Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-05-30 16:19
Anna Bajon

Współpraca Opoki i UKSW

Dziś w Warszawie podpisana została umowa o współpracy między Fundacją Opoka i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor/źródło: Opoka

Uniwersytet reprezentuje ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński, Opokę - prezes fundacji ks. prałat Bernard Koj i redaktor naczelny dr Maciej Górnicki. 

Strony zadeklarowały chęć wszechstronnej i długofalowej współpracy, która ma obejmować realizację wspólnych projektów i promowanie wspólnych inicjatyw.  Jednostką UKSW odpowiedzialną za realizację umowy jest Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych (CTI).


* * *

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów (3.09.1999), ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jego korzeni należy szukać w Uniwersytecie Warszawskim.  Obecnie tworzy go 10 wydziałów i 35 kierunki studiów. Uczelnia kształci ponad 16 000 studentów.

Na wszystkich kierunkach studiów można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w dwunastu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, socjologia, nauki polityczne, literaturoznawstwo, pedagogika, fizyka, matematyka). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w sześciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia).


* * *


Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl.

Inauguracja serwisu internetowego www.opoka.org.pl - miała miejsce w marcu 1999,  uroczysta premiera serwisu "Opoka" odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

W 2016 nastąpiło uruchomienie dwóch serwisów pomocniczych: opoka.news i opoka.photo, które obecnie są tworzone przez ok 150 redaktorów zewnętrznych.


Podziel się tym materiałem z innymi: