Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-10-31 18:14
ek / Krzysztof Bronk

Papież: Żadna księga nie ma takiej mocy, co Biblia

O przemieniającej mocy Słowa Bożego mówił dziś Papież Franciszek do członków Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, którzy przybyli do Rzymu na swoje doroczne spotkanie.

Autor/źródło: Pixabay, reenablack, licencja: CC0

Żadna inna księga nie ma takiej mocy, co Biblia. Jej słowa pozwalają nam poznać Ducha, który był jej natchnieniem. Jedynie w Duchu Świętym może być prawdziwie przyjęta, przeżywana i głoszona, ponieważ to On uczy nas wszystkiego i przypomina nam, to co Jezus powiedział” - powiedział Ojciec Święty.

Ojciec Święty wskazywał na przemieniającą moc Słowa Bożego.

Papież: Słowo Boże jest żywe i skuteczne

Jest ono żywe i skuteczne – mówił Papież. – Na początku «Bóg powiedział… i stało się tak» (por. Rdz 1, 6-7). Kiedy nadeszła pełnia czasu, Jezus dał nam słowa, które «są duchem i życiem» (J 6, 63). Swym słowem przywrócił On życie sercom przygasłym, tak jak w przypadku Zacheusza czy Mateusza, któremu powiedział «Pójdź za Mną», a on wstał i poszedł za Nim (por. Mt 9, 9). W najbliższych dniach, modląc się Pismem Świętym, będziecie mogli na nowo doświadczyć jego skuteczności: ono nie pozostaje bezowocne zanim nie wypełni zadania, dla którego Bóg nam je powierzył (por. Iz 55, 10-11).”

Nawiązując do Listu do Rzymian, Franciszek zauważył, że Słowo Boże jest też „ostre”. Jest niczym miód, dający nam słodkie pocieszenie, ale jest także niczym miecz, który wprowadza do naszego serca zbawczy niepokój.

Papież: Słowo może sprawiać ból, ale jest dobroczyne

Słowo Boże przenika do głębi i wyprowadza na światło dzienne mroczne strony naszej duszy – powiedział Papież. – zapuszczając korzenie, oczyszcza. Jego obosieczność może w pierwszej chwili sprawiać ból, ale w rzeczywistości jest dobroczynna, ponieważ usuwa to, co oddala nas od Boga i od miłości. Życzę wam, abyście poprzez Pismo Święto doznali i wewnętrznie kosztowali czułej miłości Pana, a także Jego uzdrawiającej obecności, która nas przenika i zna (por. Ps 138, 1).”

Na zakończenie Franciszek przypomniał członkom Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, że Słowo Boże jest również prawdą. Ono stawia nas w prawdzie, rozwiewa obłudę i dwulicowość.

Papież: stańmy się otwartą księgą

Pismo Święte – mówił Papież - nieustannie wzywa nas do przekierunkowywania drogi naszego życia, aby prowadziła do Boga. Jeśli pozwolimy, by Słowo nas «odczytało», sami staniemy się otwartą księgą, żywą i przenikniętą Słowem, które zbawia, daje świadectwo o Jezusie oraz głosi Jego nowość. Słowo Boże zawsze niesie coś nowego, jest niezłomne, wymyka się naszym przewidywaniom i często łamie nasze schematy.

Źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte, Amerykańskie Towarzystwo Biblijne