Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-12-03 17:32
kz

Projekt podsumowany, ale to nie koniec!

W miniony weekend w Drohiczynie odbyła się konferencja "Naturalnie...Polska", podsumowująca projekt edukacji ekologicznej w duchu chrześcijańskim "Młodzi dla Środowiska".

W dniach 1-2 grudnia 2018 r., w przededniu szczytu klimatycznego COP24, odbyła się w Drohiczynie ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt aktywnej edukacji ekologicznej Młodzi dla Środowiska.  

W Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie spotkali się realizatorzy i uczestnicy projektu Młodzi dla Środowiska oraz przedstawiciele kościelnych środowisk zaangażowanych w ekologię i ochronę środowiska. Udział wzięły także władze samorządowe: burmistrzowie Drohiczyna, Siemiatycz, oraz starosta Siemiatycz.  

Wykłady merytoryczne o zrównoważonym rozwoju, przesłaniu encykliki „Laudato si”, dobrych praktykach kształtowania zachowań prośrodowiskowych, obszarach chronionych na Podlasiu i wielu innych interesujących tematach odbyły się pierwszego dnia konferencji. Przypomniano o potrzebie ekologicznego nawrócenia, do jakiego nawoływał św. Jan Paweł II, a które wznawia Papież Franciszek, wskazywano, że zanieczyszczenie środowiska wypływa z zanieczyszczenia naszych serc, dlatego tak ważne jest holistyczne ujęcie problemu, z całym jego społecznym i religijnym kontekstem. Odbyły się również wykłady o dobrych praktykach edukacji ekologicznej, doniosłej roli social mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodego pokolenia, a także stricte przyrodnicze wystąpienia ekspertów m.in. o różnorodności przyrodniczej i obszarach chronionych na Podlasiu czy o polityce ochrony środowiska na obszarach chronionych.  

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wyruszyli w teren, by zapoznać się z bogactwem przyrodniczym i kulturowym regionu. Udali się na Świętą Górę w Grabarce, do Cerkwi Przemienienia Pańskiego - najważniejszego miejsca kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce, oraz do Korycin, by zwiedzić Ziołowy Zakątek z samym jego właścicielem.  

Konferencji towarzyszyło wręczenie nagród w konkursach ekologicznych zrealizowanych w ramach projektu Młodzi dla Środowiska: „Dziecięce porady na dorosłych odpady”, „Energiczna maskotka”, „Energia drzemie w komiksie”, „Zatrzymaj rzekę w kadrze”. Szkoły i uczestnicy indywidualni otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.  

Podsumowano także efekty liczbowe, jakie przyniosła realizacja tego dwuletniego projektu: 

- 1160 osób uczestniczyło w Terenowych Warsztatach Edukacji Ekologicznej (TWEE), 

- 160 osób wzięło udział w Terenowych Warsztatach Edukacji Ekologicznej na Rzekach (TWEER), 

- 60 osób odbyło Kursy Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska, 

- 400 osób wzięło udział w warsztatach dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej, 

- Ponad 150 osób czynnie uczestniczyło w pięciu eventach MDŚ (a przelotem odwiedziło namiot projektowy znacznie więcej uczestników lokalnych wydarzeń plenerowych), 

- 357 osób (indywidualnie i grupowo) uczestniczyło w konkursach ekologicznych (trzech plastycznych i jednym fotograficznym), 

- Poprzez stronę internetową (platformę) projektu i kampanię reklamowo-informacyjną zarówno w mediach internetowych, jak i tradycyjnych (prasa) program Młodzi dla Środowiska dotarł do dziesiątek, a nawet setek tysięcy innych osób – w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz katolickich, 

- Powstała Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej www.mlodzidlasrodowiska.pl, która jest czymś więcej niż zwykły portal informacyjny. Zawiera ona także moduł e-learningowy dostępny dla zarejestrowanych uczestników (rejestracja i korzystanie z profilu są darmowe) oraz mapę obszarów chronionych Natura 2000 zbudowaną na podstawie danych Geoserwisu udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, przedstawionych w przystępnej formie. I choć projekt kończy się 31 grudnia 2018 roku, Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej www.mlodzidlasrodowiska.pl będzie dalej funkcjonować, przynosząc czytelnikom nowe informacje, edukację i rozrywkę skupioną wokół zagadnień ekologicznych w katolickim ujęciu.  

Patrząc na owoce projektu nie sposób nie przyznać racji stwierdzeniu, że program Młodzi dla Środowiska choć dobiega końcowi, nie kończy się – stanowi zaczyn do dalszego działania młodych ludzi na polu ekologii i dbałości o środowisko naturalne. 

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Podziel się tym materiałem z innymi: