Strona główna
opoka.org.pl
2021-06-11 23:08
KWK

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Eucharystia w nowych dokumentach programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, episkopat.pl, licencja: CC BY-SA

W dniach 8-10 czerwca 2021 w Wałbrzychu odbywało się Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Towarzyszył mu temat: „Eucharystia w nowych dokumentach programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” związany z przeżywanym od trzech lat w Polsce programem duszpasterskim poświęconym Eucharystii. Te coroczne spotkania odbywają się z inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Jego organizatorem była w tym roku diecezja świdnicka. Spotkanie to miało się odbyć w ubiegłym roku, jednak ze względu na pandemię zostało przeniesione na rok obecny. 

Część sympozjalna miała miejsce w środę 9 czerwca 2021 r. Wykład pt. „Kształtowanie postaw eucharystycznych w katechezie" wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL). Prelegent zwrócił uwagę na niewystarczalność przekazywania wiedzy religijnej podczas katechezy. Przekonywał, że konieczne jest kształtowanie szeroko pojętych postaw religijnych, a w szczególności postaw związanych z uczestnictwem i przeżywaniem Eucharystii. Z kolei ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT poruszył sprawę liturgicznego aspektu wychowania do właściwego udziału w Eucharystii. Wyjaśniał sens najważniejszych elementów Mszy świętej. Udzielił też wielu cennych wskazówek, jakie powinni uwzględniać katecheci w przygotowywaniu dzieci do I Komunii Świętej, a także inni uczniowie, którzy uczestniczą w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. 

Wydziały katechetyczne w Polsce są zobowiązane do corocznego sporządzania statystyk dotyczących liczby uczniów uczestniczących w szkolnej katechezie, liczby katechetów, ich aktualnego wykształcenia itp. Od wielu lat dyrektorzy tych wydziałów wyrażają oczekiwanie, aby w dobie szeroko rozwiniętej cyfryzacji stworzyć możliwość elektronicznego zbierania i przekazywania tych danych statystycznych (nie osobowych) z parafii do wydziałów, a w końcu do Komisji Wychowania Katolickiego. Sprawę ogólnopolskich internetowych ankiet statystycznych poruszył p. W. Zawadzki – jeden z autorów projektu, który na linii: wydział katechetyczny – Komisja Wychowania Katolickiego – funkcjonuje od tego roku szkolnego. Ukazał perspektywę dalszych prac i zebrał uwagi i postulaty kierowane przez księży dyrektorów w celu ulepszania systemu. 

Podczas każdego spotkania, które odbywa się w różnych częściach Polski uczestnicy mają możliwość zobaczenia charakterystycznych dla danego regionu miejsc i obiektów. Po południu dyrektorzy zwiedzili zamek Książ, świdnicką katedrę oraz Kościół Pokoju w Świdnicy. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia w bazylice św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Marek Mendyk – biskup świdnicki. Eucharystię koncelebrowali wraz księżmi dyrektorami biskup Wojciech Osial – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego i biskup Wojciech Skibicki z Elbląga. 

Czwartek, 10 czerwca 2021 r. rozpoczął się Mszą św. w diecezjalnym Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamcze pod przewodnictwem i z homilią biskupa Wojciecha Osiala. Ostatnia część spotkania jest tradycyjnie poświęcona bieżącym informacjom i komunikatom przekazywanym przez Komisję Wychowania, Biuro Programowania Katechezy a także dyrektorów poszczególnych wydziałów i wydawnictw. Informację na temat XI Tygodnia Wychowania przekazał ks. Marek Studenski z Rady Szkół Katolickich, a o XXXII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej – ks. dr Grzegorz Zakrzewski z diecezji płockiej. 

W ostatniej części spotkania wzięła udział pani Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Zdalnie połączył się z uczestnikami pan minister Przemysław Czarnek, który pozdrowił uczestników i poruszył sprawę obowiązku uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki. Obecnie bowiem istnieje możliwość nieuczestniczenia w żadnym z tych zajęć. Uczestnicy spotkania wyrazili radość z faktu, że władze państwowe nareszcie doceniły wartość etyki w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia. Podkreślono jednak bardzo zdecydowanie, że ta sprawa jest domeną państwa, a nie Kościoła. Księża dyrektorzy skorzystali z okazji, by zadać pani minister i łączącej się zdalnie p. Katarzynie Koszewskiej – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN – szereg pytań związanych m.in. z organizowaniem zajęć religii w szkołach, w tym nieprawidłowości, jakie zdarzają się w tym względzie. 

Przed rozpoczęciem obrad dyrektorów wydziałów katechetycznych odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, na które jej członków i konsultorów zaprosił do Wałbrzycha przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, ks. bp Wojciech Osial. 

ks. dr Marek Korgul
dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Świdnicy – organizator spotkania
konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-06-11 15:43:47
miniaturka

Jubileusz prof. Doroty Kornas-Bieli, zaangażowanej obrończyni życia

Z okazji jubileuszu 49 lat pracy naukowej dr hab. Doroty Kornas-Bieli na KUL, 9 czerwca 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podziękowano pani Profesor za ogromny wkład w życie uczelni obejmujący m.in. troskę o osoby z niepełnosprawnościami i zainicjowanie dziedziny psychologii prenatalnej
2021-06-11 16:56:25
miniaturka

Odpowiedzialni za katechezę w Polsce obradowali w Wałbrzychu

Spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych tym razem odbyło się na terenie diecezji świdnickiej. Dotyczyło m.in. kształtowania postaw związanych z przeżywaniem Eucharystii.
2021-06-11 20:09:31
miniaturka

Biskupi ponowili Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie – powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki odczytując Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia.
2021-06-12 08:49:45
miniaturka

Prof. Banach: naiwnością byłoby myśleć, że koronawirus zniknie

Jeśli ktoś naiwnie myśli, że wywołujący COVID-19 wirus SARS-CoV-2 nagle zniknie, to jest w błędzie – powiedział PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
2021-06-12 09:26:43
miniaturka

Obrady biskupów. Podsumowanie pierwszego dnia

Biskupi dokonali wyborów do gremiów Konferencji Episkopatu, omówili kwestię beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej oraz wprowadzenia w życie dokumentu dotyczącego formacji księży. Wieczorem ponowili Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
2021-06-12 09:42:24
miniaturka

Iran wydala włoską zakonnicę, która poświęciła życie najuboższym

Irańskie władze nie odnowiły wizy włoskiej zakonnicy, która od 26 lat pracowała w leprozorium niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. W praktyce oznacza to, że 75-letnia siostra Giuseppina Berti musi opuścić Iran.