Strona główna
opoka.org.pl
2021-01-14 10:52
mk

Nowa ustawa ma pomóc samorządom w prowadzeniu polityki prorodzinnej

Projekt „Samorząd dla rodziny” zakłada, że każda gmina, powiat i województwo będą miały własny program polityki prorodzinnej. Ponadto każda uchwała samorządu ma być opiniowana pod kątem skutków, jakie przyniesie rodzinom.

Autor/źródło: pixabay.com

Jak tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, samorządy już podejmują inicjatywy prorodzinne, niejednokrotnie wyprzedzając programy rządowe. Tak było np. w przypadku becikowego, które jako pierwsza już w 1991 r. wprowadziła Gmina Ząbki czy Karty Dużej Rodziny, którą zainicjował w 2005 r. Wrocław.

Do tej pory, jak ocenia poseł, brakowało jednak szczegółowych przepisów kompetencyjnych i wprowadzane w gminach rozwiązania były kwestionowane przez sądy administracyjne. Projekt „Samorząd dla rodziny” ma to zmienić.

Ustawa wprowadza obowiązek przygotowania na każdym szczeblu samorządu programu polityki prorodzinnej. „Nie precyzuje natomiast, co powinien zawierać. Zostawiamy tutaj swobodę samorządom, choć w ustawie jest katalog przykładowych działań, które mogą się składać na takie programy. Nie ma więc obowiązku, jest tylko możliwość działania” – tłumaczy Bartłomiej Wróblewski.

Gminy, powiaty i województwa będą też musiały przedstawić roczne sprawozdanie z działań prorodzinnych. „Będzie to okazja, żeby przynajmniej raz w roku w każdym samorządzie zastanowić się nad prowadzoną polityką prorodzinną, przedyskutować i podsumować te działania z udziałem organizacji pozarządowych, rozważyć, czy art. 18 konstytucji, który zobowiązuje państwo do ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną są w danym samorządzie realizowane” – uważa B. Wróblewski.

Ponadto ustawa daje także możliwość powołania w samorządzie rady do spraw rodziny i wprowadza obowiązek opiniowania uchwał rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa pod kątem „zgodności z polityką prorodzinną oraz skutków regulacji dla rodzin”.

„Może to być istotne np. przy podejmowaniu decyzji dotyczących budowy i funkcjonowania szkół i przedszkoli, inwestycji w kulturę, sport i rekreację, lokalizacji sklepów czy przedsiębiorstw” – mówi poseł.

Bartłomiej Wróblewski podkreśla, że „Samorząd dla rodziny” to kolejna prorodzinna inicjatywa grupy posłów PiS, działających w Parlamentarnym Zespole ds. Życia i Rodziny. W Komisji Edukacji trwają prace dotyczące ustawy o edukacji domowej.

„Mam nadzieję, że regulacje wspierające edukację domową będą obowiązywały już od nowego roku szkolnego. Chcemy wesprzeć rodziny, które biorą na siebie wysiłek edukacji swoich dzieci. Zwykle są to zresztą rodziny osób mocno wierzących. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 konstytucji) powinno być w tym obszarze w pełni realizowane” – zapowiada Bartłomiej Wróblewski.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: