Strona główna
opoka.org.pl
2019-02-09 18:00
ek / Krzysztof Ołdakowski SJ

Papież: sędziowie nie są urzędnikami, ale wzorem dla obywateli

Papież Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Sędziów we Włoszech. Obchodzi ono 110-lecie istnienia.

Autor/źródło: succo/Pixabay/licencja CC0

Ojciec Święty podkreślił, że sędziowie są kimś więcej niż urzędnikami. Powinni być wzorem dla wszystkich obywateli, szczególnie dla młodych, ponieważ dają życie za wierność sprawiedliwości.

Zwracając się do zebranych Ojciec Święty wskazał na fundamentalne znaczenie sprawiedliwości dla zachowania równowagi w społeczeństwie. Zauważył, że sprawiedliwość należy do cnót kardynalnych, ponieważ wskazuje właściwy kierunek. Bez niej całe życie społeczne zostaje zablokowane. Promocja wartości zapisanych w konstytucji, czuwanie na zachowaniem reguł demokratycznych oraz służba dobru wspólnemu - to według Papieża podstawowe zadanie sądów. Są one „uprzywilejowanym interlokutorem” dla organów ustawodawczych państwa właśnie poprzez bezpośrednią znajomość życia obywateli.

Ojciec Święty zauważył, że w świecie, który obfituje w informację, nierzadko prawda bywa fałszowana, bardzo ważne jest, by sędziowie byli pierwszymi, którzy podkreślają wyższość rzeczywistości nad ideą. Próżnie ustawodawcze, które występują pomiędzy „prawdą” a „ideą” trzeba wypełnić treścią – wskazał Franciszek. Te próżnie ustawodawcze dotykają najważniejszych problemów: początku i końca życia, praw rodziny oraz złożonej rzeczywistości dotykającej migrantów. Za każdym razem, kiedy przywoływana jest sprawiedliwość, aby wypowiedzieć się na te tematy, od sędziego oczekuje się wyższej odpowiedzialności, która wznosi się ponad rutynowe czynności. Stała postawa, jaka powinna towarzyszyć życiu i działalności sądów powinna wyrażać się w coraz lepszym rozumieniu zmian w społeczeństwie oraz byciu zdolnym do aktualizowania z mądrością ewolucyjnej interpretacji praw.

Fundamentalna jest również niezawisłość sądów, zarówno ta zewnętrzna wyrażająca się w apolityczności, jak i wewnętrzna, zdolna do odparcia presji oraz żądań. Ojciec Święty podkreślił też osobowy wymiar sprawowania funkcji sędziowskiej.

Papież – potrzeba miłosiernego spojrzenia

“Właśnie czas i sposób, w jaki wymierza się sprawiedliwość dotyka konkretnych ludzi, szczególnie tych najsłabszych przynosząc ulgę i pocieszenie, lub też rany pamięci i dyskryminacji. Dlatego w waszym wzniosłym zadaniu rozeznania i sądzenia, dążcie zawsze do poszanowania godności każdej osoby, bez «dyskryminacji oraz uprzedzeń ze względu na płeć, kulturę, przekonania, rasę i religię» - mówił Franciszek. – Niech wasze spojrzenie na tych, których sądzicie będzie spojrzeniem dobroci. «Miłosierdzie zawsze odnosi triumf nad sądem» (Jk 2, 13). Tak uczy nas Biblia przypominając, że dzięki temu można przenikliwie spojrzeć na człowieka oraz odpowiedzieć na jego oczekiwania dotyczące pełnego ukazania prawdy w sposób najbardziej autentyczny.”

Źródło: www.vaticannews.va


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy