Strona główna
opoka.org.pl
2017-12-01 18:05
S. Zielińska / Radio Watykańskie

Papież do biskupów Bangladeszu

Kościół żywy, o silnym zapale misyjnym, pomagający ubogim, pobłogosławiony licznymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego – tak o katolickiej wspólnocie w Bangladeszu mówił Papież podczas spotkania z tamtejszymi biskupami.

Autor/źródło: episkopat.pl, Eliza Bartkiewicz, licencja: CC BY

Zdaniem Franciszka Kościół w Bangladeszu zbiera dziś owoce dalekowzrocznego programu duszpasterskiego z 1985 r., który trafnie określił priorytety tego Kościoła i potrafił zaangażować cały lud Boży do misyjnej gorliwości.

„Jednocześnie prosiłbym was o okazanie jeszcze większej bliskości wiernym świeckim. Trzeba promować ich rzeczywiste uczestnictwo w życiu waszych Kościołów partykularnych, także poprzez struktury kanoniczne, które zapewniają, żeby ich głosy zostały usłyszane, a ich doświadczenia uznane. Rozpoznawajcie i doceniajcie charyzmaty świeckich, mężczyzn i kobiet, i zachęcajcie ich, aby wnosili swoje własne dary w służbie Kościołowi i całemu społeczeństwu. Myślę tutaj o licznych gorliwych katechistach tego kraju, których apostolstwo jest niezbędne dla wzrastania wiary i dla chrześcijańskiej formacji nowych pokoleń. Są oni prawdziwymi misjonarzami i przewodnikami w modlitwie, zwłaszcza na terenach najbardziej oddalonych” – powiedział Ojciec Święty.

W tym kontekście Franciszek zwrócił też uwagę na rolę rodzin, które nie są jedynie przedmiotem duszpasterstwa, ale jednym z najskuteczniejszych ewangelizatorów.

„Ludzie tego kraju znani są z umiłowania rodziny, z gościnności, szacunku okazywanego rodzicom i dziadkom oraz troski o ludzi starszych, o chorych i najbardziej bezbronnych. Wartości te zostały potwierdzone i uwznioślone w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się tym wszystkim, którzy pracują bez rozgłosu, aby wspierać rodziny chrześcijańskie w ich misji codziennego dawania świadectwa pojednującej miłości Pana i ukazywania Jego mocy odkupienia. Jak zostało zaznaczone w adhortacji Ecclesia in Asia, «rodzina nie jest jedynie przedmiotem troski duszpasterskiej Kościoła; jest ona również jednym z najskuteczniejszych sprawców ewangelizacji w Kościele» (n. 46) – powiedział Ojciec Święty.

Wśród zadań samych biskupów Franciszek wspomniał posługę obecności, która wyraża się między innymi w wizytacjach duszpasterskich. Podkreślił też potrzebę wypowiadania się – publicznie i jednomyślnie – przeciw przemocy o podłożu religijnym.

Papież pochwalił bengalski Kościół za jego służbę ubogim, która wyraża się nie tylko w dziełach charytatywnych, ale również w oświacie i służbie zdrowia. Podkreślił, że inspiracją dla dzieł pomocy powinna być zawsze miłość pasterska.

„Przedstawiając Panu radości i trudności waszych wspólnot lokalnych, prośmy razem o ponowne wylanie Ducha Świętego, aby nas obdarzył «odwagą głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd» (adhort. apost. Evangelii gaudium, 259). Oby kapłani, zakonnicy, osoby konsekrowane i wierni świeccy powierzeni waszej pasterskiej trosce mogli znajdować ciągle nową moc w swych wysiłkach, by być «ewangelizatorami głoszącymi Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą» (tamże)” – powiedział na zakończenie Ojciec Święty.

kb/ rv

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-12-01 15:15:28
miniaturka

Msza ze święceniami kapłańskimi w Dhace

W pierwszej części homilii Papież wygłosił przewidziane na tę uroczystość w liturgii pouczenie i zachęcił neoprezbiterów do brania przykładu z Dobrego Pasterza, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz aby służyć.
2017-12-01 15:45:28
miniaturka

Kościół w Polsce rozpoczyna w niedzielę nowy program duszpasterski

Pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu u wszystkich ochrzczonych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty – to główne cele nowego, dwuletniego programu duszpasterskiego.
2017-12-01 16:10:48
miniaturka

Wydano nieznane przemówienia i nagrania abp. Karola Wojtyły

Nieznane przemówienia abp. Karola Wojtyły o Bożym Narodzeniu, kulturze, tradycji i wyzwaniach dla młodego pokolenia znalazły się w książce pt. „Karol Wojtyła. Noc Wigilijna”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.
2017-12-01 18:41:09
miniaturka

Polska młodzież przygotowała program formacji dla rówieśników

"Oto ja" - to tytuł programu duszpasterskiego dla polskiej młodzieży, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu. Autorami projektu są młodzi ludzie z całej Polski, we współpracy z księżmi.
2017-12-01 18:53:49
miniaturka

Inauguracja Jubileuszu 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu

„Poznań. Chrystus i my” – to hasło jubileuszu 1050-lecia przybycia do Polski pierwszego biskupa, którego obchody rozpoczną się wieczorem 2 grudnia.
2017-12-01 20:42:52
miniaturka

Nowy program duszpasterski dla Kościoła Katolickiego w Polsce

Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce zaprasza wszystkich chętnych do odkrycia tajemnicy Pięćdziesiątnicy - wyjaśnia ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP (na zdjęciu).