Strona główna
opoka.org.pl
2020-01-15 09:00
Komisja Duszpasterstwa

Zgromadzeni na świętej wieczerzy

Posiedzenie robocze Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 8–9 stycznia 2020 r.

Członkowie i konsultorzy Komisji Duszpasterstwa KEP pielgrzymowali także do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie

Spotkanie, które prowadził abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, odbyło się w Warszawie w siedzibie Caritas Polska. Podczas obrad omówiono kolejny etap realizowanego właśnie od Adwentu 2019 roku trzyletniego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”. Po powitaniu członków i konsultorów Komisji abp Wiktor Skworc zaznaczył: – Wyznajemy nie tylko wiarę w Eucharystię, w żywą obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie, ale również celebrujemy tę prawdę w zgromadzeniu Kościoła, który żyje, buduje się i rośnie dzięki Eucharystii. To przecież szczyt i źródło Kościoła. Potrzebna jest wciąż refleksja nad wartością i ważnością Eucharystii dla Kościoła, ponieważ obserwujemy lekceważenie tego sakramentu nawet przez tych, którzy są zobowiązani do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Ks. dr hab. Jan Bartoszek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa zaprezentował założenia, cele oraz propozycje obszarów realizacji przygotowywanego programu duszpasterskiego na rok 2020-2021. – Drugi rok realizacji program inspirowany nadal treścią adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis, stwarza ważną okazję duszpasterską, aby cała wspólnota chrześcijańska została wewnętrznie uwrażliwiona na to, by tę cudowną Ofiarę i Sakrament uczynić sercem swojego życia. Szeroko otwarty horyzont Programu Duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii przywołuje i ożywia działania, które łączą różne wymiary życia w Chrystusie i Kościele. Eucharystia nie jest bowiem jednym z wielu „tematów”, lecz samym sercem życia chrześcijańskiego.

Po tym wprowadzeniu swoje przedłożenie nt. „Celebracja eucharystyczna w dokumentach liturgicznych” przedstawił ks. dr. Jakub Dębiec z archidiecezji gnieźnieńskiej. Idąc krok po kroku zaprezentował poprawność i znaczenie gestów oraz wypowiadanych słów podczas celebracji Eucharystii. W swoim wystąpieniu pokazał również szereg nadużyć i zamazywania znaków i gestów związanych ze sprawowanie największej tajemnicy naszej wiary jaką jest Eucharystia. 

W części popołudniowej przewidziano jeden wykład, który wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. W swoim wystąpieniu Ksiądz profesor zaprezentował teologię wspólnoty eucharystycznej w kontekście przyjętego hasła na drugi rok realizacji programu duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Podkreślił, że „istnieje słowo, które łączy w sobie tajemnicę Kościoła i Eucharystii. Jest nim pojęcie «zgromadzenia». Św. Augustyn mówił, że Kościół staje się widzialny w zgromadzeniu celebrującym Eucharystię. W zgromadzeniu celebrującym Eucharystię doświadczamy także rzeczywistości niewidzialnej, więzi z Chrystusem, aniołami i świętymi, łaski przemieniającej i pobudzającej chrześcijan do życia wiarą na co dzień. Dlatego to, jak przeżywamy Eucharystię, jest bardzo ważne dla naszego całego bytowania. Nie jesteśmy, jak mówi Sobór Watykański II, biernymi widzami podczas Eucharystii, ale ją celebrujemy jako zgromadzenie, jako wspólnota. Tak rozumiana Eucharystia staje się dla nas miejscem pogłębiania wiary, więzi z Bogiem i z innymi ludźmi. Żywe uczestnictwo we Mszy św. celebrowanej we wspólnocie domaga się od nas szczególnych postaw, wiary, pobożności, posłuszeństwa i miłości, która wyraża się później w dziełach miłosierdzia”. 

W godzinach wieczornych Komisja Duszpasterstwa KEP udała się do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem i z homilią wygłoszoną przez abp. Wiktora Skworca. Po Eucharystii miało miejsce spotkanie z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, który nakreślił zakres przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Drugi dzień obrad Komisji rozpoczął wykład o. Dominika Jurczaka, dominikanina z Rzymu, nt. formacji liturgicznej. Akcentował on potrzebę tworzenia zespołów liturgicznych, które zajmowałby się w parafii przygotowaniem niedzielnej Eucharystii i prowadziły formację liturgiczną, wyjaśniając znaczenie słów i gestów, jakie są wykonywanie podczas liturgii eucharystycznej. Kolejnym prelegentem tego dnia był ks. prof. dr hab. Robert Tyrała z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematem jego przedłożenia było: „Muzyka i śpiew liturgiczny w czasie celebracji eucharystycznej”. Prelegent odwoływał się do dokumentów Kościoła zapierających przepisy i regulujących kwestie muzyki i śpiewu podczas Mszy św. 

Po każdym wystąpieniu członkowie i konsultorzy Komisji mieli czas na dyskusję i zadawanie pytań, w trakcie których rodziły się ciekawe projekty duszpasterskie i sugestie dotyczące przygotowania programu i jego realizacji. Spotkanie zakończył Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, dziękując wszystkim członkom i konsultorom za zaangażowanie w programowanie duszpasterstwa w Polsce.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-01-15 08:40:26
miniaturka

Prymas Polski o obowiązkach wobec wspólnoty

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski wygłosił przemówienie podczas noworocznego spotkania przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych z Parą Prezydencką. Poniżej publikujemy pełną treść przemówienia.
2020-01-15 08:49:27
miniaturka

W roku 2019 roku wzrosła chrystianofobia w Europie

Przynajmniej 3 tys. aktów wandalizmu skierowanych przeciwko różnym obiektom chrześcijańskim: kościołom, szkołom, cmentarzom oraz pomnikom miało miejsce w Europie w 2019 roku według Instytutu Gatestone.
2020-01-15 08:52:47
miniaturka

Trwajmy z Nim w komunii

Homilia Arcybiskupa Katowickiego; Katedra – Boże Narodzenie 2019
2020-01-15 10:37:47
miniaturka

Francuscy biskupi zaniepokojeni rewizją ustawy o bioetyce

„Żadna istota ludzka nie może traktować innej jak przedmiot”– piszą francuscy biskupi wyrażając zaniepokojenie projektem zmian w ustawie bioetycznej. Udostępnia ona m.in. zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom.
2020-01-15 10:50:58
miniaturka

Papież: Autorytet wyraża się poprzez spójność oraz świadectwo życia

„Autorytet nie wyraża się poprzez rozkazywanie, ale poprzez spójność oraz świadectwo życia” – powiedział Papież Franciszek podczas Mszy w Domu św. Marty.
2020-01-15 10:55:20
miniaturka

Były biskup anglikański: dlaczego warto być katolikiem?

Kościół katolicki jest dziś równie słaby, co Kościół anglikański, ale w przeciwieństwie do anglikańskiego, posiada jednak środki, by z tym kryzysem sobie poradzić – uważa Gavin Ashenden, były anglikański biskup i kapelan królowej Elżbiety.