Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-10-16 14:21
S. Zielińska / Ewa Frankiewicz

Niewolnicy Maryi - Legnickie Sanktuarium

Wspólnota Fiat Mariae zaprasza do udziału w przygotowaniach do Aktu Zawierzenia się Jezusowi przez Maryję wg Św. Ludwika Marii Grignon de Monfort w legnickim Sanktuarium – miejscu cudu eucharystycznego.

Najpewniejszą drogą do osiągnięcia zbawienia wiecznego jest ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Zapewnił o tym Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Święty kapłan żyjący we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku w swoim niezwykłym „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” pisze o wielkiej roli jaką pełni Maryja w dotarciu każdego z nas do Jezusa Chrystusa. 

W owym dziele czytamy: 

„Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, wiodącą do zjednoczenia z Panem naszym, co stanowi doskonałość chrześcijańską.

Jest ono drogą łatwą, którą Jezus Chrystus utorował sam, do nas przychodząc, i na której brak przeszkód, by do Niego dojść. Można wprawdzie osiągnąć zjednoczenie z Bogiem inną też drogą, ale wtedy nie obędzie się bez liczniejszych krzyży, ciężkich umartwień i o wiele większych przeszkód, trudnych do przezwyciężenia. Dusza przechodzi wówczas przez ciemne noce, przez walki i nadzwyczajne cierpienia, przez urwiska, przez ciernie i straszne pustkowia. Droga Maryi zaś jest łagodniejsza i spokojniejsza”.

Św. Ludwik Grignion de Montfort był gorliwym propagatorem praktyki oddawania się Maryi w niewolę miłości. „Żyjąc w poddaństwie i w zależności od Maryi, w krótkim czasie postąpimy dalej, aniżeli przez całe lata żyjąc w samowoli i opierając się na własnych siłach”. Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort to poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi - z miłości.

„Nabożeństwo to wiernie praktykowane jest doskonałym sposobem, by wartość wszystkich naszych dobrych czynów została obrócona na największą chwałę Bożą. Nikt prawie nie działa w tym szlachetnym celu, choć wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani. Jedni bowiem po prostu nie wiedzą, na czym polega najwyższa chwała Boża; inni zaś wcale jej nie pragną. Natomiast Najświętsza Maryja Panna, której oddajemy wartość i zasługę naszych dobrych uczynków, wie doskonale, jak szukać owej chwały”.

„Najświętsza Maryja Panna jest Matką pełną łagodności i miłosierdzia, której nikt nie zdoła prześcignąć w miłości i hojności. Gdy Ona widzi, że ktoś oddaje się Jej całkowicie, by Ją czcić i Jej służyć, ogołacając się ze wszystkiego, co mu najdroższe, by Ją tym przyozdobić – również i Maryja oddaje się całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, kto Jej oddaje wszystko. Zanurza go w morzu swych łask; przyozdabia go swymi zasługami; wspiera go swoją potęgą; oświeca go swym światłem; napełnia swoją miłością; udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości itd.”

Akt oddania siebie Maryi podejmowali papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” - „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort.

Aby w pełni zrozumieć na czym polega niewolnictwo Maryi, warto podjąć się wymagających, lecz niezwykle obfitujących w owoce duchowe 33. dniowych przygotowań. W trakcie ich trwania staramy się uwolnić samego siebie od ducha świata, poznać samego siebie, poznać Najświętszą Dziewicę i Jezusa Chrystusa.

W najbliższym czasie przygotowania odbędą się w Sanktuarium pw. Św. Jacka w Legnicy – miejscu cudu eucharystycznego.

Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa, z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort podczas Eucharystii w kościele św. Jacka w Legnicy, prosimy o kontakt z Proboszczem Parafii pw. Św. Jacka w Legnicy ks. Andrzejem Ziombrą  - nr tel: 76 854 74 49 wew. 10 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: jacek.legnica@gmail.com 

Harmonogram przygotowania:

4 listopada, godz. 18.00 - Ofiara Mszy św. i spotkanie organizacyjne

5 listopada - rozpoczęcie 33-dniowego przygotowania

9 listopada godz. 18.00 – Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich

16 listopada, godz. 18.00 - ​ Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich

23 listopada​, godz. 18.00 - Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich ​

30 listopada, godz. 18.00 - ​ Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich

6 grudnia, godz. 18.00 - ​ Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich

7 grudnia, godz. 18.00 - Ofiara Mszy Św. i spotkanie formacyjne dla wszystkich

8 grudnia, godz. 18.00 - Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję


Źródło: Ewa Frankiewicz, Wspólnota Fiat Mariae, Sanktuarium Św. Jacka w Legnicy


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: legnica, akt zawierzenia, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Wspólnota Fiat Mariae