Strona główna
opoka.org.pl
2018-10-18 12:46
S. Zielińska / Krzysztof Ołdakowski SJ

Stolica Apostolska odrzuca terroryzm w każdej formie

Stolica Apostolska jednoznacznie odrzuca terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach – podkreślił przedstawiciel Watykanu przy ONZ.

Autor/źródło: Pixabay, BruceEmmerling, licencja: CC0

Działania terrorystyczne stanowią wyraz pogwałcenia ludzkiej godności, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, zagrażają stabilności i spójności społeczeństw, a także pokojowi i bezpieczeństwu.

Podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Stały Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył, że bardzo ważne jest, aby podejmować skuteczne działania zapobiegawcze przeciwko rekrutowaniu, szkoleniu oraz finansowaniu potencjalnych terrorystów. Należy przeciwdziałać radykalizacji młodzieży, szczególnie za pośrednictwem mediów i technologii cyfrowych.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył ponadto, że akty terroru są przestępstwami i muszą być zwalczanie przy wykorzystaniu obowiązującego prawa karnego oraz w oparciu o międzynarodową współpracę policji i organów ścigania. Podkreślił, że ONZ może odegrać kluczową rolę we wspomaganiu państw członkowskich w zapobieganiu działaniom terrorystycznym oraz przeciwdziałaniu tej działalności. Formy walki z terroryzmem powinny przestrzegać praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i właściwych procedur. Podejmowanie walki z terroryzmem nie powinno nigdy doprowadzać do utraty z pola widzenia dwóch zasad. Po pierwsze, że sprawcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ponieść konsekwencje swoich zbrodniczych czynów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że praworządność jest jednym z najważniejszych osiągnięć naszych społeczeństw i powinna być bezwzględnie przestrzegana. Walka z terroryzmem nie może usprawiedliwiać polityki i działań, które podważają sprawiedliwy proces i ludzką godność w imię zapewnienia bezpieczeństwa. Szczególnie nie można się zgodzić na represyjne oraz dyskryminujące działania wobec religijnych i etnicznych mniejszości.

Nie może być konfliktu pomiędzy skutecznym wdrażaniem środków służących zwalczaniu terroryzmu i świadczeniem pomocy humanitarnej. Należy zagwarantować możliwość działania organizacjom pozarządowym oraz charytatywnym w humanitarnej pomocy najsłabszym, najbardziej potrzebującym, w tym uchodźcom oraz ofiarom nagłych wypadków.Integralny rozwój ludzki jest kluczem do przeciwdziałania terroryzmowi na dłuższą metę. O ile ludzki i ekonomiczny rozwój jest niezbędny w zapobieganiu terroryzmowi, to propaganda oraz indoktrynacja terrorystyczna są łatwo dostępne w sieci. Potrzebna jest skoordynowana międzynarodowa odpowiedź, wyrażająca się w solidarności i współpracy, aby organizacje terrorystyczne nie miały dostępu do technologii cyfrowych umożliwiających rekrutację bojowników oraz inspirowanie działań radykalnych.

Tolerancja i dialog cywilizacji oraz pogłębienie międzywyznaniowego i międzykulturowego zrozumienia również prowadzi do zapobiegania terroryzmowi. Przywódcy religijni powinni jako pierwsi odrzucić narracje i ideologie prowadzące do radykalizacji nastrojów, nienawiści i ekstremizmu. Stolica Apostolska jest głęboko zaangażowana i promuje dialog pomiędzy religiami i kulturami, aby tworzyć coraz bardziej pokojowe społeczeństwo. Na zakończenie abp Auza zachęcił, aby ONZ opracowała projekt konwencji dotyczącej przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi. Stolica Apostolska popiera proces negocjacyjny prowadzący do zwołania konferencji wysokiego szczebla pod auspicjami ONZ. Postanowienia takiej konwencji mogą doprowadzić do wypracowania norm dotyczących skutecznego zwalczania terroryzmu.


Źródło: www.vaticannews.va

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-10-18 11:20:20
miniaturka

W Kamerunie zamordowano młodego seminarzystę

Na początku października w anglojęzycznym regionie Kamerunu zginął z rąk żołnierzy 19-letni seminarzysta Gerard Anjiangwe.
2018-10-18 11:48:43
miniaturka

W Chinach nauka i praca odciągają młodych od Kościoła

Nauka i praca skutecznie odciągają młodych od Kościoła – twierdzi ksiądz pracujący w środkowych Chinach.
2018-10-18 12:09:41
miniaturka

S. Chmielewska: chrześcijaństwo jest religią wspólnotową

„Im bardziej chcemy, żeby inni dopchali się do świętości, tym bardziej sami się uświęcamy. Chrześcijaństwo jest religią wspólnotową” – mówiła drugiego dnia rekolekcji w Kościele Akademickim KUL s. Małgorzata Chmielewska.
2018-10-18 13:22:33
miniaturka

21 października – Dzień solidarności z misjami

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w najbliższą niedzielę, 21 października. Rozpocznie on Tydzień Misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”.
2018-10-18 13:48:17
miniaturka

Marcin Jakimowicz: myślmy na modlitwie o Bogu, nie o sobie

W środę wieczorem odbył się kolejny odcinek cyklu internetowej ewangelizacji pod hasłem #TenWKtórym. O tym, co robić podczas duchowych kryzysów i w poczuciu, że modlitwa nie przynosi efektu, mówił Marcin Jakimowicz.
2018-10-18 14:23:16
miniaturka

Msze św. za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki – konferencja na UKSW

Msze św. za Ojczyznę [...] wyrastały z potrzeb religijnych całego społeczeństwa. Nie bez znaczenia był też charyzmat mobilizowania ludzi do wiary, nadziei i miłości, który miał w sobie ks. Jerzy Popiełuszko.