Strona główna
opoka.org.pl
2021-03-23 11:17
MG / KAI

W sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia w 2021 r. obowiązuje dekret z zeszłego roku

W sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia w 2021 r. nadal obowiązuje dekret z zeszłego roku – informuje watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Autor/źródło: Magdalena Lubecka


 „Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachęcamy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swojego kraju” – czytamy w nocie podpisanej przez kard. Roberta Saraha, b. prefekta Kongregacji i opublikowanej 17 lutego br.


Poniżej pełny tekst dokumentu.NOTA DO BISKUPÓW I KONFERENCJI EPISKOPATÓW W SPRAWIE CELEBRACJI OBCHODÓW WIELKIEGO TYGODNIA 2021


Intencją niniejszej noty jest przedstawienie kilku prostych wskazówek, które pomogą Biskupom w wypełnieniu ich zadania oceny konkretnych sytuacji i zapewnienia duchowego dobra pasterzom i wiernym, w przeżyciu tego Wielkiego Tygodnia roku liturgicznego.


Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w naszym normalnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątkowych momentach kryzysu, takich jak obecny. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego swego Kościoła, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.


Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachęcamy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swojego kraju. W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki kwarantanny, które uniemożliwiają obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu sprawowania kultu.


– Wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem Biskupa, zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości diecezjalnych jako znaku jedności.


– We wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: Z radością powróćmy do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).


– W razie potrzeby można przenieść Mszę św. Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień; powinna w niej uczestniczyć znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych.


– W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.


– Zachęca się do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, także z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin.


Kongregacja składa serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku. Mamy świadomość, że podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez duszpasterzy i wiernych świeckich. Wiemy jednak, że zostały one podjęte w celu zapewnienia, aby święte tajemnice były celebrowane w sposób jak najbardziej skuteczny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego i zdrowia publicznego.


Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów


17 lutego 2021 roku, Środa Popielcowa.


Robert Kardynał Sarah


Prefekt


Ks. Arthur Roche


Arcybiskup Sekretarz


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-03-23 12:15:21
miniaturka

100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego: „życie rodzi się z życia”

Ks. Franciszek Blachnicki był wybitnym teologiem-pastoralistą, założycielem ruchu Światło-Życia i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jego charyzmat jest nadal żywy i inspiruje zarówno świeckich, jak i duszpasterzy. Jutro przypada 100. rocznica jego urodzin
2021-03-23 12:41:16
miniaturka

Offshore i poszukiwanie rozwiązań finansowych wspierających potencjał polskich firm

Literalna analiza pojęcia offshore na gruncie gospodarczym nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie o celowość takiego rozwiązania, katalog ewentualnych korzyści i źródła przewag konkurencyjnych. Gdzie w przestrzeni pomiędzy realiami rynku a ładem regulacyjnym szukać wartości dodanej.
2021-03-23 12:49:21
miniaturka

Czy istnieje możliwość dopuszczenia składania referencji na okaziciela?

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o opinię i ewentualne rekomendacje w sprawie możliwości umieszczenia w prawie zamówień publicznych „referencji osobowych”
2021-03-23 13:50:53
miniaturka

Raport Legionistów Chrystusa: 170 ofiar 27 księży w ciągu 70 lat

W ramach „drogi odnowy”, jaką podjęło zgromadzenie Legionistów Chrystusa, opublikowano raport obejmujcąy lata 1941-2020 dotyczący księży, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych. Spośród 170 przypadków nadużyć aż 60 popełnił założyciel zgromadzenia, o. Marcial Maciel Degollado
2021-03-23 14:57:52
miniaturka

Propozycja ujednoliconych wskazań liturgicznych na Wielki Tydzień 2021

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała propozycję ujednoliconych wskazań liturgicznych na Wielki Tydzień 2021 roku. Nie jest to oficjalny dokument Komisji czy Konferencji Episkopatu Polski, a jedynie sugestia do wykorzystania przez Biskupów diecezjalnych w diecezjach polskich.
2021-03-23 15:27:42
miniaturka

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021: rekordowa liczba tras i regionów

Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa będzie rekordową jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych tras i regionów. Już teraz jest ich więcej niż w 2019 r.