Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-10-19 12:15
S. Zielińska / BP KEP

Współczesne niewolnictwo jednym z tematów obrad Synodu Biskupów

Życie Jezusa w Nazarecie, „opcja na rzecz pustyni” i współczesne formy niewolnictwa to tematy sesji synodalnej 18 października.

Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, episkopat.pl, licencja: CC BY-SA

Podczas sesji synodalnej w dniu 18 października została poruszona kwestia 40 mln współczesnych niewolników, ludzi którzy są przedmiotem handlu, przymusowej pracy, nadużyć seksualnych. „Jeden z ojców synodalnych z Republiki Środkowej Afryki mówił o sytuacji wojny, w jakiej żyje jego kraj, o potrzebie towarzyszenia katolikom, którzy żyją w warunkach konfliktu zbrojnego. Podkreślano, jak ważne jest towarzyszenie tym, którzy się nawracają z różnego rodzaju wojennych zbrodni” – powiedział abp Grzegorz Ryś. 

Podczas obrad pojawił się również temat „potrzeby preferencyjnej opcji na rzecz pustyni”. „Jeden z ojców z Kazachstanu analizował 12 rozdział Apokalipsy pokazujący walkę niewiasty, jaką jest Kościół, ze smokiem, jakim jest zło. Podkreślił, że niewiasta sama nie walczy ze smokiem, tylko ucieka na pustynię, w doświadczenie zbawienia, a walkę ze smokiem prowadzi Pan Bóg. Natomiast my się otwieramy na doświadczenie zwycięstwa Boga nad złem właśnie na pustyni” – zaznaczył abp Ryś.

Wiele głosów odwoływało się dzisiaj do Pana Jezusa. Jeden z ojców mówił o prawdziwym obrazie Jezusa, kogoś kto większość swego życia spędził w miejscu bezbarwnym, jako cieśla. Żeby się przyjrzeć Jego prawdziwemu życiu – z wyboru, nie z dopustu Bożego. „Powiedział, że życie Jezusa było życiem transparentnym. Często mówimy o tym, że to było życie ukryte, ale to nie było życie ukryte. Jezus żył właściwie przy otwartych drzwiach. Mógł powiedzieć: chodźcie, zobaczcie. Dlatego Jego dom w Kafarnaum był domem otwartym, dostępnym każdemu. Mówił, że takie życie jest też potrzebne dzisiaj pasterzom Kościoła” – zrelacjonował abp Ryś.

BP KEP/episkopat.pl


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: handel ludźmi, młodzież, niewolnictwo, Synod biskupów, synod o młodzieży