Strona główna
opoka.org.pl
2018-11-11 09:30
Anna Bajon / BP KEP

Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich (...) do wspólnego wysiłku dla jej dobra – czytamy w ekumenicznym przesłaniu Kościołów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autor/źródło: photogenica.pl, 4, licencja: Jak album

Przesłanie podpisali je przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski 10 listopada br.

Publikujemy pełny tekst przesłania:

Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Jeżeli PAN domu nie zbuduje,
to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli PAN nie będzie strzegł miasta,
to na próżno czuwa strażnik.
Psalm 127,1

Kościoły chrześcijańskie w Polsce obchodzą razem z całą Wspólnotą Narodową stulecie odzyskania niepodległości, wyrażając wdzięczność Bogu za ukochaną Ojczyznę. Możliwość wspólnego świętowania tej doniosłej rocznicy w niepodległym Kraju odbieramy jako szczególne Boże błogosławieństwo.

Zerwanie kajdan niewoli w 1918 r. zostało okupione ofiarą naszych rodaków walczących podczas powstań narodowych i na wszystkich frontach Pierwszej Wojny Światowej, a także zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Ponieważ nie cieszyli się oni długo darem wolności, taką samą postawę przyjęli mieszkańcy polskiej ziemi również podczas Drugiej Wojny Światowej oraz w okresie powojennym. Nasi bohaterowie mieli własne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili się z różnych Kościołów i religii.

Łączyła ich jednak miłość do Ojczyzny, pielęgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integralną częścią jest postawa otwartości, tolerancji wobec dobra i solidarności, z których zasłynęła Rzeczpospolita w czasach swojego największego rozkwitu. Do tych wartości powinniśmy stale wracać. Jest to niezbędne szczególnie teraz, gdy na skutek zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach przemian cywilizacyjnych i procesów społecznych, nasza ziemia staje się dla wielu Ojczyzną z wyboru.

Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra.

Patrząc w przyszłość jesteśmy z jednej strony przejęci troską o Polskę, z drugiej zaś pełni ufności w Boże prowadzenie. Dlatego nasza modlitwa jest prośbą, aby Bóg zachowywał Ojczyznę w pokoju i

–    błogosławił wszystkim rodzinom,

–    czuwał nad dziećmi i młodzieżą; niech wzrastają w duchu ewangelicznych wartości i rozwijają swoje talenty,

–    powoływał w naszych Kościołach autentycznych świadków Chrystusa,

–    obdarzał mądrością rządzących na każdym szczeblu władzy, aby wiernie wypełniali misję publiczną,

–    wzmacniał więzy miłości, braterstwa i szacunku pomiędzy wszystkimi żyjącymi w naszym kraju.

Wszechmogący Boże, błogosław naszej Ojczyźnie!

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski

prezbiter Mateusz Wichary
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

bp Andrzej Malicki
Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

bp Marek Izdebski
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

bp Wiktor Wysoczański
Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP

bp Marek M. Karol Babi
Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP

Metropolita Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

10 listopada 2018 r.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-11-10 18:43:23
miniaturka

Pielgrzymka bezdomnych na Jasną Górę

Mazurkiem Dąbrowskiego dla Niepodległej rozpoczęła się 13. Pielgrzymka Bezdomnych. Ok. 700 osób przyjechało na Jasną Górę, by tu odzyskać nadzieję.
2018-11-10 20:08:20
miniaturka

Przekazać dziedzictwo wiary – abp Marek Jędraszewski o Polsce dla "La Nef"

Publikujemy fragmenty wywiadu jakiego abp Marek Jędraszewski udzielił dla francuskiego pisma "La Nef", który wydanie listopadowe w większości poświęcił Polsce i roli polskiego Kościoła w walce o wolność ojczyzny.
2018-11-10 20:17:28
miniaturka

Przewodniczący Episkopatu: konieczna jest troska o pamięć, wolność, kulturę i wiarę

Społeczeństwo, które nie pamięta o przeszłości nie potrafi tworzyć podstaw harmonijnego współistnienia i wspólnego zaangażowania w realizację przyszłych celów – mówił abp Stanisław Gądecki w orędziu wygłoszonym w TVP.
2018-11-10 20:48:48
miniaturka

Kraków. Sympozjum „Dziękujemy za Twoje serce… W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Z okazji obchodzonych Dni Papieskich na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 9 listopada w Bibliotece Głównej tejże uczelni odbyło się sympozjum pt. „ Dziękujemy za Twoje serce… W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Wydarzeniem tym pracownicy Biblioteki UPJP2 chcieli również uczcić 60 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły oraz 40 rocznicę Jego wyboru na Stolicę Piotrową.
2018-11-11 09:14:22
miniaturka

Wolność jest darem

Módlmy się, za przyczyną błogosławionej Anieli i świętego Jana Pawła II, o piękne rozumienie wolności, o pełne prawdy kochanie naszej Ojczyzny - mówił abp Marek Jędraszewski w Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu.
2018-11-11 09:18:31
miniaturka

Beskidy: 100 flag na 100 szczytach górskich

„100 biało-czerwonych flag na 100 beskidzkich szczytach na 100-lecie niepodległości Polski” – taką akcję zainicjował jeden z przewodników w Beskidach.