Strona główna
opoka.org.pl
2020-12-11 09:20
AC / PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Głównym Sponsorem Akademii GKS Bełchatów

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę sponsoringową z Fundacją Akademia GKS Bełchatów. Spółka będzie Głównym Sponsorem dziecięcych i młodzieżowych grup piłki nożnej i zapasów.

Autor/źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa PGE aktywnie wspiera inicjatywy lokalne, popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży, aby młodzi ludzie w regionach, w których prowadzona jest działalność biznesowa Spółki, mieli możliwość rozwijania swoich pasji i sportowych talentów. Współpraca PGE, Fundacji Akademia GKS Bełchatów oraz samorządu Miasta Bełchatowa będzie koncentrować się na rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Akademia ma za zadanie zapewnić profesjonalny rozwój młodych zawodników z Bełchatowa i bełchatowskiego regionu. 

„Oprócz sponsorowania największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młodzi ludzie z Bełchatowa i okolic mieli możliwości trenowania i rozwijania swoich pasji w jak najlepszych warunkach. Na wsparcie Fundacji GKS Bełchatów w ciągu dwóch lat PGE przeznaczy łącznie 1,8 mln złotych. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu Akademia GKS Bełchatów będzie się szybko rozwijała i stanie się nie tylko wizytówką Bełchatowa, ale również ważnym ośrodkiem kształcenia młodych sportowców w skali wojewódzkiej” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„W imieniu naszych młodych piłkarzy i zapaśników oraz ich rodziców, opiekunów i trenerów, a także osób, które tworzyły ten projekt i będą go realizować, składam podziękowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej za zaufanie, jakim nas obdarzono finalizując podpisanie dwuletniej umowy sponsoringowej. Dzięki wsparciu PGE i Miasta Bełchatowa powstał zupełnie nowy podmiot w naszej przestrzeni, który będzie szkolić dzieci i młodzież na wysokim poziomie sportowym w oparciu o solidne podstawy. Zaangażowanie PGE świadczy o randze tego projektu i pozwala pozytywnie myśleć o przyszłości juniorskiego sportu amatorskiego w naszym regionie” – powiedział Michał Antczak, prezes Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Akademia GKS Bełchatów szkoli ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 lat w dwóch sekcjach sportowych: piłce nożnej oraz zapasach. Rozwinięta baza treningowa na terenie miasta Bełchatowa umożliwia trening 250 dzieci każdego dnia. Zajęcia prowadzone są przez 30 wykwalifikowanych trenerów. Nabory odbywają się dwa razy w roku - do nowo tworzonych grup 6 i 7 - latków oraz nabór uzupełniający do najstarszych roczników. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Akademii będą również profesjonalne treningi piłkarskie w mniejszych miejscowościach powiatu bełchatowskiego. Fundacja Akademia GKS Bełchatów utworzy także fundusz stypendialny, na który składać się będą motywacyjne stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników oraz stypendia socjalne dla podopiecznych Akademii z rodzin, będących w trudnej sytuacji. Umowa między PGE a Fundacją Akademia GKS Bełchatów została zawarta na okres dwóch lat.

YouTube, Spot Fundacja Akademia GKS Bełchatów:Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-12-11 08:41:10
miniaturka

Tragiczna sytuacja w Syrii i Iraku - pomoc pilnie potrzebna

W Watykanie trwa konferencja na temat możliwości pomocy Syrii, Irakowi oraz innym krajom Bliskiego Wschodu. Sytuacja humanitarna w tym regionie jest dramatyczna - na problemy związane z wojną domową nałożyła się pandemia
2020-12-11 08:47:29
miniaturka

Nowe zasady funkcjonowania katolickich uniwersytetów

Wprowadzone właśnie nowe zasady, reorganizujące funkcjonowanie katolickich uczelni, mają na celu poprawę ich współpracy, tworzenie sieci szkół wyższych i unikanie nadmiernego rozdrobnienia. Ważne jest także promowanie podejścia interdyscyplinarnego
2020-12-11 09:38:43
miniaturka

Szansa na otwarcie kościołów w Belgii dzięki interwencji ... Żydów

Dzięki interwencji wspólnoty żydowskiej z Antwerpii pojawiła się duża szansa na ponowne otwarcie kościołów katolickich w Belgii. Żydzi zwrócili uwagę, że obostrzenia naruszają konstytucyjną zasadę wolności religijnej i że nawet podczas wojny nie było zakazane sprawowanie Eucharystii
2020-12-11 10:33:16
miniaturka

Adwent w cieniu pandemii. Na co dziś czeka świat?

Połowa Adwentu za nami. Czy jednak koronawirus, szczepionki i inne sprawy, nie zepchnęły czasu radosnego oczekiwania w cień? Na czym bardziej skupiają się dziś wierzący? Czy bardziej czekają na „powrót do normalności” po pandemii, czy na normalność z perspektywy nieba?
2020-12-11 10:40:29
miniaturka

Czy jesteś gotowy przyznać się do swojej wiary? Zapal adwentowy świecznik!

Chrześcijański zwyczaj zapalania świec adwentowych ma bardzo długą historię. Zarówno świeczniki cztero-, pięcio-, jak i siedmioramienne mają głęboką wymowę. Nie jest ona odległa od chanukowych świec zapalanych w tym samym czasie przez Żydów.
2020-12-11 11:19:26
miniaturka

Handel bronią osiąga rekordowe poziomy - czy to zapowiedź kolejnych wojen?

O 8,5 proc. wzrosła w ubiegłym roku ilość sprzedanej na świecie broni. Wydano na nią łącznie rekordowe 361 miliardów dolarów. Tradycyjnie najwięcej sprzedają Stany Zjednoczone, ale szybko doganiają je Chiny.