Strona główna
opoka.org.pl
2021-06-29 09:51
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

W dniach 11- 12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Obrady Zebrania Plenarnego KEP
Autor/źródło: https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/51240054668/

Podczas zebrania obecny był także ks. Piotr Kroczek - Kościelny Inspektor Ochrony Danych, który przedłożył Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Stanowi to realizację zadania określonego art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r.

Podczas wystąpienia ks. Piotr Kroczek podsumował roczne działania Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz stan systemu ochrony danych osobowych w Kościele. Przedstawił także wyzwania dla tego systemu w Kościele katolickim związane z symultanicznym stosowaniem ustaw kościelnych. KIOD wskazał także na wzrost świadomości praw z zakresu danych osobowych wśród wiernych i w strukturach kościelnych.

KIOD przedstawił także główne obszary, które pozostawały w optyce KIOD. W minionym roku sprawozdawczym nastąpił silny wzrost zapytań związanych z realizacją praw wiernego w Kościele katolickim w Polsce. Wzrosła także liczba kierowanych do KIOD skarg na administratorów danych osobowych oraz prowadzonych postępowań dotyczących możliwości naruszenia przepisów wzmiankowanego Dekretu o ochronie danych osobowych. KIOD kontynuował także szeroko prowadzoną działalność polegającą na upowszechnianiu wiedzy o ochronie danych osobowych oraz doradzaniu administratorom danych i podmiotom przetwarzającym.

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych zostanie opublikowane w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-06-29 08:47:16
miniaturka

Papież do prawosławnych: przełammy uprzedzenia, przezwyciężmy rywalizację

„Jeśli będziemy posłuszni miłości, Duch Święty, który jest stwórczą miłością Boga i wprowadza harmonię w różnorodność, otworzy nam drogę do odnowionego braterstwa” – mówił Franciszek, przyjmując na specjalnej audiencji delegację Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.
2021-06-29 09:29:49
miniaturka

Dyskusja ekspertów ds. ochrony danych osobowych w kwestii archiwów kościelnych

Przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych w podmiotach kościelnych tematem dodatkowego spotkania ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych.
2021-06-29 09:46:23
miniaturka

USA: dziennik nowojorski wyjaśnia katolickie rozumienie Eucharystii

Katolickiemu rozumieniu Eucharystii oraz przykładom wiary katolików w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie poświęcił duży artykuł „New Tork Times” (NYT).
2021-06-29 10:15:37
miniaturka

Sprzeciw Watykanu wobec prawa o homotransfobii. Dlaczego media milczą?

Większość mediów, zarówno konfesyjnych, jak i liberalnych, kreuje wizerunek papieża wspierającego środowiska LGBT. Tymczasem stanowcza, mająca wsparcie Franciszka, reakcja Watykanu [na zmianę włoskiego prawa dot. homotransfobii], wymyka się tej narracji – pisze ks. Włodzimierz Lewandowski.
2021-06-29 10:22:00
miniaturka

Papież: Na wzór świętych Piotra i Pawła bądźmy apostołami wyzwolenia

Na świętych Piotra i Pawła jako apostołów wyzwolenia wskazał Franciszek podczas porannej Mszy św. w bazylice watykańskiej. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła papież podkreślił, że także i my potrzebujemy wyzwolenia, bo tylko wolny Kościół jest Kościołem wiarygodnym.
2021-06-29 10:30:01
miniaturka

Sekretarz stanu USA u Papieża

Papież przyjął na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu, Antony'ego Johna Blinkena, Jak zapewnia krótki komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.