Strona główna
opoka.org.pl
2020-04-28 15:00
nc

Zakonnicy na pierwszej linii walki z COVID

- Zwrócono się do nas z poważną prośbą o stworzenie grupy zakonnych wolontariuszy gotowych pomóc w opiece nad chorymi, przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej - napisał o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM. Zakonnicy odpowiedzieli na apel, a nawet go wyprzedzili.

Salezjańscy klerycy w krakowskim DPS-ie
Autor/źródło: Sekretariat KWPZM

Jeszcze przed opublikowaniem listu przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (dalej: KWPZM) różne zgromadzenia i domy podejmowały indywidualne inicjatywy w szerszym czy węższym zasięgu. Sekretariat KWPZM został zobowiązany do koordynacji i spisywania tych działań oraz pozostawania do dyspozycji sztabów kryzysowych i wojewodów, aby z listy zakonnych wolontariuszy udostępnić kontakty pomocowe.

Z zebranych do tej pory danych wiadomo, że pod koniec kwietnia spośród zakonników do bezpośredniej walki z koronawiru- sem stanęło już m.in. 2 Benedyktynów, pomagających w DPSie w Kaliszu; 3 Albertynów w DPS-ie w Stalowej Woli; 12 kleryków od Salezjanów w DPS-ie w Krakowie; Misjonarz Krwi Chrystusa z Częstochowy i 3 wolontariuszy oblackiej „Niniwy” w DPS “Zameczek” w Lublińcu; Benedyktyn z Tyńca w DPS w Częstochowie; 3 Franciszkanów z krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych wspiera aktualnie Caritas w Krakowie, a Saletyn z Krakowa angażuje się jako ratownik medyczny, zaś Salwatorianin został kapelanem oddziału chorych na Covid-19 w Trzebnicy.

Znaczącej pomocy osobom chorym lub zagrożonym Covid-19 udzielają Kapucyni z krakowskiej prowincji. Osiemnastu spośród nich angazuje się na codzien w Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie, służąc bezdomnym, trzech pomaga w DPS-ie w Stalowej Woli, dwóch w Szpitalu Jednoimiennym w Wolicy, dwóch w szpitalu w Kielcach, a kapelan szpitala w Bytomiu pomaga zakażonym wirusem także jako wolontariusz.

W najbliższym czasie pomocą służyć będą następni zakonnicy, często podmieniając poprzednie ekipy: Kapucyn wspomoże otwierany po dezynfekcji DPS w Drzewicy, 3 Pijarów oraz 6 Franciszkanów (OFMConv) ZOL w Jeleniej Górze. Dwóch innych Franciszkanów (OFMConv) z Krakowa uda się do DPS w Czernichowie, zaś jeden do DPS w Krakowie. Natomiast dwóch Oblatów M.N. rozpocznie posługę w DPS-ie „Zameczek” w Lublińcu.

Nie brakuje też innych zakonnych inicjatyw. Zakonnicy dostarczają respiratory oraz środki ochrony osobistej dla pracowników szpitali, DPS-ów i hospicjów, jak np. Werbiści w szpitalu w Ostródzie, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w różnych częściach Polski; Benedyktyn z Tyńca angażuje się w szycie i rozdawanie mieszkańcom maseczek, podobnie czynią m.in. parafianie oblackiego sanktuarium w Kodniu. Warto odnotować, że pojawiają się też inicjatywy pomocy niesionej personelowi medycznemu, który może zamieszkać w zakonnych ośrodkach np. u Paulinów na Jasnej Górze i u Franciszkanów (OFM) w Wejherowie oraz u Franciszkanów (OFMConv) w Harmężach i Kalwarii Pacławskiej, by nie musiał wracać do domu i w ten sposób narażać swoich najbliższych. Salwatorianin z Trzebini z kolei stal się koordynatorem akcji #zSer- cemDoLudzi, której celem jest pomoc osobom chorym, starszym i samotnym w tym mieście w okresie pandemii.

Wielu zakonników włączyło się w pomoc chorym i starszym w naszych zakonnych parafiach, jak m.in. Oblaci M.N. w Gorzowie Wielkopolskim z wolontariuszami „Dom u Oblatów” oferują ciepłe posiłki; sanktuarium oblackie w Kodniu a parafia Franciszkanów (OFMConv) w Legnicy oferuje pomoc seniorom w robieniu zakupów, itp. Oczywiście nie ustaje stała pomoc, jaką zakonnicy świadczą wobec ubogich, bezdomnych i potrzebują- cych wsparcia w formie posiłków. Choć obecnie działania te są utrudnione przez epidemiczne obostrzenia, to w dalszym ciągu wydawane są posiłki w formie jedynie suchego prowiantu lub ciepłych posiłków na wynos w słoikach i opakowaniach jednorazowych, co czynią m.in. Kapucyni z Krakowa i Warszawy, oblacka Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach. W okresie świątecznym organizowane były także w wielu miejscach, obecnie jednak tylko na „wynos”, śniadania wielkanocne dla potrzebujących.

W dwóch ośrodkach Misjonarzy Oblatów M.N. powstały izolatoria w Kokotku (na 60 osób) i Bodzanowie (na 10 osób), w części obsługiwane przez zakonników, którzy mierzą temperaturę, dostarczają pod drzwi pokoi posiłki, sprawują pod balkonami Eucharystię itp. Oblaci z Kokotka pozostają też w dyspozycji Sanepidu i obsługują tzw. „wymazobusy”.

Z dnia na dzień powiększa się grono zakonnych wolontariuszy, którzy są gotowi w każdej chwili odpowiedzieć na wezwania z konkretnych miejsc i ośrodków. Oprócz już zaangażowanych, lub przygotowujących się do tej posługi (o czym wyżej) na tej liście są:

8 Saletynów z Krakowa;
7 Pijarów: 5 z Krakowa oraz po jednym z Warszawy i Łowicza;
5 Redemptorystów z Tuchowa;
5 Salwatorianów (2 z Trzebnicy oraz po jednym z Bagna, Bielska-Białej i Mikołowa)
4 Kombonianów z Warszawy;
3 Misjonarzy Oblatów M.N.: po jednym ze Świętego Krzyża, Gorzowa Wielkopolskiego i Katowic (Wspólnota Dobrego Pasterza)
2 Karmelitów Bosych z Krakowa;
Benedyktyn z Tyńca;
Bernardyn z Krakowa;
Franciszkanin (OFM) z Krakowa;
Kapucyn z Zakroczymia
Klaretyn z Warszawy;
Misjonarz Krwi Chrystusa z Łabuni koło Zamościa;
Salezjanin z Warszawy.

Dodatkowo 2 Benedyktynów z Tyńca, członków tamtejszej OSP, jest zaangażowanych w ramach akcji Strażacy Medykom. Zakonnicy angażują się także w telefoniczne dyżury wsparcia w ramach akcji archidiecezji poznańskiej „Ksiądz na sygnale” (m.in. 2 Oblatów M.N.) i archidiecezji warszawskiej czy „rozmównica” prowadzona przez Salwatorianów z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Zapewne nie da się zliczyć różnego rodzaju akcji modlitewnych, jak np. „adoptuj medyka”, transmisji wydarzeń i uroczystości, jakie odbyły się w ramach zakonnych jurysdykcji należących do KWPZM w Polsce.

Za: Sekretariat KWPZM


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: działalność charytatywna, wolontariat, wsparcie, zakonnicy, COVID-19