Strona główna
opoka.org.pl
2019-09-09 09:15
ek / Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież: jesteśmy mężczyznami i kobietami uwielbienia

„Postanowiliście tutaj pozostać i być u boku swojego ludu, ze swoim ludem. Dziękuję wam za to. Bardzo dziękuję za wasze świadectwo i chęć pozostania tutaj, a nie czynienia z powołania «przejścia do lepszego życia”.

Autor/źródło: www.vaticannews.va/Vatican News

- tymi słowami Papież Franciszek zwrócił się do księży, osób konsekrowanych oraz seminarzystów zebranych przed Kolegium św. Michała w Antananarywie.

W przemówieniu do nich skierowanym oparł się na fragmencie Ewangelii wg. św. Łukasza: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (10, 21). Franciszek stwierdził, że osoba konsekrowana jest kobietą, mężczyzną, którzy nauczyli się i chcą trwać w sercu swego Pana i w sercu Jego ludu. Pierwszą rzeczą, jaką uczynił Jezus witając powracających z misji uczniów było chwalenie i błogosławienie Ojca. To najważniejszy wymiar powołania księży i zakonników. W uwielbieniu odkrywają oni swoją przynależność oraz właściwą tożsamość. Wysławiając Boga, uczą się wrażliwości, aby nie „stracić orientacji” oraz nie uczynić ze środków celów, z rzeczy zbędnych tego, co ważne.

“ W pewnym sensie znaczna część naszego życia, naszej radości i naszej owocności misyjnej rozgrywa się w tym zaproszeniu Jezusa do uwielbienia – zaznaczył Papież. – Jak to lubił podkreślać ten mądry i święty człowiek, jakim był Romano Guardini: «Kto - w swoim wnętrzu, bezustannie, gdy tylko ma na to czas autentycznie i w żywym akcie - adoruje Pana, ten jest utwierdzony w prawdzie. Może popełniać wiele błędów, być rozchwiany i bezradny - ale jednak ostatecznie kierunek i porządek jego istnienia są właściwe» (Wyznanie wiary, Poznań 2013, s.16). ”

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus podsumowując misję swoich uczniów, zwrócił uwagę na zwycięstwo nad mocą szatana. Walka w imię Jezusa jest zawsze zwycięska. W Jego imieniu księża i osoby konsekrowane pokonują zło, gdy uczą wychwalać Ojca niebieskiego i kiedy z prostotą nauczają Ewangelii oraz katechizmu, kiedy odwiedzają chorych i przynoszą pocieszenie pojednania. Odnoszą zwycięstwo, ofiarowując pożywienie dzieciom, ratując matki przed rozpaczą, a także dając zatrudnienie ojcom rodzin. Do zwycięstw można także zaliczyć pokonywanie niewiedzy, zwalczanie wyzysku, zasadzenie drzewa, zapewnienie wody pitnej oraz przywracanie zdrowia tysiącom osób. Te zwycięstwa w imię Jezusa pozwalają podtrzymywać radość misyjną.

Papież – Kościół ubogi przesączony jest wonią swojego Pana

“Jezus wychwala Ojca, ponieważ objawił te rzeczy «maluczkim». Jesteśmy maluczcy, ponieważ naszą radością, naszym szczęściem jest właśnie to objawienie, jakie nam uczynił: prostaczek «widzi i słucha» tego, czego nie mogą widzieć i słyszeć ani mędrcy, ani prorocy, ani królowie: obecności Boga w cierpiących i uciśnionych, w głodnych i spragnionych sprawiedliwości, w tych, którzy są miłosierni (por. Mt 5, 3-12, Łk 6, 20-23) – zauważył Franciszek. Szczęśliwi jesteście, szczęśliwy jest Kościół ubogi i dla ubogich, ponieważ żyje przeniknięty wonią swego Pana, żyje radośnie, głosząc Dobrą Nowinę zepchniętym na margines mieszkańcom ziemi, tym, których Bóg szczególnie umiłował.”

Na zakończenie Papież poprosił zebranych, aby przekazali swoim wspólnotom jego miłość i bliskość, modlitwę i błogosławieństwo. Życzył wszystkim, aby nadal byli znakiem żywej obecności Pana pośród Jego ludu.

Źródło: www.vaticannews.va

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-09-08 18:06:53
miniaturka

W kamieniołomach Papież modlił się za ludzi pracy

Franciszek udał się do kamieniołomu, w którym pracuje na co dzień 700 osób. Odmówił tam specjalnie przygotowaną na tę okazję modlitwę za ludzi pracy.
2019-09-08 20:09:07
miniaturka

Sympozjum Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych

„Poszukiwanie prawdy nigdy się nie kończy” (Jan Paweł II, Fides et Ratio) - program 55. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, Siedlce 10-11-12 września 2019 roku
2019-09-08 23:02:50
miniaturka

Ubóstwo nie jest fatalnym przeznaczeniem

"...Dziękuję Panu, który usłyszał wołanie ubogich i który okazał swoją miłość poprzez namacalne znaki, takie jak zbudowanie tej wioski” – powiedział Papież Franciszek do mieszkańców wspólnoty Akamasoa.
2019-09-08 23:34:23
miniaturka

Papież rozbudził nadzieje, ale problemy Madagaskaru są poważne

Papież Franciszek poruszył serca Malgaszów. Jego wizyta była ważna dla wszystkich mieszkańców kraju, nie tylko dla katolików. Ojciec Święty rozbudził nadzieje ubogich. Nie jest jednak jasne, co z tej wizyty pozostanie.
2019-09-08 23:51:58
miniaturka

Papież do Malgaszy: niech Bóg będzie centrum i osią życia

„Postawa «pokornego realizmu» powinna pobudzać was do podejmowania wielkich wyzwań oraz obdarzać pragnieniem czynienia waszego pięknego kraju miejscem, w którym Ewangelia rozkwitnie życiem na większą chwałę Boga”...
2019-09-09 06:47:27
miniaturka

Niepełnosprawni u tronu Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

W pierwszą sobotę września do Krzeszowa pielgrzymowały osoby niepełnosprawne oraz ich przyjaciele i duszpasterze.