Strona główna
opoka.org.pl
2019-09-15 17:15
Anna Bajon / KAI

Niemcy: Kościół chce kontynuować „drogę synodalną”

Konferencja Biskupów Niemieckich oraz Centralny Komitet Katolików tego kraju (ZdK) kontynuują przygotowania do „drogi synodalnej”. Mimo krytyki z Rzymu pragną one kontynuować reformy wewnątrz Kościoła swojego kraju.

Autor/źródło: Eliza Bartkiewicz / BP KEP, licencja: CC BY

Podkreślili to uczestnicy zakończonej 14 września w Fuldzie Wspólnej Konferencji apelując o odważne i zaangażowane kontynuowanie „drogi synodalnej” w duchu Ewangelii.

Przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx przypomniał, że Kościół katolicki jest posłany do wszystkich ludzi. „Kościół nie jest dla siebie samego. Odpowiedzialność za to posłanie Kościoła do ludzi ponoszą w szczególny sposób biskupi w powierzonej im trosce duszpasterskiej, a przez chrzest w misji Kościoła uczestniczy każdy ochrzczony. Każdy ochrzczony jest «misją», jak powiedział papież Franciszek i dotyczy to wszystkich dziedzin życia Kościoła”, stwierdził metropolita Monachium.

W tym kontekście należy też rozumieć różne procesy dialogu i struktur w lokalnym Kościele w Niemczech. Wszystko skupia się wokół pytania, jak w sposób najbardziej właściwy głosić wszystkim ludziom Ewangelię Jezusa Chrystusa w różnych okolicznościach kulturowych i regionalnych, a także jak może być sprawowana Eucharystia jako zaproszenie do spotkania z Trójjedynym Bogiem.

Z kolei przewodniczący ZdK Thomas Sternberg powiedział, że chodzi o to, aby odzyskać zaufanie tak, aby było można „mówić w sposób wiarygodny o naszej wierze”.

Uczestnicy konferencji w Fuldzie napisali wspólny list do papieża Franciszka będący ich odpowiedzią na list papieski „Do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech”, który otrzymali pod koniec czerwca. oświadczyli, że z uwagą przyjęli list, w którym Franciszek opisał sytuację Kościoła katolickiego Niemiec u progu jego „drogi synodalnej”. „Poszliśmy za wskazaniami, które dał nam Ojciec Święty na naszą drogę, rozważyliśmy też, jakie powinniśmy wyciągnąć konsekwencje”, napisali członkowie komisji. Przyznali, że poczuli się umocnieni, a papież podziela ich „troskę o przyszłość Kościoła w Niemczech” i że zachęcił ich do „poszukiwania szczerej odpowiedzi na aktualną sytuację”.

Autorzy listu pragną nadawać „drodze synodalnej” kształt „procesu duchowego”. Zapewnili też papieża o swojej łączności z nim „w duchu kościelnym”, ponieważ - jak napisali - mają „na uwadze zarówno jedność Kościoła jako całości, jak i sytuację na miejscu.

W czasie Wspólnej Konferencji wypracowano cztery dokumenty robocze dotyczące moralności seksualnej, formy życia kapłańskiego, władzy i jej podziału oraz roli kobiet w służbie i urzędach Kościoła. Dyskutowano też nad statutem dla „drogi synodalnej”, ale go nie ogłoszono. Ten dokument ma stanowić podstawę obrad jesiennego zebrania Konferencji Biskupów Niemieckich w dniach 23-26 września także w Fuldzie, musi być też jeszcze omówiony z Centralnym Komitetem Katolików. Oba gremia muszą zaakceptować program, aby zaplanowana na okres dwóch lat „droga synodalna” mogła zgodnie z planem rozpocząć się w grudniu.

Według niemieckiej agencji katolickiej KNA cztery dokumenty, nad którymi biskupi i przedstawiciele ZdK obradowali w Fuldzie, mają stanowić podstawę dla czterech kręgów tematycznych - forów „drogi synodalnej”. Forum na temat władzy i jej podziału obejmuje m.in. napięcia między nauczaniem i praktyką Kościoła, „ale także między sposobem, w jakim sprawowana jest władza w Kościele i standardami społeczeństwa pluralistycznego w demokratycznym państwie prawa”. Forum o „moralności seksualnej” ma się odnieść do różnic między nauczaniem i praktyką w tym zakresie.

Jako „bardzo pilną” określono grupę roboczą poświęconą roli kobiet w Kościele. W oficjalnej informacji stwierdzono, że jest to „ważny sprawdzian dla autentyczności woli reform”, gdyż wiele kobiet traci zaufanie do instytucji Kościoła. Czwarte forum ma się zająć „formą życia kapłańskiego”; obejmie ono również duchowość, natomiast wyłączona została kwestia kapłaństwa kobiet w przyszłości.

Wspólna Konferencja została utworzona podczas Synodu w Würzburgu (1971–1975) jako stały organ Kościoła w Niemczech. W jej skład wchodzi po 10 przedstawicieli Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich i członków Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz zaproszeni eksperci. Ostatnio Wspólna Konferencja obradowała 5 lipca nad statutem „drogi synodalnej”. W obradach zakończonych 14 września w Fuldzie uczestniczyło 45 osób.

ts / Fulda

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-09-15 13:15:12
miniaturka
play

Abp Ziółek: brońmy krzyża, który jest znakiem chrześcijańskiej wiary!

– Bądźmy niezawodnymi świadkami Jezusa, który nas kocha,. Jednocześnie brońmy krzyża, który jest znakiem naszej chrześcijańskiej wiary, jedności i zakorzenienia w Bogu i świętej Ewangelii. – apelował ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.
2019-09-15 13:17:18
miniaturka

Franciszek: nieskończona miłość Boga do grzeszników - sercem Ewangelii

Sercem Ewangelii jest nieskończona miłość Boga do nas, grzeszników - mówił Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” ma placu św. Piotra w Watykanie.
2019-09-15 13:20:29
miniaturka

Misja Doctors Africa: Dobro mnoży się, gdy jest przekazywane

400 konsultacji i 750 specjalistycznych badań takich jak EKG czy USG wykonali lekarze z Krakowa podczas miesięcznej misji w Afryce – w Ugandzie i Tanzanii. Ta liczba przyprawia o zawrót głowy zważywszy, że lekarzy było tylko trzech.
2019-09-15 18:15:07
miniaturka

Msza święta w intencji duchowych córek św. Zygmunta Szczęsnego

Mikstat: Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi od prawie stu lat posługują w mikstackiej parafii. Zbliżające się wspomnienie ich Założyciela było okazją do modlitwy w ich intencji.
2019-09-16 07:34:25
miniaturka

Papież: modlę się o szybkie zakończenie konfliktu na Ukrainie

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież odniósł się do wymiany jeńców między Rosją, a Ukrainą, która miała miejsce kilka dni temu.
2019-09-16 08:34:22
miniaturka

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę (21-22 września 2019)

Bardzo potrzeba modlitwy w intencji ludzi młodych, w intencji matek i ojców, w intencji rodzin, abyśmy byli otwarci na życie. Aby życie zawsze dla nas było radością i ogromnym darem Pana Boga – podkreślił bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.