Strona główna
opoka.org.pl
2020-10-09 11:18
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie

4 października 2020r. w kościele polskim w Budapeszcie Mszą świętą rozpoczęto obchodzy 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, których organizatorami są Polska Parafia Personalna na Węgrzech wraz ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Tegoroczne Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończą się 11 października wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II do bazyliki św. Stefana.

Foto Galeria

4 października 2020r. w budapeszteńskim kościele polskim celebrowana była uroczysta Msza święta na rozpoczęcie 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Grzelak SChr. w asyście polskiego duchownego pracującego na Węgrzech neoprezbitera Werbistów ks. Macieja Szumilaka SVD.

Msza była wspomnieniem o św. Janie Pawle II, św. Franciszku z Asyżu i modlitwą o ustanie epidemii koronawirusa i cierpień z nią związanych. Księża pobłogosławili też siedem różańców przeznaczonych dla dzieci, które w przyszłym roku w budapeszuteńskim kościele polskim przystąpią do I Komunii Swiętej. Wśród wiernych uczestniczących w Mszy Świętej obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, a także wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu pan Tibor Weeber oraz pan Andrzej Kalinowski kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie. Eucharystię ubogacał śpiew parafialnego zespołu "Kleksiki".

Bezpośrednio po Mszy Świętej - również w kościele polskim - odbyła się prowadzona przez Katarzynę Kalińską Takácsné członka Zarządu SKP pw. św. Wojciecha, prezentacja wydanego staraniem węgierskiego wydawnictwa Szülőföld albumu opatrzonego tytułem: Jan Paweł II święty niepodległości. Wśród prezentujących album była pani Joanna Urbańska jego współredaktor, a także pan Tibor Weeber wiceburmistrz Kőbánya i Monika Molnár - prezes SKP p.w. św. Wojciecha, którzy wygłosili swoje świadectwa o św. Janie Pawle II. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży albumu ( cegiełki) postanowiono przeznaczyć na wsparcie studentów pochodzących z Białorusi, a studiujących w Polsce. Po prezentacji w ogrodzie Domu Polskiego częstowano przysłowiowymi "papieskimi" kremówkami. Na murze kościoła, a także w Domu Polskim obecna jest wystawa pochodząca z Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia".

Spotkanie sióstr i księży polskich pracujących na Węgrzech,. 6.10.2020

We wtorek 6 października, w ramach Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej odbyło się spotkanie sióstr i księży polskich, pracujących na Węgrzech. W spotkaniu wzięło udział łącznie 15 osób. Polscy misjonarze podczas wspólnej Mszy Świętej polecali w modlitwie wszystkich Polaków, żyjących na Węgrzech oraz wspólnoty, którym posługują. Spotkanie przy kawie i wspólny obiad pozwolił na umocnienie więzi siostrzanej i braterskiej oraz umożliwił wymianę doświadczeń duszpasterskich.

6 października o godz. 14.00 a Domu Polskim postulator procesu beatyfikacyjnego Jánosa Esterházego, ojciec o. Paweł Cebula OFM Conv poprowadził konferencję o Słudze Bożym Jánosu Eszterházym.

 Fatima - orędzie wciąż aktualne,7.10.2020

7 października w ramach 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej obejrzeliśmy film znanego krakowskiego reżysera Jarosława Mańki pt. "Fatima - orędzie wciąż aktualne". Podczas projekcji obecny był reżyser, który podkreślił, że celem filmu jest rozpropagowanie orędzia fatimskiego i przypomnienie warunków wypowiedzianych przez Matkę Bożą w Fatimie, które mogą uratować świat, a które są tak proste do spełnienia: pokuta, odmawianie Różańca, praktyka pierwszych pięciu sobót miesiąca i zawierzenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu przez papieża.

Film ten został nagrodzony na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2017 za walory patriotyczno-edukacyjne, a w kategorii dokument obraz zajął trzecie miejsce.

 ----------

Tegoroczne Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończy uroczysta Msza Święta sprawowana 11 października ( godz. 10.00) w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana podczas której do świątyni tej wprowadzona zostanie relikwia krwi św. Jana Pawła II, a także wręczone zostaną medale im. ks. Wincentego Danka.

Za: (inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)

http://www.parafiabudapeszt.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: