Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-03-18 11:38
AC / vaticannews.va

Ziarno Słowa - Nie zabijaj

Ziarna Słowa to cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II. Przygotowaliśmy je z myślą o nadchodzącej 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Autor/źródło: Pixabay, jackmac34, licencja: CC0

Każdego dnia, aż do rocznicy urodzin Papieża, w dzienniku Radia Watykańskiego pojawiać się będą fragmenty wystąpień Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Prezentujemy fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej na lotnisku wojskowym w Radomiu, 4 lipca 1991 r. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty poruszył temat Dziesięciu Przykazań. W tej homilii skupił się na piątym przykazaniu.

Papież mówił o tym, że Dekalog to zrąb ludzkiej moralności, zadany człowiekowi przez Stwórcę. Stworzył on człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wpisał w niego porządek prawny, który gwarantuje ład moralny i jest podstawą godności człowieka.

„W centrum tego porządku stoi przykazanie «nie zabijaj», zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia. Od pierwszej chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci” – mówił Jan Paweł II.

Ziarna Słowa - Nie zabijaj

'

źródło: vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi: