Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-05-10 15:28
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Porozumienie o współpracy Prezes UODO i Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

W dniu 10 maja 2019 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych.

Podpisanie porozumienia Prezes UODO-KIOD
Autor/źródło: Sekretariat UODO

W trosce o zapewnienie należytej ochrony danych osobowych w społecznościach, za które państwowy i kościelny organ nadzorczy są odpowiedzialne, wypracowały i podpisały porozumienie, którego zasadniczym celem jest określenie zasad, zakresu i form wzajemnej współpracy.

Współpraca ta będzie obejmowała przede wszystkim wzajemne informowanie się o realizowanych i planowanych działaniach będących w kompetencji drugiego z organów, a także wspólne działania edukacyjne i informacyjne dotyczące praw osób fizycznych.

Współpraca taka jest niezbędna celem zapewnienia skutecznej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty kościelne działające także na forum prawa państwowego.

Podpisane porozumienie przyczyniać się będzie do zapewnienia należytej ochrony prawa do prywatności osób, których dane są w Kościele katolickim przetwarzane.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: RODO, KIOD, ochrona danych, UODO