Strona główna
opoka.org.pl
2023-12-21 10:49
KKBiDS

Nowy numer biuletynu

Ukazał się ostatni numer biuletynu rocznika 2023

OD REDAKCJI

Wierzę w apostolski Kościół

W apostolskim wymiarze Kościoła są obecne trzy poziomy. Wpierw trzeba zwrócić uwagę na charakter doktrynalny i misyjny, które odnoszą się do trwania w wierze apostołów i nieprzerwanym kontynuowaniu ich misyjnego posłania. Drugi poziom dotyczy posługiwania, czyli pełnienia zadań, które mają być widzialną gwarancją apostolskości. Zaś poziom trzeci ma wymiar egzystencjalny, odnosi się do stylu życia apostolskiego, determinuje formę życia wspólnoty wierzących.

Nierozdzielność tych poziomów wyraża się poprzez fakt, że w życiu Kościoła przepowiadanie apostolskie przekazywane przez Pismo i Tradycję (wymiar doktrynalny i misyjny), podejmowanie posług (wymiar służebny) oraz życie według Ewangelii (wymiar egzystencjalny) są nierozerwalne. Mówienie o Kościele bez któregokolwiek wymiarów jest deformacją jego apostolskości. W takim klimacie przekazujemy Czytelnikom kolejny numer biuletynu.

Dział NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO jest tym razem bardzo pokaźny. Papież Franciszek podjął decyzję, aby przy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powołać Komisję ds. Nowych Męczenników, którzy stanowią grono świadków wiary. O tej decyzji traktuje okolicznościowy List Ojca Świętego. Ponadto, papież Franciszek podejmuje zagadnienia dotyczące kwestii liturgicznych. Są one obecne zarówno w przemówieniu do członków komitetu organizacyjnego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych, w homilii wygłoszonej w dzień Pięćdziesiątnicy oraz rozważaniu w czasie niedzielnej modlitwy maryjnej. Na osobną uwagę zasługuje treść nauczania podczas środowych audiencji generalnych. Jest to kontynuacja katechez poświęconych świadkom wiary, osobom reprezentującym różne ramy czasowe i przestrzenie geograficzne.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera materiały Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: dekret oraz teksty liturgiczne ku czci Najświętszej Maryi Panny z Rokitna (diecezja zielonogórsko-gorzowska). Natomiast Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowe wspomnienie liturgiczne dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a stosownym dekretem odniosła się do kwestii patronatu dla diecezji pelplińskiej.

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII rozpoczyna tekst homilii Prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, którą wygłosił w czasie beatyfikacji Rodziny Ulmów. Ponadto, Konferencja Episkopatu Polski podjęła dwie uchwały dotyczące spraw liturgicznych, a jedna z nich została potwierdzona obowiązkowym dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 Zagadnienia liturgiczne znalazły swoje miejsce w nauczaniu biskupów polskich. Tym kwestiom zostały poświęcone listy pasterskie (abp Wacław depo, bp Jacek Jezierski), wygłoszone homilie (abp Wojciech Polak, bp Krzysztof Wętkowski). W trosce o poprawną celebrację sakramentu chrztu świętego dzieci biskup elbląski Jacek Jezierski asygnował dokument odnoszący się do obecności rodziców chrzestnych. Natomiast arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal ustanowił diecezjalnej sanktuarium w Przemyślu.

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera artykuł ks. Teodora Puszcza SChr, stanowiący kolejny odcinek refleksji nad księgą Mszału rzymskiego. W kontekście oczekiwania na polskie tłumaczenie tej księgi, Autor skoncentrował uwagę na dotychczasowych polskich wydaniach Mszału Pawła VI.

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajdziemy coroczne słowo krajowego duszpasterza muzyków kościelnych stanowiące zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce (18 listopada 2023 r.). W tej część biuletynu Czytelnik znajdzie także dwie interesujące rozmowy (o znaczeniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nadużyciach w procesjach eucharystycznych oraz na temat powołanej Komisji ds. Nowych Męczenników). W Licheniu zakończyła się jubileuszowa edycja warsztatów liturgicznych. O szczegółach tego wydarzenia można się dowiedzieć z reportażu.

Dział INFORMACJE obejmuje wpierw wydarzenia związane z liturgią, ale mające miejsce poza granicami naszego kraju. Z terenu Kościoła w Ukrainie dowiadujemy się, że dokonana tam reforma kalendarza liturgicznego została podyktowana między innymi troską o jedność Kościoła.

Kościół w Polsce żywo zainteresowany jest zagadnieniami liturgicznymi. Dwukrotnie odbyło się zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie oraz konsultorzy tego gremium, oprócz prac translacyjnych mszału, wiele czasu poświęcili sprawom bieżącym.

Poprawność i piękno sprawowanej liturgii, widzianej także w optyce podejmowanych posług i funkcji, były tematem wiodącym ogólnopolskiej pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W tym samym duchu należy zauważyć formację ceremoniarzy w diecezji radomskiej. Zaś archidiecezja poznańska przeżywała radość z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach.

Całość tego działu zamyka – zwyczajowo – wykaz nowych publikacji z zakresu liturgiki i duszpasterstwa liturgicznego.

Od czasu wydania poprzedniego numeru biuletynu, po wieczną nagrodę do Pana odszedł śp. ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit, prezbiter archidiecezji częstochowskiej, wieloletni i zasłużony pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II. O postaci oraz bogatym dorobku naukowym i duszpasterskim informuje stosowny NEKROLOG.

Bp Piotr Greger

Bielsko-Biała, dnia 14 września 2023 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-12-15 13:46:32
miniaturka

Rekolekcje adwentowe w Manchester

W dniach 10 - 13 grudnia bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wygłosił rekolekcje adwentowe w Parafii Miłosierdzia Bożego w Manchester. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Wierzę w Kościół". Nauki rekolekcyjne prowadziły przez prawdy wiary o Kościele, o Jego pięknie i trudach, o Jego powszechności i jedności. Jedność z Piotrem, jedności z biskupem, jedność z Pismu i Tradycją.
2023-12-15 13:51:37
miniaturka

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Kan. Tadeusza Kordysa

12 grudnia w Parafii Św. Pawła w Leicester odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Tadeusza Kordysa, który prawie ćwierć wieku służył tej lokalnej polskiej wspólnocie. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył bp Piotr Turzyński, Delegat Konferencja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwo Emigracji Polskiej. Homilię wygłosił Rektor Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii ks. Kan. Bogdan Kołodziej.
2023-12-15 14:55:22
miniaturka

Z posługa duszpasterską we Francji

W dniach od 2 do 7 grudnia br. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przebywał z posługą duszpasterską wśród Polonii i jej duszpasterzy we Francji. Biskup Piotr Turzyński rozpoczął wizytę w Aulnay sous Bois, gdzie w I niedzielę Adwentu przewodniczył Mszy św. i spotkał się z miejscową Polonią. W dniach 4 - 6 grudnia bp Piotr prowadził dni formacyjne dla Księży Chrystusowców posługujących we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Spotkanie odbyło się w w Domu PMK w La Ferté sous Jouarre pod Paryżem.
2023-12-22 11:31:05
miniaturka

Jak się “narodziło” święto Bożego Narodzenia

Czy Boże Narodzenie było zawsze ważne i jak je przedstawiano w pismach i sztuce w początkach chrześcijaństwa opowiada ks. Waldemar Turek, filolog i patrolog, kierownik Sekcji Łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Boże Narodzenie w Betlejem obchodzono uroczyście prawdopodobnie trzy lata po Soborze Nicejskim (325 rok). A przedtem?
2023-12-22 12:05:13
miniaturka

Życzenia skierowane do Polonii z okazji Świat Bożego Narodzenia

Bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej skierował słowa życzeń do Polonii i Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Biskup przypomniał, że Dzieciątko Jezus, które narodziło się w Betlejem nadal prosi, aby także teraz „przyjmować Je z radością”. „Pośród chaosu dzisiejszych czasów, w ciemnościach wojen, w lęku o jutro, pośród naszych osobistych, czasem niełatwych, życiowych doświadczeń, Chrystus – Boże Dziecię nie przestaje być pociechą i światłością. Przyjmijmy Go z głęboką radością, niech On będzie naszą nadzieją” - napisał.
2024-01-02 12:42:48
miniaturka

Poradnia Rachel

Działająca w Chicago Poradnia Rachel oferuje pomoc psychologiczną i duchową dla kobiet oraz mężczyzn, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w aborcji i z tego powodu odczuwają konsekwencje emocjonalne oraz duchowe. Poradnia prowadzi działalność PRO-LIFE oraz otacza opieką kobiety w niechcianej ciąży.