Strona główna
opoka.org.pl
2017-12-18 20:14
Ewa Kotowska-Rasiak

Biskup kaliski spotkał się z księżmi seniorami

Bp Edward Janiak spotkał się z księżmi seniorami mieszkającymi w Domu im. Św. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękował im za gorliwą posługę i cierpienia ofiarowane Kościołowi.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli też biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski oraz dyrektor domu ks. prał. Jan Wolniak.

Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” i odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu przez ks. kan. Mirosława Łacińskiego rozważanie poprowadził ks. kan. Stanisław Kalisz.

Duchowny nawiązując do Hymnu o miłości z 1 Listu do Koryntian św. Pawła podkreślał, że radość rodzi się z miłości. – Szukajmy radości przez miłość, a będzie życie świetlane i pokorne, bo kto z Bogiem to Bóg z nim – mówił ks. Kalisz.

W swoim słowie do księży seniorów biskup kaliski podziękował kapłanom na czele z księżmi biskupami, którzy włączają się w duszpasterską pracę i pomagają przez modlitwę, cierpienie i łączność duchową. – Bardzo dziękuję księżom seniorom za ich postawę i proszę o modlitwę – powiedział bp Janiak.

Szczególne słowa wdzięczności skierował do dyrektora domu ks. prał. Jana Wolniaka za troskę o mieszkających tutaj kapłanów.

Dodał, że w przyszłym roku Dom Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim zostanie rozbudowany.

Życzył kapłanom radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. - Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego, cierpliwości w znoszeniu krzyża wieku, ale też ogromnej nadziei, że Pan Jezus przyszedł po to, byśmy byli zbawieni – zaznaczył hierarcha.

Po przełamaniu się opłatkiem biskupi zasiedli z kapłanami do wieczerzy.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy