Strona główna
opoka.org.pl
2021-03-23 07:38
MG / Maciej Małek

Offshore i poszukiwanie rozwiązań finansowych wspierających potencjał polskich firm

Literalna analiza pojęcia offshore na gruncie gospodarczym nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie o celowość takiego rozwiązania, katalog ewentualnych korzyści i źródła przewag konkurencyjnych. Gdzie w przestrzeni pomiędzy realiami rynku a ładem regulacyjnym szukać wartości dodanej.

Autor/źródło: Unsplash.com / Science in HD


Doskonały przykład to omijanie barier celnych chroniących wspólnotowy obszar gospodarczy, który jeszcze do niedawna pozostając atrakcyjnym rynkiem zbytu dla japońskiej motoryzacji, kazał montować wybrane modele Toyoty w Szkocji, skąd wyjeżdżały jako produkt unijny, a więc cena wyjściowa nie zawierała ceł wwozowych. Kluczem do rozwiązania pozostają zatem w znacznej mierze podatki, opłaty licencyjne, koncesje, zezwolenia eksportowe etc. i w tym względzie, w dającej się przewidzieć przyszłości trudno oczekiwać unifikacji przepisów, bądź tylko ujednolicenia regulujących je zasad. Polityka cenowa także jest domeną państw narodowych, czego ilustracją są w ostatnim czasie ceny paliw na stacjach benzynowych, utrzymujące wysoki poziom pomimo spadku cen ropy brent na rynkach światowych. Czy i w jakim celu zatem stosować model offshore – oznaczający w największym skrócie przeniesienie produkcji lub usług?


Poszukiwanie przyjaznego klimatu

Głównym celem jest obniżenie kosztów, stąd też beneficjentami offshoringu są najczęściej kraje o niższych kosztach operacyjnych, w tym zwłaszcza niższych kosztach pracy. Przeniesienie może nastąpić poprzez bezpośrednią inwestycję zagraniczną (utworzenie filii w innym kraju) lub zlecenie międzynarodowego podwykonawstwa. Utworzenie filii zagranicznej określane jest jako captive offshoring lub captive. W tym drugim przypadku, tj., gdy beneficjentem przeniesienia jest podmiot zagraniczny niezwiązany kapitałowo z przedsiębiorstwem, proces ten nosi nazwę offshore outsourcing. To jednak nie wszystko. Tryb i procedura rejestracji, w niektórych krajach trwa jeden dzień a wszystkie konieczne operacje można wykonać on-line. Sprawia to, że wielu przedsiębiorców – zwłaszcza z grupy fin-techów i start-upów oraz świadczących usługi w formie samozatrudnienia – decyduje się na rejestrację działalności, np. w sąsiedniej Słowacji.

W rankingu „Doing Business” za rok 2020 – o tyle nietypowy, że wpływ na gospodarkę wywarła pandemia – pierwsze dziesięć miejsc zajęły kolejno: Nowa Zelandia, Singapur, Hongkong, Dania, Korea Południowa, USA, Gruzja, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja. Polska uzyskała w sumie 76,4 na 100 punktów i znalazła się na 40. miejscu, ale tendencja spadkowa utrzymuje się już trzeci rok z rzędu. Coś zatem jest na rzeczy. Gdy dodać skomplikowaną ordynację podatkową, częste zmiany przepisów, rosnącą liczbę danin – nazywanych w odróżnieniu od podatków opłatami licencyjnymi, przekształceniowymi etc. – okaże się, że atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju nie jest na miarę potrzeb i możliwości. Przypomnijmy, że mówimy o kraju, gdzie struktura gospodarcza w okresie transformacji ukształtowała się tak, że 70 % PKB wytwarzają MŚP. Są elastyczne, innowacyjne i konkurencyjne. Rzecz w tym, że z racji np. prawa zamówień publicznych, czy braku referencji personalnych, nie mogą one stanowić równoprawnego podmiotu w razie ubiegania się o zdobycie zlecenia w trybie przetargowym, gdzie zresztą dodatkową barierę stanowią wadia bądź gwarancje, które zwłaszcza nowe firmy na ryku, eliminują już na starcie.


Rozwiązania fiskalne, prawne i finansowe

System gwarancji i poręczeń mógłby tu stanowić realne wsparcie, bez konieczności zamrażania środków własnych przedsiębiorcy, bądź wymagającego zabezpieczeń finansowania dłużnego, wyceny ryzyka i wiarygodnej historii kredytowej. Odrębna sprawa to system gwarancji dla polskich eksporterów. Ufamy, że podpisany 10 marca list intencyjny dotyczący współpracy KUKE z ZBP otworzy w tym względzie nowe perspektywy dla polskich firm, ubiegających się o rynki trzecie. Zapowiedzi Europejskiego Planu Odbudowy i priorytety wpisanego weń „Nowego ładu” dają nadzieję na stopniową dekarbonizację polskiej gospodarki. Skutkiem tego powinny być inwestycje w energetykę odnawialną, prosumencką i redukcja śladu węglowego. Banki już dzisiaj w ocenie wykonalności projektu premiują tego rodzaju inwestycje. Rzecz w tym, aby instytucje finansowe uzyskały wsparcie regulatora, które zachęci je do inwestowania w przyjazne środowisku przedsięwzięcia.

Kolejna fala zachorowań na Covid-19 stawia nas w obliczu realnej groźby eskalacji pandemii. Od tego jak sobie z nią poradzimy zależą możliwości reaktywowania gospodarki. Bezprecedensowy zakres pomocy w ramach tarczy PFR nie zastąpi systemowych, zintegrowanych rozwiązań w sferze fiskalnej, tyleż przejrzystych, co stabilnych, powiązanych z ulgami i zachętami skłaniającymi do finansowania, tak ze środków własnych, jak poprzez oferowane na rynku finansowym instrumenty dłużne. W przypadku kół zamachowych gospodarki, jak np. budownictwo – uruchomienia wymagają listy zastawne, bo polski fenomen finansowania długoterminowego aktywów przez krótkookresowe pasywa – to swoisty fenomen w złym tego słowa znaczeniu. Odrębną kwestią jest obszar zagadnień określanych jako ryzyko regulacyjne czy szerzej rzecz ujmując – ryzyko prawne. Problem ten dotyka zarówno sektor finansowy, jak przedsiębiorców. To już jednak – jak mawiał klasyk – zupełnie inna historia.
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-03-23 11:13:37
miniaturka

MZ: 16 741 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 396 osób

Badania potwierdziły 16 741 przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu i Śląsku. Zmarło 396 chorych – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.
2021-03-23 11:53:52
miniaturka

Internetowy gigant zablokuje „ciasteczka”

Trwa śledztwo w sprawie decyzji Google dotyczącej blokowania reklam wykorzystujących historię przeglądania. Nie zamierza też zastąpić „ciasteczek” żadnymi innymi, podobnymi technologiami. Przeciwnicy tego posunięcia wnieśli skargę do brytyjskiego organu nadzorującego konkurencję.
2021-03-23 12:15:21
miniaturka

100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego: „życie rodzi się z życia”

Ks. Franciszek Blachnicki był wybitnym teologiem-pastoralistą, założycielem ruchu Światło-Życia i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jego charyzmat jest nadal żywy i inspiruje zarówno świeckich, jak i duszpasterzy. Jutro przypada 100. rocznica jego urodzin
2021-03-23 12:49:21
miniaturka

Czy istnieje możliwość dopuszczenia składania referencji na okaziciela?

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o opinię i ewentualne rekomendacje w sprawie możliwości umieszczenia w prawie zamówień publicznych „referencji osobowych”
2021-03-23 13:21:41
miniaturka

W sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia w 2021 r. obowiązuje dekret z zeszłego roku

W sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia w 2021 r. nadal obowiązuje dekret z zeszłego roku – informuje watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
2021-03-23 13:50:53
miniaturka

Raport Legionistów Chrystusa: 170 ofiar 27 księży w ciągu 70 lat

W ramach „drogi odnowy”, jaką podjęło zgromadzenie Legionistów Chrystusa, opublikowano raport obejmujcąy lata 1941-2020 dotyczący księży, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych. Spośród 170 przypadków nadużyć aż 60 popełnił założyciel zgromadzenia, o. Marcial Maciel Degollado