Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-05-08 15:00
Szymon Wilk

Sympozjum naukowe o Przeworskiej Matce Bożej Pocieszenia

25 maja 2019 r. w Przeworsku odbędzie się sympozjum naukowe poświęcone dziejom kultu Matki Bożej Pocieszenia z miejscowego kościoła OO. Bernardynów.

Autor/źródło: Wojciech Kapusta

Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku i Akcja Katolicka pw. św. Barbary w Przeworsku zapraszają na historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe pod nazwą „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”, które odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r.

Wydarzenie poprzedzi uroczysta Msza Święta sprawowana o godz. 9:00 w kościele pw. Świętej Barbary (OO. Bernardynów) w Przeworsku (ul. Bernardyńska 22), transmitowana przez Archidiecezjalne Radio FARA. Następnie, o godz. 10:30 gwardian klasztoru o. Izajasz Styczyński powita zebranych w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Jagiellońska 10a) i oficjalnie rozpocznie sympozjum. Wygłoszonych zostanie dziewięć referatów prezentujących wyniki badań nad kultem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia w różnych aspektach (ikonografia, historia, homiletyka, geografia). Wśród prelegentów są osoby duchowne i świeckie, profesjonalni teologowie i historycy z różnych ośrodków naukowych.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, nie trzeba się rejestrować, organizatorzy kierują swe zaproszenie do wszystkich miłośników historii i czcicieli Matki Bożej.

Przeworski kościół OO. Bernardynów, gdzie znajduje się ten wyjątkowy obraz Maryi, jest jednym z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego w południowej Polsce. Wizerunek czczony od 1613 r. przyciągał w okresie staropolskim licznych pielgrzymów. W XVIII w. do obrazu przylgnął tytuł Matki Bożej Pocieszenia. Zwalczany przez zaborców kult Przeworskiej Madonny odnowiono u schyłku XIX w., a od 1962 r. obraz odbiera cześć w głównym ołtarzu klasztornej świątyni.

Sympozjum organizowane jest w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku Przeworskiej Matki Pocieszenia, która odbędzie się 8 września 2019 r.


Podziel się tym materiałem z innymi: