doktorat z nauk teologicznych.

Święcenia biskupie przyjął 28 lutego 2015 w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Udzielił mu ich arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, któremu asystowali Wacław Depo, arcybiskup metropolita częstochowski, i Henryk Tomasik, biskup diecezjalny radomski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa "Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae" (Kościół Matka – Matka Kościoła).

W 2018 r. wszedł w skład Rady Stałej KEP; w 2020 r. Komisji Nauki Wiary, a w 2021 r. Rady ds. Społecznych.

Za: PAP/tk

NOWY DELEGAT EPISKOPATU DLA POLONII - Polacy potrzebni jako sól ziemi

Bp Turzyński w wielu miejscach miał już okazję spotykać Polonię: w Anglii, we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. Szczególnym szacunkiem darzy Polaków, którzy po wojnie znaleźli się poza granicami Polski, np. na Litwie. Jak zaznacza, „to są Polacy, którzy nie zostawili swojej ziemi, tylko tam żyją od wieków. Jestem pełen szacunku, bo zachowali wiarę, chcą być przy Panu Bogu, bo zachowali polskość, tradycję, kulturę polską, będąc obywatelami innych krajów”.

Nowy delegat KEP w swojej nowej posłudze chce dostrzec również księży, który poświęcają się pracy dla Polonii. „To jest wielkie dzieło. Czasem zostawiają swoich bliskich, kolegów w diecezji i idą, bo taka jest też potrzeba. Idą i robią wielkie rzeczy. Oprócz ducha chrześcijańskiego chcę podkreślić, że bardzo piękny i ważny jest też duch patriotyczny” – zaznaczył bp Turzyński.

Jakie są priorytety nowego delegata KEP dla duszpasterstwa polonijnego? „Wydaje mi się, że ważne jest, żeby Polacy poczuli pewną misję, zachowując swoją wiarę, chroniąc serce i umysł, trzymając je przy Panu Bogu. Jesteśmy potrzebni jako sól ziemi, światło świata; jako ci, którzy świadectwem swojego życia będą mówić, że ludzkie życie ma sens, jest cenne, wartościowe. W takim świecie zlaicyzowanym , gdy niektórzy ludzie żyją jakby Boga nie było, chrześcijanie, Polacy mają misję – przez wierność Panu Bogu, przez miłość bliźniego. To jest takie świadectwo, które może i powinno przyciągać” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

Co nowy delegat KEP chciałby powiedzieć Polonii świata, odtąd swoim nowym „diecezjanom”, których jest ok. 20 mln? „Bardzo proszę, żebyście się za mnie modlili i żebyście byli wierni temu dziedzictwu, które ma na imię Kościół, chrześcijaństwo, i które ma na imię Polska” – poprosił bp Turzyński.

Czytaj więcej...

-----------------------------

Biskup Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

Studiował patrologię w Rzymie. W 1996 roku otrzymał doktorat nauk teologicznych, a habilitował się w 2014 r. W latach 1995-2006 był ojcem duchownym w radomskim seminarium duchownym, a następnie jego wicerektorem i wykładowcą patrologii. Był dyrektorem diecezjalnej rady ds. stałej formacji kapłanów oraz dyrektorem diecezjalnej rady ds. życia konsekrowanego. W 2008 r. objął funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. kultury, mediów i nowej ewangelizacji. Jest inicjatorem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, organizującego radomskie Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

W gremiach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018). Jest też delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Rady ds. Społecznych i Komisji Nauki Wiary.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy