Strona główna
opoka.org.pl
2019-02-05 21:38
Ewa Kotowska-Rasiak

Podziękowanie dla Biskupa Janiaka

Podczas święta z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Kaliskiego w Stawiszynie Ksiądz Biskup Edward Janiak otrzymał specjalne podziękowanie za współpracę.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W swoim przemówieniu biskup kaliski przekonywał, że w Kościele każdy ma swoje miejsce. - Kościół z nikogo nie rezygnuje, wręcz przeciwnie jest do dyspozycji, aby pomóc. W Kościele jest też miejsce dla tych, którzy nie mają wiary, a szukają jej. Kościół potępia grzech, ale nie potępia człowieka, bo wtedy byłby bezsens śmierci Chrystusa. Każdemu człowiekowi należy się szacunek i to bez względu na podziały. Chciałem zadeklarować, że jestem na służbie Kościoła i jestem dla wszystkich, którzy chcą z mojego czasu korzystać – mówił duchowny.

Akcentował, że najważniejsze jest dobro wspólne mieszkańców. - Jeżdżę w teren na wizytacje i widzę, że tam, gdzie jest straż pożarna, koło gospodyń, szkoła, parafia ludzie wzajemnie uzupełniają się. Chciałem pogratulować tej współpracy, z którą spotykam się i jestem zbudowany – powiedział hierarcha.

Dziękował władzom powiatu kaliskiego i miasta Kalisza za współpracę. – Wiele obiektów sakralnych udało się uratować dzięki dobrej współpracy. Wszyscy wspólnie cieszymy się z tego dobra, które jest czynione na naszym terenie. Każdej dobrej sprawie błogosławię – podkreślał bp Janiak.

Tytuł Osobowość Powiatu Kaliskiego przyznano ks. prał. Jackowi Plocie, kustoszowi Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Duchowny otrzymał wyróżnienie za pomoc w zorganizowaniu w Kaliszu i powiecie kaliskim 2-tygodniowych kolonii dla 40 dzieci z Mołdawii oraz zaangażowanie w organizację powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Taki tytuł otrzymał również Damian Papierski i Wiktor Richter.

Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego otrzymały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Liskowie za edukację dzieci, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych wśród najmłodszych, kultywowanie pamięci lokalnych działaczy, m.in. ks. Wacława Blizińskiego. Od 1991 r. siostry prowadzą w Liskowie przedszkole, w którym dzieci na wzór swojego patrona bł. Edmunda Bojanowskiego są wychowywane w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Obecnie do placówki uczęszcza 92 dzieci. Na przestrzeni 27 lat przedszkole objęło opieką 2250 wychowanków

Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego odebrali także Zdzisław Gotfryd i Jerzy Matuszewski. Kilkanaście osób uhonorowano tytułem Przyjaciel Powiatu Kaliskiego.

W noworocznym spotkaniu uczestniczyli: parlamentarzyści, duchowni, samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele instytucji kulturalnych i społecznych.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy