Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-04-11 12:41
Anna Bajon

Seminarium: dialog i uczestnictwo w myśli Jana Pawła II. Od teorii do praktyki

Trwa seminarium pod patronatem Opoki, którego celem jest prezentacja w formie wykładów, analizy tekstów i warsztatów koncepcji dialogu w myśli Jana Pawła II w oparciu o jego oryginalną koncepcję uczestnictwa.

Autor/źródło: Isianna, licencja: CC0

Jan Paweł II pozostawał w kręgu inspiracji filozofią dialogu, głównie w wydaniu Martina Bubera czy Emmanuela Levinasa. Filozofię dialogu twórczo umiejscawiał w ramach myśli chrześcijańskiej, pragnąc odnaleźć najbardziej źródłowe i prawdziwe jej ujęcie. Ideę dialogu wcielał też mistrzowsko w życie w czasie swojej działalności publicznej, spotykając się z politykami czy przywódcami religijnymi, nierzadko w realiach poważnego konfliktu.

Specyfiką podejścia Wojtyły w rozumieniu dialogu było jego ukierunkowanie na prawdę. Dialog nie był nigdy dla niego celem samym w sobie, celem tym nie był też kompromis, ale zawsze prawda i jej wzajemne odkrywanie. Dialog zakłada więc wspólne poszukiwaniu prawdy, przy założeniu, że nikt nigdy nie widzi całej prawdy, ale też daleko od założenia, iż prawdy nie da się odnaleźć. Seminarium będzie próbą dotarcia do Wojtyłowego rozumienia dialogu, głównie w oparciu o jego koncepcję uczestnictwa.

Cykl spotkań ma charakter edukacyjno-formacyjny, stawiając sobie za cel przedstawienie koncepcji dialogu Jana Pawła II. Uczestnik pozna też dialogiczny sposób działania Jana Pawła II (analiza przemówień i listów Jana Pawła II do światowych przywódców), a także - w czasie zajęć warsztatowych - będzie uczył się, jak aplikować ideę dialogu do konkretnych sytuacji.

Spotkanie 1 - 24.04.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Filozofia dialogu - początki, główne idee. Od filozofii do teologii dialogu. Koncepcja osoby Karola Wojtyły. Osoba i czyn. Wolność osoby. Samoposiadanie i samoopanowanie osoby. Norma personalistyczna. Człowiek jako dar. Komunia osób. Sens dialogu.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II i młodzież: spotkania w „Oknie Papieskim” Franciszkańska 3, Kraków

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół "MY". Czym jest dialog? Umiejętności/kompetencje/zachowania wzmacniające dialog.


Spotkanie 2 - 8.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Sumienie i odpowiedzialność. Uczestnictwo jako wartość osoby. Relacja ja-ty. Dobro wspólne. Uczestnictwo jako właściwość działanie „wspólnie z innymi”. Sytuacja dialogiczna i dialog. Obecność i spotkanie.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Człowiek we wspólnocie życia publicznego: przemówienie Jana Pawła II w Sejmie RP 11 VI 1999 r.

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół relacji i dobra wspólnego. Czym jest relacja dialogowa/dialogiczna? Jak być obecnym? Dobro wspólne a dobro jednostki.


Spotkanie 3 - 22.05.2019 r. / g. 17.00

Prelekcja: dr Bartosz Wieczorek

Indywidualizm i totalizm jako zaprzeczenie uczestnictwa. Personalistyczna koncepcja dobra wspólnego. Postawa solidarności sprzeciwu. Konformizm i unik. Dialogiczna aksjologia. Społeczność dialogiczna.

Analiza tekstów: dr Urszula Okulska-Łukawska

Jan Paweł II wobec kryzysów światowych: korespondencja dyplomatyczna do przywódców państw w konfliktach na Bliskim Wschodzie

Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska

Wokół sprzeciwu. Oponowanie i myślenie krytyczne. Dialog - jako remedium na syndrom myślenia grupowego.


Spotkanie 4 – termin podany zostanie wkrótce

Wykład prof. Tadeusza Gadacza.


Rejestracja przez stronę www.centrumjp2.pl


Podziel się tym materiałem z innymi: