Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-08-07 08:10
S. Zielińska / BP KEP

Przesłanie uczestników II Kongresu Młodzieży Polonijnej

Zachęcamy Was, młodzi rówieśnicy, abyście w swoich środowiskach uczestniczyli w życiu Kościoła. Miejcie odwagę podejmować nowe inicjatywy dla dobra Waszych wspólnot! – napisali uczestnicy II Kongresu Młodzieży Polonijnej.

Autor/źródło: Flickr / BP KEP

W przesłaniu skierowanym do rówieśników i rodaków żyjących w różnych częściach świata młodzi dziękują również duszpasterzom polonijnym. „Potrzebujemy Waszego świadectwa wiary i zaufania Jezusowi oraz towarzyszenia nam” – czytamy. Przesłanie jest zatytułowane: „Kto chce innych zapalać, musi sam płonąć”.


Publikujemy tekst przesłania:

Drodzy Przyjaciele!

Uczestnicząc w Kongresie Młodzieży Polonijnej zwracamy się z serdecznym pozdrowieniem do Was, naszych rówieśników i rodaków żyjących w różnych częściach świata oraz do duszpasterzy polonijnych.

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu było motto „Wiarą powołani”, które pobudzało nas do refleksji nad przeżywaniem wiary w naszych środowiskach. Jak mawiał ks. Ignacy Posadzy – opiekun polskich emigrantów – „Kto chce innych zapalać, musi sam płonąć”, dlatego pragniemy pogłębiać naszą relację z Jezusem, aby nieść Go do tych, wśród których żyjemy. Wiemy doskonale, że aby realizować powołanie do bycia chrześcijaninem we współczesnym świecie, oprócz głębokiej wiary, potrzebna jest odwaga do dawania świadectwa o Jezusie.

Szczególnym miejscem do wzrostu wiary i realizowania powołania jest wspólnota, która wspiera towarzyszy i pomaga na drodze do świętości. W niej możemy zostać wysłuchani, zrozumiani i umocnić się doświadczeniem wiary innych osób. Z tego powodu zapraszamy Was do włączania się lub tworzenia wspólnot młodzieżowych o charakterze modlitewnym i ewangelizacyjnym.

My, wiarą powołani, mamy świadomość odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Kościoła w Polsce i poza jej granicami. Żyjąc wśród ludzi różnych kultur, narodowości i religii pragniemy być świadkami Chrystusa poprzez otwartość na drugiego człowieka i miłość, która pokonuje wszelki lęk. Zachęcamy Was, młodzi rówieśnicy, abyście w swoich środowiskach uczestniczyli w życiu Kościoła, w którym czerpiemy moc płynącą ze słowa Bożego i sakramentów do pełni życia w Chrystusie. Nie bójcie się angażować w różne formy duszpasterstwa młodych w Waszych parafiach! Miejcie odwagę podejmować nowe inicjatywy dla dobra Waszych wspólnot!

Nieocenioną rolę dla wzrostu wiary młodych ludzi mają duszpasterze. Dlatego Wam, drodzy duszpasterze polonijni, pragniemy powiedzieć, że potrzebujemy Waszego świadectwa wiary i zaufania Jezusowi oraz towarzyszenia nam. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i otwartości będziemy mogli jeszcze bardziej dynamicznie podążać drogą do osobistej świętości i niesienia wiary naszym braciom i siostrom.

Podczas Kongresu, w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze patriotycznym i uczyć się od tak licznych bohaterów, szczególnie z Powstania Warszawskiego, co to znaczy być Polakiem. Razem z naszymi rówieśnikami polskiego pochodzenia chcemy w miejscach, gdzie obecnie żyjemy dbać o ojczyste tradycje, język i kulturę, o dobre imię Polski oraz podtrzymywać łączność z Ojczyzną.

Za przyczyną św. Stanisława Kostki – patrona polskiej młodzieży - modlimy się o wierność Bogu i naszej Ojczyźnie dla nas i dla wszystkich młodych Polaków rozsianych po całym świecie.

Wiarą powołani uczestnicy II Kongresu Młodzieży Polonijnej

Warszawa, 4 sierpnia 2018 r.


Źródło: BP KEP/episkopat.pl


Podziel się tym materiałem z innymi: