Strona główna
opoka.org.pl
2021-09-09 10:15
MG / Pastores

Pastores: samodzielność to nie indywidualizm, ale odpowiedzialne posłuszeństwo

Tematem najnowszego kwartalnika „Pastores” jest „samodzielność i posłuszeństwo”. Słowa te opisują właściwe spektrum relacji między przełożonymi a podwładnymi w Kościele, będąc alternatywą dla indywidualizmu oraz bezdusznej podległości

Autor/źródło: Andrzej Złoczowski, licencja: CC BY

Tematem najnowszego kwartalnika „Pastores” jest „samodzielność i posłuszeństwo”. Słowa te opisują spektrum relacji między przełożonymi a podwładnymi. Są one alternatywą dla indywidualizmu oraz bezdusznej podległości


Jak pisze Kazimierz Pek MIC we wprowadzeniu do numeru, „do podjęcia tematu „Samodzielność i posłuszeństwo” skłoniły nas między innymi doniesienia o przestępstwach (zwłaszcza seksualnych) niektórych duchownych, a także o skandalicznej obecności księży w mediach. Oceniający poszczególne przypadki podkreślali, że doszło do tego z powodu osobistej niedojrzałości i wskutek zaniedbań przełożonych.” Zadaje więc pytanie: „Czy rzeczywiście w tym tkwi istota problemów?”

Zamiast udzielać bezpośredniej odpowiedzi, redaktor naczelny wskazuje na dwa obszary, w których należy jej szukać. Pierwszym z nich jest burza antropologiczna. Jak pisze, „dzisiejsza debata publiczna daleka jest już chyba od sporu o człowieka. Chociaż mówi się o podmiotowym traktowaniu człowieka i jego wolności oraz prawie do szczęścia, to w istocie narzuca się model życia i pozbawia się wielu prawa do samodzielnego życia. Przykładem jest stosunek do człowieka poczętego (rozmowa z E. Kortyczko). Ci, co cieszą się życiem, stają w ogniu krytyki współczesnych oświecicieli, wieszczących nieograniczoną władzę rozumu i prymat indywidualnego punktu widzenia. Widział to św. J. H. Newman u początku nowożytności, gdy zaczęto eliminować pojęcie sumienia z debat antropologicznych (J. Kłos). W efekcie pojawiła się koncepcja życia niezależnego. A przecież nikt nie urodził się chrześcijaninem i nie jest wolny od wpływów otoczenia.”

Nie tylko jednak te wpływy stanowią o istocie problemu. Drugim ważnym obszarem jest fałszywe rozumienie Boga jako kogoś, kto swą wielkością umniejsza człowieka. Jest wręcz przeciwnie: to sam człowiek „własną pychą pomniejsza siebie”. W Jezusie ukazuje się prawda, że „fundamentem w pełni samodzielnego życia jest zależność nazywana posłuszeństwem. Trwał w Bogu jako Ojcu, a nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Być może zbyt rzadko zwraca się uwagę na dalekosiężne skutki niewłaściwego rozumienia Boga i Jego relacji do nas. Jeden z artykułów podkreśla, „że analiza wypowiedzi ofiar przemocy seksualnej doprowadza do odkrycia, że u podstaw takich działań było także fałszywe rozumienie miłości Boga”. Inny zaś wskazuje, że dobrze rozumiane kierownictwo duchowe staje się przestrzenią rozwoju wolności, ujawniając nieuporządkowane uczucia z różnego rodzaju przywiązań.

Szczególnie delikatną kwestią jest obecność duchownych w mediach, którą podejmuje ks. H. Zieliński w tekście „Między charyzmatem i hierarchią”. Tu również trzeba uważać na fałszywie rozumianą wolność i skłonność do prezentacji swojej opinii zamiast głoszenia tego, co zawarte jest w Objawieniu Bożym.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-09-09 11:33:40
miniaturka

Sprawozdanie z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W Rzeszowie odbyło się kolejne zebranie robocze członków i konsultorów Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
2021-09-09 11:42:01
miniaturka

Sympozjum naukowe liturgistów polskich

W Rzeszowie odbyło się 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Wybrano nowe władze sekcji liturgistów polskich
2021-09-09 11:49:32
miniaturka

Antoni Tompolski: ewangelizacja wymaga budowania relacji

Jak docierać dziś z Dobrą Nowiną do młodych? – Poprzez budowanie relacji, gotowość do poświęcenia czasu, umiejętność słuchania i bycie wiarygodnym świadkiem – mówi Antoni Tompolski, koordynator CHARIS Polska i jeden z organizatorów VI Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.
2021-09-09 12:33:47
miniaturka

Spotkanie w Kościele i Domu Polskim w Budapeszcie

W czwartek, 9 września młodzież polonijna, biorąca udział w Kongresie Eucharystycznym, zgromadziła się wraz z bp Wiesławem Lechowiczem, swoimi opiekunami oraz miejscową Polonia w Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie. Spotkanie rozpoczęto adoracją Najświętszego Sakramentu. W modlitwie wziął udział abp Stanisław Gądecki, który skierował do zebranych słowa pozdrowień. Następnie był czas na wspólną agapę z zabawą, śpiewami i węgierskim gulaszem.
2021-09-09 13:16:40
miniaturka
play

„Fatima” – film, który daje siłę!

W czasach Wielkiej Wojny ludzie poszukiwali nadziei. Doświadczyli cudu. O tym mówi film „Fatima” – inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o objawieniach fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan. Specjalnie skomponowany do filmu utwór śpiewa Andrea Bocelli.
2021-09-09 14:03:04
miniaturka

„Powtarzałem: Jezus jest z tobą”. Wspomnienia kapłana 20 lat po zamachu na Pentagon

„Pamiętam, jak powtarzałem im: «Jezus jest z tobą», próbując ich w ten sposób pocieszyć” – wspomina swoją posługę wśród rannych w zamachu na Pentagon ks. Stephen McGraw. „Od samego początku miałem przekonanie, że znalazłem się tam z Bożej opatrzności” – zapewnia.