Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-03-09 14:05
S. Zielińska / Katarzyna Bojko, KUL

Zmarł ks. prof. Józef Herbut

W czwartek 8 marca, w wieku 84 lat, zmarł ks. prof. Józef Herbut, długoletni wykładowca Wydziału Filozofii KUL, Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego.

ks. prof. Józef Herbut
Autor/źródło: KUL

Ks. prof. Józef Herbut urodził się 1 listopada 1933 r. w Baryszu na Podolu. W 1945 r. jego rodzina została przesiedlona na Śląsk Opolski, do Krzywiczyn koło Kluczborka. Po maturze w 1952 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. Bezpośrednio po święceniach kapłańskich, w 1957 r. został skierowany na studia filozoficzne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, które zakończył doktoratem napisanym pod kierunkiem prof. Stanisława Kamińskiego w 1962 r. Następnie podjął wykłady z logiki, teorii poznania i metodologii nauk w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu. 

W 1976 r. uzyskał habilitację i został zatrudniony w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL. W 1987 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym i objął kierownictwo nowo utworzonej Katedry Metodologii Filozofii. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmował metodologię filozofii, filozofię religii, stosowalność logiki do filozofii i badania porównawcze metod metafizyki klasycznej.

„Badania podejmowane przez Księdza Profesora wpisują się w najlepszą tradycję Lubelskiej Szkoły Filozoficznej i mają doniosłe znaczenie dla jej rozwoju. Ich wartość jednak sięga dalej: torują one drogę takiemu myśleniu, które - nie popadając w eklektyzm - otwarte jest na dialog z różnymi typami myślenia skupionymi na fundamentalnie ważnych zagadnieniach filozoficznych" – podkreślił ks. prof. Andrzej Szostek podczas uroczystości z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. Herbuta.

Ks. prof. Józef Herbut podejmował również zadania administracyjne, m.in. w latach 1974-1996 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Wykładowców Filozofii w Uczelniach Kościelnych w Polsce, w latach 2001-2003 redaktorem naczelnym „Zeszytów Naukowych KUL". Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Europejskiego Stowarzyszenia Etyków Societas Ethica i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W 2004 roku został wyróżniony papieskim tytułem kapelana Jego Świątobliwości. W 2005 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zajęcia dydaktyczne na KUL prowadził do 2010 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Nysie. Zmarł po długiej chorobie 8 marca 2018 r., w wieku 84 lat.

Uroczyste nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w niedzielę 11 marca 2018 r. o godz. 16.00 w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Msza św. pogrzebowa - w poniedziałek 12 marca 2018 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie; bezpośrednio po niej złożenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Nysie.

Strona o śp. Księdzu Profesorze na Wydziale Filozofii KUL: www.kul.pl/herbut

Katarzyna Bojko , KUL


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: śmierć, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii KUL, ks. Józef Herbut