Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-06-18 12:41
S. Zielińska / Beata Zajączkowska

Papież o porozumieniu ws. Światowego Paktu o Uchodźcach

Ojciec Święty wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie Światowego Paktu o Uchodźcach. Papież mówił o tym w Watykanie po modlitwie Anioł Pański, nawiązując do przypadającego 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy.

Autor/źródło: flickr.com, DFID - UK Department for International Development Follow,

Franciszek przypomniał, że został on ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych po to, by zwrócić uwagę na to, co przeżywają, często w wielkiej niepewności i cierpieniu, nasi bracia zmuszeni do ucieczki ze swej ziemi z powodu konfliktów i prześladowań. Wskazał, że w tym roku Dzień ten wypada w trakcie konsultacji między rządami w sprawie przyjęcia Światowego Paktu o Uchodźcach. Ma on zostać przyjęty w ciągu roku dla bezpiecznej, uporządkowanej i uregulowanej migracji.

“Mam nadzieję, że państwa zaangażowane w ten proces osiągną porozumienie, aby zapewnić - odpowiedzialnie i humanitarnie - pomoc i ochronę, tym którzy są zmuszeni do opuszczenia swego kraju – mówił Franciszek. – Także każdy z nas wezwany jest do okazania bliskości uchodźcom, do spotykania się z nimi, do doceniania ich wkładu, aby mogli lepiej zintegrować się ze wspólnotami, które ich przyjmują. W tym spotykaniu oraz wzajemnym szacunku i wsparciu znajduje się rozwiązanie wielu problemów.”

Postulaty Stolicy Apostolskiej w sprawie Światowego Paktu o Uchodźcach przedstawił w Genewie jej Stały Obserwator przy ONZ abp Ivan Jurkovič. Przypomniał m.in., że aby zafunkcjonował on w sposób efektywny musi zachować swoją nieupolitycznioną naturę i nie stać się polem do walki dla różnych interesów politycznych. Wskazał także, że ważne jest podkreślenie obowiązków i odpowiedzialności migrantów, jak i konieczności poszanowania przez nich dziedzictwa kulturowego i praw państw ich przyjmujących. W tym kontekście nie można mówić o zwykłej tolerancji, ale jak powiedział Papież, o zmierzaniu w stronę postaw promujących kulturę spotkania i braterstwo – zauważył abp Jurkovič.


Źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi: