Strona główna
opoka.org.pl
2019-09-24 15:01
Komisja Duszpasterstwa

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

Obrady Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich Kurii Diecezjalnych w Polsce

Autor/źródło: KD KEP

Przygotowanie drugiego roku realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pt. „Eucharystia daje życie” było przedmiotem obrad księży dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii z całej Polski. Spotkanie odbywało się w Gródku n. Dunajcem na terenie diecezji tarnowskiej w dniach od 17 do 19 września br. 

Obradom przewodniczył abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. W słowie rozpoczynającym spotkanie Metropolita Katowicki powiedział: – W tym roku rozpocznie się trzyletni program duszpasterski dotyczący Eucharystii. Pierwszym tematem, wokół którego będą się ogniskowały działania duszpasterskie w naszym Kościele, będzie Eucharystia jako prawda wiary. Obecnie, podczas naszych obrad, opracowujemy program na rok 2020/2021. Tematem też będzie Eucharystia, jednakże w kontekście jej celebrowania. Mottem działań duszpasterskich będą słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Nie tylko bowiem wyznajemy wiarę w Eucharystię, w żywą obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie, ale również celebrujemy tę prawdę w zgromadzeniu Kościoła, który żyje, buduje się i rośnie dzięki Eucharystii. To przecież szczyt i źródło Kościoła. Potrzebna jest wciąż refleksja nad wartością i ważnością Eucharystii dla Kościoła, ponieważ obserwujemy lekceważenie tego sakramentu nawet przez tych, którzy są zobowiązani do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Zauważamy także pewne przeakcentowanie akcji ewangelizacyjnych, jak chociażby ostatnią, organizowaną pod hasłem „Polska pod Krzyżem”. Warto jednak zwrócić uwagę, że stanąć pod krzyżem oznacza co niedzielę uczestniczyć w Eucharystii, bo w niej uobecnia się wydarzenie krzyża tu i teraz. 

Wykład, w którym zinterpretowano hasło wyznaczone na rok duszpasterski 2020/2021 wygłosił ks. prof. Janusz Królikowski z Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Mówiąc o celebracji eucharystycznej w świetle dokumentów liturgicznych Kościoła podkreślił, że pojęciem, które łączy w sobie tajemnicę Kościoła i Eucharystii jest „zgromadzenie”. Św. Augustyn mówił, że Kościół staje się widzialny w zgromadzeniu celebrującym Eucharystię. W zgromadzeniu celebrującym Eucharystię doświadczamy także rzeczywistości niewidzialnej, więzi z Chrystusem, aniołami i świętymi, łaski przemieniającej i pobudzającej chrześcijan do życia wiarą na co dzień. Dlatego to, jak przeżywamy Eucharystię, jest bardzo ważne dla naszego całego bytowania. Nie jesteśmy, jak mówi Sobór Watykański II, biernymi widzami podczas Eucharystii, ale ją celebrujemy jako zgromadzenie, jako wspólnota. Tak rozumiana Eucharystia staje się dla nas miejscem pogłębiania wiary, więzi z Bogiem i z innymi ludźmi. Żywe uczestnictwo we Mszy św. celebrowanej we wspólnocie domaga się od nas szczególnych postaw, wiary, pobożności, posłuszeństwa i miłości, która wyraża się później w dziełach miłosierdzia - podkreśla ks. Królikowski. 

Głosem przybliżającym i porządkującym celebrację Eucharystii opisaną w księgach i dokumentach liturgicznych był wykład liturgisty, ks. dr. Jakuba Dębca z archidiecezji gnieźnieńskiej. Idąc krok po kroku zaprezentował poprawność i znaczenie gestów oraz wypowiadanych słów podczas celebracji Eucharystii. W swoim wystąpieniu pokazał również szereg nadużyć i zamazywania znaków i gestów związanych ze sprawowanie największej tajemnicy naszej wiary jaką jest Eucharystia. 

W drugim dniu obrad uczestnicy wysłuchali kolejnych dwóch wykładów dotyczących tematyki eucharystycznej. Pierwszy dotyczył wymiaru katechetycznego, „Eucharystia – uczestnictwo i celebracja”, który wygłosił ks. dr hab. Roman Buchta z Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Akcentował w swoim referacie znaczenie katechezy, która właściwie przeprowadzona, zwłaszcza wśród dorosłych, pomaga głębiej wejść w przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary. Drugi prelegent ks. dr Grzegorz Rzeźwicki, obecnie proboszcz tarnowskiej parafii św. Maksymiliana M. Kolbego, który przez wiele lat był odpowiedzialny w diecezji tarnowskiej za liturgiczną służbę ołtarza, przedstawił aktualne problemy i wyzwania w duszpasterstwie służby liturgicznej w Kościele w Polsce. Apelował w swoim wystąpieniu o podejmowanie formacji ministrantów i lektorów, ponieważ ta grupa jest potem kopalnią powołań kapłańskich i zakonnych. 

Prócz wykładów i dyskusji w tym dniu uczestnicy spotkania zwiedzili Stary Sącz, ołtarz papieski i Centrum Pielgrzymowania „Opoka”. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia w klasztorze sióstr klarysek przy grobie św. Kingi pod przewodnictwem abp. W. Skworca, podczas której homilię wygłosił biskup tarnowski A. Jeż. Kaznodzieja podkreślił, że Chrystusa odnajdujemy w przestrzeni sprawowanej liturgii, słowie Bożym i sakramentach świętych. – Chrystus wsiada do łodzi Kościoła – tzn. ukazuje w nim swoje działanie i naprawia wszystko, usuwa lęk i prowadzi bezpiecznie dalej po wzburzonym morzu historii. To wszystko przypomina Kościołowi, że bez względu na nasze umiejętności, inteligencję i pomysłowość w tworzeniu jak najskuteczniejszych projektów pracy duszpasterskiej, w sprawach zbawienia pozostajemy bezsilni. Kościół jest Kościołem Chrystusa – dlatego ilekroć tracimy z oczu Chrystusa i Jego działanie w Kościele, a próbujemy czynić Kościół na nasz moduł, wtedy zaczynamy tonąć. To, czego wymagała sytuacja Kościoła na każdym etapie jego historii, a zwłaszcza w trudnych momentach jego dziejów, to głębokiej świadomości, iż zależymy całkowicie od wyciągniętej ręki Chrystusa. 

W trzecim dniu, kończącym obrady, księża dyrektorzy dyskutowali na tematy dotyczące ogólnopolskich inicjatyw podejmowanych przez osoby świeckie. Zastanawiali się jak pomóc organizatorom we właściwym realizowaniu podejmowanych akcji ewangelizacyjnych, aby wpisywały się one w tematykę programu duszpasterskiego i prowadziły do dalszej, pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali też spraw aktualnych i komunikatów związanych z pracą sekretariatu Komisji Duszpasterskiej KEP. Abp W. Skworc zakończył obrady podsumowaniem i błogosławieństwem.

Gródek nad Dunajcem, 17-19.09.2019 r.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-09-24 14:03:14
miniaturka

Marsz dla życia w Bratysławie, parlament myśli o zakazie aborcji

50 tys. osób przeszło w niedzielę ulicami Bratysławy w obronie życia nienarodzonych. Swego poparcia udzielił im Papież Franciszek. W słowackim parlamencie rozpoczyna się debata nad prawną ochroną życia.
2019-09-24 14:33:46
miniaturka
play

Gniezno: V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

W dniach 24-27 października odbędzie się w Gnieźnie V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Tematem spotkania będzie rodzina - jej rola, znaczenie, kondycja i kryzysy, jakie współcześnie przeżywa.
2019-09-24 15:02:56
miniaturka

Licheń: Spotkanie formacyjne organistów diecezji włocławskiej

Niemalże 50 organistów, którzy na co dzień pracują przy parafiach rozsianych na terenie diecezji włocławskiej, zgromadziło się dziś w Licheniu na dorocznym spotkaniu formacyjnym.
2019-09-24 15:15:23
miniaturka

Historia Biblii. Odczyt Księgi Jonasza ze ST według hebrajskiej retoryki biblijnej

Biblioteka Śląska zaprasza na prelekcję „Odczyt Księgi Jonasza ze Starego Testamentu według hebrajskiej retoryki biblijnej” Dariusza Czyszczonia i Łukasza Krawczyka.
2019-09-24 15:51:21
miniaturka

Rozpoczął się cykl spotkań „Znajdź pomysł na siebie”

Rozpoczął się cykl spotkań dla młodzieży w ramach projektu „Znajdź pomysł na siebie”. Projekt ten organizowany jest przez stowarzyszenie Muza Dei i ma na celu aktywizację młodych ludzi do pięknego i dobrego życia, pełnego pasji oraz realizacji celów i spełniania marzeń.
2019-09-25 08:35:27
miniaturka

Strona internetowa o dr Wandzie Błeńskiej - Matce Trędowatych

Wanda Błeńska jest jedną z 25 osób wybranych przez Watykan jako świadek wiary i zaangażowania misyjnego. Lekarka spędziła blisko 43 lata na misjach w Ugandzie. Trwają przygotowania do jej procesu beatyfikacyjnego.