Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-07-05 15:18
S. Zielińska / KAI

Warszawa: ponad 500 stypendiów im. Jana Pawła II dla młodzieży

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to największy samorządowy program stypendialny w Polsce. Ruszyła rekrutacja do czternastej edycji programu.

Autor/źródło: photogenica.pl

Od 2005 r. miasto wsparło ponad 3 tys. osób, przeznaczając na to ponad 35 mln zł. Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Operatorem stypendiów od początku ich istnienia jest miejska instytucja kultury – Centrum Myśli Jana Pawła II. Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Uczniowie i studenci mogą w jego ramach otrzymać wsparcie finansowe, ale także wziąć udział w projektach, warsztatach i szkoleniach rozwijających wiedzę i talenty. Od początku jego istnienia, przyznanych zostało kilkanaście tysięcy stypendiów dla ponad 3000 osób.

Program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie uczniów i studentów w rozwijaniu ich umiejętności i pasji. - Co roku odkrywamy nowe osobowości i talenty – mówi Maria Jankowska, koordynatorka Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i szefowa zespołu ds. budowy elektronicznego systemu do obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. - Stypendyści mają szansę na rozwój swoich zdolności, rozpoznanie ścieżki zawodowej, ale także na wspólne działania w przestrzeni miejskiej, a my możemy zobaczyć, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi i jak wiele są oni w stanie poświęcić dla ich realizacji. Wśród naszych stypendystów można znaleźć pasjonatów kolei, żonglerów, mistrzów woltyżerki, streetartowców czy badacza stułbi - dodaje koordynatorka.

Jak zostać stypendystą? Do programu mogą aplikować uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli spełnią odpowiednie kryteria: średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 (w przypadku studentów 3,5); sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne lub zaangażowanie w działania społeczne, miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł.

Abu aplikować o stypendium, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl, wydrukować go i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października. Szczegółowe informacje: www.centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp.pl

CMJPII, Urząd m.st. Warszawy, lk / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi: