Strona główna
opoka.org.pl
2018-09-08 18:53
Anna Bajon / Krzysztof Ołdakowski SJ

Papież: biskup - człowiek modlitwy, głoszenia i komunii

Przed południem Papież Franciszek spotkał się w Sali Klementyńskiej z biskupami z terytoriów misyjnych, którzy uczestniczą w sesji formacyjnej organizowanej przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

Autor/źródło: Marcin Mazur/episkopat.pl

W przemówieniu zwrócił uwagę, że biskup ma odzwierciedlać cechy Dobrego Pasterza oraz realizować to, co jest samą istotą kapłaństwa, czyli dar ze swojego życia. Nie powinien żyć dla siebie, ale być gotowym dać swoje życie za owce, szczególnie te najsłabsze i narażone na największe niebezpieczeństwa.

Ojciec Święty podkreślił, że biskup powinien być człowiekiem modlitwy, głoszenia słowa oraz komunii:

    “Modlitwa nie jest dla biskupa wyrazem pobożności, ale potrzebą; nie jest zajęciem pośród innych, ale niezbędną posługą wstawienniczą: musi on każdego dnia zanosić przed oblicze Boga różne osoby i sprawy. Jak Mojżesz, który ma wyciągnięte ręce do nieba, aby orędować za swoim ludem i jest zdolny upominać się w jego imieniu u Pana. Taki jest Pasterz, który się modli. Jest tym, który ma odwagę sprzeczać się z Bogiem o swój lud, negocjować z Panem, jak Abraham. Śmiałość modlitwy. Nie ma modlitwy bez śmiałości.”

Biskup nie może wpadać w samozadowolenie, ale nieustannie upodabniać się do swojego Pana w niesieniu na ramionach i w sercu krzyża, zarówno swojego, jak i tego, które przynosi zbawienie światu. Papież wskazał, że biskup jako następca Apostołów przyjmuje również jako swoje zadanie misję powierzoną przez Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię”.

    “Ewangelii nie głosi się na siedząco, ale w drodze. Biskup nie żyje w biurze, jako zarządzający przedsiębiorstwem, ale pośród ludzi, na drogach świata, tak, jak czynił to Jezus. Niesie swojego Pana, tam, gdzie nie jest znany, tam, gdzie jest źle rozumiany i prześladowany. I wychodząc z siebie, odnajduje siebie. Nie znajduje upodobania w komforcie, nie zadowala się spokojnym życiem, nie szczędzi sił, nie czuje się władcą. Poświęca się dla innych, powierzając się z wiernością Bogu.”

Ojciec Święty zaznaczył, że styl przepowiadania powinien by pokorny, pozbawiony dążeń do władzy, starań o bycie docenionym, bez oglądania się za siebie i ulegania duchowi tego świata. Podkreślił, że biskup nie musi posiadać wszystkich możliwych charyzmatów, ale szczególnie potrzebuje charyzmatu utrzymywania w jedności, spajania wspólnoty.

    “Kościół potrzebuje jedności, a nie solistów wychodzących przed chór lub przywódców w osobistych rozgrywkach. Pasterz łączy: biskup jest dla swoich wiernych, jest chrześcijaninem ze swoimi wiernymi. Nie chce błyszczeć na okładkach dzienników, nie szuka uznania ze strony świata, nie szuka próżnej chwały, ale stara się o budowanie jedności, angażując się osobiście i działając w pokorze.”

Papież przestrzegł biskupów przed pokusą klerykalizmu, błędnego sposobu rozumienia autorytetu w Kościele, charakterystycznego dla wielu wspólnot, w których miały miejsce nadużycia seksualne lub inne przejawy okazywania władzy i panowania nad umysłami. Szczególnej trosce pasterzy Papież powierzył rodziny, seminaria, młodych oraz ubogich.

Źródło: www.vaticannews.va

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-09-08 17:46:08
miniaturka

Komunikat po spotkaniu Biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej

Istnieje pilna potrzeba powstrzymania ucieczki młodych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Zachód, a także zmniejszenia różnic w średnich zarobkach między obu tymi częściami naszego kontynentu. Należy również nadal pomagać migrantom i odrzucić Konwencję Stambulską.
2018-09-08 17:49:36
miniaturka

Chojna: biskupi nordyccy uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym

Obradujący w Szczecinie biskupi z krajów nordyckich odwiedzili dziś Chojnę. Wzięli udział w XXIX Dniach Integracji i Ekumenizmu. Wcześniej, podczas Mszy św. w kościele św. Trójcy, udzielili młodzieży sakramentu bierzmowania.
2018-09-08 17:53:21
miniaturka

Biskupi na Tydzień Wychowania: Pismo Święte kompasem wskazującym drogę

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania. Rozpocznie się on jutro, 9 września pod hasłem: „Wybór drogiˮ.
2018-09-08 20:14:03
miniaturka

Bp Janiak: rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego małżonkowie obchodzący 25. i 50. rocznicę ślubu odnowili przyrzeczenia małżeńskie w obecności biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
2018-09-08 21:49:19
miniaturka

Maryja uczczona- suma odpustowa w parafii rzymskokatolickiej w Kotłowie

8.września parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie przeżywała uroczystości odpustowe." Bóg jest tylko jeden - tą prawdą żyła Maryja- mówił do zebranych ks. kan. Jacek Stawik.
2018-09-08 21:57:44
miniaturka

Papież: gościnność i modlitwa bezcennymi darami dla ludzkości

Na modlitwę i gościnność jako wielkie dary dla ludzkości wskazał Papież w przemówieniu skierowanym do sióstr należących do Międzynarodowej Unii Benedyktyńskiej.