Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-02-13 21:33
Komisja Duszpasterstwa

Sprawozdanie Komisji Duszpasterstwa KEP za rok 2019

Komisja Duszpasterstwa KEP – powołana w obecnym składzie w 2016 r. – podejmuje szereg działań, na które składają się posiedzenia i konsultacje, celem przygotowania ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, a także opiniowania niektórych projektów pastoralnych zaplanowanych do realizacji w Kościele w Polsce.

Autor/źródło: KD KEP

Komisja proceduje  w 25 osobowym składzie, na czele którego stoi przewodniczący – abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. 

Opracowywany rokrocznie przez Komisję program duszpasterski zawiera wytyczne, inspirujące do tworzenia diecezjalnych programów pastoralnych oraz materiały  do wykorzystania w zwyczajnym duszpasterstwie parafialnym. W związku z tym Komisja Duszpasterstwa obradowała w 2019 r. według przyjętego terminarza spotkań: 


 • 9–10 stycznia, Centrum Okopowa Caritas Polska, posiedzenie członków i konsultorów Komisji. Zasadniczym tematem spotkania było omówienie projektu trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2019–2022), poświęconego Eucharystii. Ustalono, że ukierunkowane działania pastoralne będą wpisane w hasło „Eucharystia daje życie”, natomiast poszczególne lata realizacji programu duszpasterskiego naznaczy metodologia adhortacji apostolskiej Benedykta XV „Sacramentum caritatis”: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana. Teoretyczne założenia i cele programu duszpasterskiego opracowali: bp prof. dr hab. Roman Pindel (Bielsko-Biała), bp dr hab. Rudolf Pierskała (Opole), ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (KUL), ks. dr Wojciech Węgrzyniak (UPJPII), ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL) oraz ks. mgr lic. Roman Chromy (Katowice). Prezentowane wykłady ukazały zebranym problematykę Eucharystii w ujęciu biblijnym, liturgicznym, dogmatycznym, mariologicznym oraz teologiczno-pastoralnym. Dzięki dyskusji i merytorycznym dopowiedzeniom prelegentów oraz członków i konsultorom Komisji, podjęto decyzję o właściwym rozłożeniu akcentów i ścieżek realizacji programu, zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie.
 • 19–21 marca, Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Rzeszowie, posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych, a także duszpasterzy oraz asystentów krajowych wraz z konsultą zakonną męska i żeńską. 
 • 17–19 września, Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne w Gródku nad Dunajcem, posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych. Powyższe dwa spotkania, poza częścią wykładową, pełnią rolę konsultacyjną i warsztatową; stają się również forum wymiany doświadczeń pastoralnych. Księża dyrektorzy poprzez pracę w grupach dookreślają kształt i tematyczną zawartość poszczególnych zeszytów programu duszpasterskiego:
  - teologiczno-pastoralnego;
  - homiletycznego;
  - liturgicznego;
  - katechetycznego;
  - maryjnego.
  Włączenie Księży dyrektorów w opracowywanie programu duszpasterskiego sprawiło, iż stali się jego oni naturalnymi ambasadorami w swoich diecezjach. Ponadto, posiedzenia organizowane na terenie różnych diecezji wpłynęły na integrację uczestników i stały się okazją do poznawania rzeczywistości diecezji, na terenie której to spotkanie się odbywa.
 • 10 października, konferencja prasowa w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Głównym jej celem było omówienie i promocja programu duszpasterskiego na rok 2019/2020. Wzięli w niej udział abp Wiktor Skworc, jako przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP oraz ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji.
 • W kwestii promocji programu duszpasterskiego istotną rolę odgrywają publikacje  na łamach prasy katolickiej oraz programy telewizyjne i audycje radiowe nt. celów, założeń i realizacji programu duszpasterskiego. Komisja współpracuje na stałe z TV „Lumen”. Jej redakcja przygotowuje materiał filmowy z posiedzeń Komisji na stronę „duszpasterstwo.episkopat.pl”.
 • Pracę Komisji koordynuje jej Przewodniczący wraz z sekretariatem, który tworzą księża: Jan Bartoszek (Tarnów), Roman Chromy (Katowice) i Krystian Piechaczek (Gliwice). W roku 2019 sekretariat Komisji wraz z Przewodniczącym obradował 10 razy w Katowicach. Przedmiotem spotkań była redakcja programu duszpasterskiego, omówienie programu posiedzeń Komisji Duszpasterstwa KEP i spotkań z księżmi dyrektorami wydziałów duszpasterskich kurii. Sekretariat zajmuje się również redakcją, przygotowaniem do druku i kolportażem programu do poszczególnych diecezji.
 • Do zadań sekretariatu należy również koordynacja korespondencji wpływającej do Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP. W roku sprawozdawczym 2019 r. abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji odnosił się do następujących spraw:
  - Apelu w związku z 25. rocznicą urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe;
  - Projektu listu pasterskiego na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości;
  - Projektu stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w sprawie świętowania niedzieli;
  - Realizacji programu duszpasterskiego przez Polonię zagraniczną;
  - Zaproszenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości do włączenia się w prace Komisji Duszpasterstwa KEP;
  - Zaproszenia Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich do włączenia się w promowanie wartości niedzieli jako czasu wolnego od pracy;
  - Zaopiniowania organizacji „Marszu Różańcowego”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wiara i Rozum”;
  - Idei powołania ogólnopolskiego duszpasterstwa mężczyzn;
  - Powołania w ramach Komisji Duszpasterstwa „Zespołu ds. Koordynacji Duszpasterstwa Przedsiębiorców”.

W zakresie działań sekretariatu znajduje się także prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Komisji. Prezentuje ona m.in. zapis aktywności prac Komisji, treści poszczególne zeszytów tematycznych, wybrane propozycje materiałów duszpasterskich i dokumentów Kościoła.

Komisja Duszpasterstwa KEP podjęła współpracę z Instytutem Statystki Kościoła  
Katolickiego. Owocem tej współpracy było studium noszące tytuł: „Czas wolny w życiu Polaków a świętowanie niedzieli”, przekazane w syntetycznym ujęciu członkom Konferencji Episkopatu Polski. Współpraca z ISKK będzie stałym elementem działania Komisji Duszpasterstwa.

Podsumowując, Komisja Duszpasterstwa KEP w roku sprawozdawczym działała zgodnie  
ze określonym przez KEP zakresem działań.

Katowice, 12 lutego 2020 r.
SKD 1/20

†Wiktor SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEPPodziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Komisja Duszpasterstwa KEP, sprawozdanie, 2019