Strona główna
opoka.org.pl
2020-09-11 08:02
ds / ks. Michał Kwitliński

#ZaczynamDzieńOdEwangelii - Być przewodnikiem, nie potykaczem

Dzisiejsza Ewangelia stała się inspiracją dla jednego z najwybitniejszych obrazów Petera Breughla „Przypowieść o ślepcach”. Na obrazie widzimy scenę, którą malarz mógł nieraz zobaczyć na drogach XVI-wiecznych Niderlandów – wędrującą grupę niewidomych żebraków, którzy próbują sobie nawzajem pomagać. Ale oto prowadzący grupę ślepiec przewraca się i pociąga za sobą cały korowód. Kolejni potykają się o leżącego przewodnika.

Autor/źródło: Dariusz Stępień, opoka.org.pl

Kolejni potykają się o leżącego przewodnika. Breughel wyraził w swym dziele cierpienie owych niewidomych nędzarzy, ale zarazem prawdę o każdym z nas, bo po to Pan Jezus opowiedział tę przypowieść.   

Nikt z nas nie widzi dobrze to znaczy nie dociera do prawdy o sobie samym, o drugim człowieku, o świecie, wreszcie o Bogu. Nasz umysł jest ze swej natury ograniczony. Przede wszystkim nasz wzrok jest zmącony przez grzech i zawinioną ignorancję. Czy mamy więc prawo wskazywać innym co jest dobre, jak postępować? A tym bardziej, wskazywać drogę do Boga, do świętości?

Dziś częstą reakcją na nauczanie Kościoła jest stwierdzenie: „nie macie autorytetu, aby mówić nam o moralności”. Fakt gorszącego lub wręcz przestępczego zachowania niektórych kapłanów, zdaniem niektórych odbiera całej instytucji prawo do głoszenia prawdy o godności człowieka i zasadach moralnych porządkujących zachowanie w obszarze płciowości.

Inni z kolei uważają, że, żaden człowiek, żadna religia nie jest w stanie objąć tajemnicy Boga. Chrześcijanin nie powinien więc twierdzić, że zna prawdę o Nim i rościć sobie prawo do mówienia w Jego imieniu. Niektórzy krytycy Kościoła mogą nawet sięgnąć po tę przypowieść.

Nikt z nas nie ogarnie prawdy o Bogu, który jest nieskończony. Nauczyciel moralności, który nie próbuje postępować według tego, co mówi, nie jest wiarygodny. To wszystko prawda, choć nie ma żadnego logicznego uzasadnienia twierdzenie, że niemoralne zachowanie księdza X oznacza, że katolicy, duchowni i świeccy nie mogą mówić o 6 przykazaniu. Możemy i musimy przekazywać to, co otrzymaliśmy dzięki łasce wary. Ze słów Pana Jezusa wynika, że zakłada iż Jego uczniowie, a więc każdy z nas, ma rolę przewodnika. Mamy pomagać sobie nawzajem w drodze do świętości. Po to jest Kościół. Aby jednak być przewodnikiem, trzeba nieustannie oczyszczać wzrok swojej duszy., nieustannie się nawracać. Potrzebuję usunąć belkę, która może pojawić się w moim oku, albo raczej pozwolić, aby Pan Jezus ją usunął poprzez sakrament Spowiedzi. Jeśli chcę pomagać bliźnim, sam chętnie i z wdzięcznością będę przyjmować od nich upomnienia. Gdy zabraknie mi tej postawy, nie tylko nikomu nie pomogę, ale upadając innych pociągnę za sobą. Będą się o mnie potykać, jak ślepcy z obrazu Breughla.

ks. Michał Kwitliński

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-09-07 07:49:51
miniaturka

Brazylia rozpoczyna miesiąc biblijny

Brazylia przeżywa miesiąc biblijny. Jest on obchodzony w tym kraju od 1947 r.
2020-09-07 07:54:52
miniaturka

#ZaczynamDzieńOdEwangelii - Gdzie szukać radości i mocy?

Dzisiejsza Ewangelia może wydać się nam trochę niezrozumiała, bo Pan Jezus, patrząc na swoich uczniów, wypowiada zdania, które jakby pochwalały zło! Mówi tak: „Błogosławieni ubodzy! Bo do was należy królestwo Boże! Błogosławieni głodni, albowiem będziecie nasyceni! Błogosławieni, gdy płaczecie, bo śmiać się będziecie! Błogosławieni, gdy was odrzucą...”
2020-09-07 08:02:44
miniaturka

#ZaczynamDzieńOdEwangelii - Oto Matka twoja

Jezus na Krzyżu mógł tylko oczyma wskazać na Jana: „Oto syn Twój”. Podobnym gestem wskazał Janowi: „oto Matka Twoja”. Odkryjmy i poczujmy to spojrzenie Jezusa skierowane i na nas. Posłuchajmy jak Jezus mówi o nas do swej Matki: „oto syn Twój”.
2020-09-07 08:04:08
miniaturka

#ZaczynamDzieńOdEwangelii - Czy przebaczanie oznacza tolerowanie zła?

Jeśli Pan Jezus wzywa, by przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy, czyli de facto , by przebaczać stale, to w żaden sposób nie zachęca do tolerowania niewłaściwego postępowania bliźniego. Słowa o przebaczaniu pojawiają się zresztą krótko po tym, jak Jezus mobilizował, by umieć bliźniego upomnieć, gdy źle postępuje.
2020-09-07 08:09:07
miniaturka

W Avili trwa kongres poświęcony św. Janowi od Krzyża.

Na Uniwersytecie Mistyki w Avili dobiega końca IV Międzynarodowy Kongres Sanjuanistyczny.
2020-09-07 08:14:25
miniaturka

Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki

Pod hasłem „Do Maryi Niewiasty Eucharystii” na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony.