Strona główna
opoka.org.pl
2019-10-11 10:32
nc / ks. Paweł Kłys

Sympozjum KWC: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka

W dniach 14-16 października w Ośrodku Rekolekcyjno – Konferencyjnym w Porszewicach k. Łodzi odbędzie się XXVIII Sympozjum KOINONIA Wolni i Wyzwalający, którego tematem będzie: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka.

Autor/źródło: ks. Paweł Kłys

Współczesny człowiek, jak nigdy w historii, zmaga się się z zagadnieniem wolności. Wolność wydaje się być dla niego najwyższą wartością, celem jego zaangażowania życiowego. Jest w tym swoisty odblask z jednej strony podobieństwa do Stwórcy objawiający się w zdolności do korzystania z rozumu i wolnej woli, z drugiej zaś cień pychy – wybierajcie według waszego upodobania, a „tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).

Wsłuchując się w pytania stawiane przez współczesny świat i we współczesne nauczanie Kościoła z wdzięcznością sięgamy do wielkiej katechezy ks. Franciszka Blachnickiego o wolności człowieka i do inspiracji płynących z niej. Odwoływał się on m. in. do nauczania Jana Pawła II, który odrzucał latynoamerykańską ideologię zwaną teologią wyzwolenia. Ks. Franciszek Blachnicki wdrożył nas w realizację „polskiej teologii wyzwolenia” (Jan Paweł II), opartej na antropologii i soteriologii biblijnej.

Święty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – wielcy Apostołowie Wyzwolenia Człowieka, jak ich nazwano na Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (Jasna Góra 2004), stali się dla nas przewodnikami w drodze ku wolności człowieka. Skoro tylko Jezus Chrystus jest wyzwolicielem człowieka z najgorszej jego niewoli jaką jest grzech, to największym darem dla tak bardzo spragnionego wyzwolenia współczesnego człowieka jest ewangelizacja. Tylko człowiek, który sam doświadczył ewangelicznego wyzwolenia może stać się narzędziem wyzwolenia drugiego człowieka – „wolni i wyzwalający”.

Jan Paweł II prosił abyśmy przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu (23 X 1978). W odpowiedzi, 40 lat temu, została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata ma swych sztandarach wypisane hasło „Nie lękajcie się”.

Wyzwolenie z lęku pozwala, w oparciu o doświadczenie osobistego przeciwstawienia się obyczajowi alkoholowemu, uczyć się wchodzić na drogę wyzwolenia w kolejnych obszarach poprzez służbę prawdzie i życiu. Dotyczy to tak poszanowania zamiaru Stwórcy, którzy stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, jak i poddał człowiekowi całe stworzenie. ze wszystkimi konsekwencjami stąd wypływającymi. Niezbywalna godność człowieka stworzonego i odkupionego przez Boga sprawia, iż człowiek staje się prawdziwie wolny przyjmując ten Boży zamysł.

Miejscem szczególnym przyjmowania Bożego daru i planu zbawienia jest parafia w swej funkcji pośrednictwa zbawczego. We niej jest głoszone słowo wyzwolenia, celebrowane w liturgii misterium Chrystusa i doświadczana wspólnota ludzi wolnych i wyzwalających.

Dlatego w ramach tegorocznego sympozjum KOINONIA chcemy pochylić się nad rolą parafii w odpowiedzi na współczesne wyzwania uwłaczające godności człowieka.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Zobacz także
2019-10-11 08:48:15
miniaturka

W kapłanie najważniejsze to kim jest, nie co robi

Kard. Robert Sarah odniósł się do dyskusji nad celibatem w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera. Wskazał na źródło problemów, związanych z celibatem, a także na istotę kapłaństwa. Zaznaczył także, że niektórzy próbują wykorzystać synod, aby przeforsować swoje własne pomysły.
2019-10-11 09:04:32
miniaturka

O. Pio: Świat zmieni się dzięki modlitwie dzieci

Już za tydzień, 18 października, XIV edycja inicjatywy: „Milion dzieci odmawia różaniec w intencji jedności i pokoju”. W tym roku prosimy dzieci nie tylko o modlitwę w intencji pokoju na świecie, ale także za kapłanów – powiedział dyrektor włoskiego oddziału PKWP.
2019-10-11 09:13:24
miniaturka

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Kościoła katolickiego z Polską Radą Ekumeniczną

W dniu 9 października 2019 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.
2019-10-11 09:41:18
miniaturka

Synod: Amazonia staje się pustynią bez życia

Ludzie Amazonii mogą liczyć tylko na Kościół. Ani lokalni politycy, ani tym bardziej międzynarodowe firmy, nie przejmują się losem mieszkańców regionu. W tym duchu mówił o. Dario Bossi kierujący latynoamerykańską ekumeniczną siecią „Kościół i działalność wydobywcza”.
2019-10-11 10:02:06
miniaturka

Kolejna faz prac synodalnych

Zakończyła się pierwsza seria kongregacji generalnych. Obecnie trwają prace w małych grupach. Przedmiotem prac jest Instrumentum laboris oraz wypowiedzi z auli. To czas wypracowywania schematów przyszłej adhortacji posynodalnej.
2019-10-11 10:26:39
miniaturka

Abp Polak: Dziękuję Centrum Ochrony Dziecka za wielki wysiłek

Szkolenie dla przedstawicieli diecezji, tworzenie zespołów opracowujących zasady prewencji i wdrażanie ich w konkretnym środowisku – tak właśnie budowany jest system ochrony małoletnich w Kościele. Pracę wszystkich diecezji animuje i wspiera Centrum Ochrony Dziecka. Prymas Polski abp Wojciech Polak dziękuje całemu zespołowi COD za ten wielki wysiłek.