Strona główna
opoka.org.pl
2018-05-17 15:47
AC / Justyna Walicka

Musimy bronić wiary w Boga

Wczoraj w homilii podczas Mszy św. na zakończenie Zebrania Plenarnego Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich metropolita krakowski odwołał się do Ewangelii i modlitwy Jezusa o jedność Kościoła podczas Ostatniej Wieczerzy.

Autor/źródło: Joanna Adamik, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że radykalnie zmieniły się konteksty, granice i podziały w Europie, ale chrześcijaństwa bronić musimy. To nasz święty obowiązek wynikający z tego, że staramy się rozumieć historię, której Panem jest sam Bóg. - Mówił podczas Mszy św. na zakończenie Zebrania Plenarnego Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich abp Marek Jędraszewski.

W homilii metropolita krakowski odwołał się do Ewangelii i modlitwy Jezusa o jedność Kościoła podczas Ostatniej Wieczerzy. Arcybiskup zaznaczył, że to wołanie musiało budzić w Apostołach zaskoczenie, bo dopiero co doświadczyli szczególnej jedności poprzez umycie im wszystkim nóg przez Chrystusa. - Chrystus mówi im o jedności i podaje największy i najbardziej istotowy fundament tej jedności jaką jest życie Trójcy Przenajświętszej. „Oby wszyscy stanowili jedno jak Ty Ojcze we mnie a Ja w Tobie". Nie ma przecież większej jedności niż tam - między Ojcem, który zrodził swego Jednorodzonego Syna i Synem, który jest posłuszny woli Ojca aż do końca.

W dalszych słowach metropolita krakowski przypomniał, że z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli ówczesny papież Pius XII wydał w 1957 roku encyklikę „Invictus Athleta Christi". Znacząca cześć tej encykliki została skierowała do narodu polskiego i nosi tytuł „Odezwa do narodu polskiego". Papież Pius XII wskazuje tam na szczególną rolę, jaką Bóg przeznaczył Polsce, mówiąc o niej „przedmurze chrześcijaństwa". - Zdajemy sobie sprawę z tego, że radykalnie zmieniły się konteksty, granice i podziały w Europie ale chrześcijaństwa bronić musimy. To nasz święty obowiązek wynikający z tego, że staramy się rozumieć historię, której Panem jest sam Bóg. A rozumieć historię to zrozumieć swoje własne miejsce w dziejach tego świata zamierzone przez Boga. (...) Bóg da, i to jest nasza nadzieja, że trzecie tysiąclecie dzięki otwartości na łaski Ducha Świętego dzięki wielkiemu wysiłkowi ekumenicznemu, dzięki współdziałaniu w wielu bardzo ważnych dziełach, będących świadectwem jedności chrześcijan mimo podziałów, że ten czas trzeciego tysiąclecia stanie się czasem realnego powrotu do tej jedności, o którą prosił Ojca Jego Syn Jezus Chrystus w Wieczerniku.

Papież Pius XII w encyklice „Invictus Athleta Christi" wezwał także Polaków, by bronili wiary w Boga przed każdym niebezpieczeństwem. Arcybiskup Jędraszewski podkreślił, że i dzisiaj tych niebezpieczeństw jest bardzo dużo.
- One przychodzą także z tą kulturą, w której przyszło nam obecnie żyć. Kulturą świata, który chce żyć tak jakby Pana Boga nie było. Kulturą przekreślającą nawet istnienie obiektywnej prawdy w imię epoki postprawdy i wszechwładzy narracji. A my mamy bronić się. Bronić własnej tożsamości, a jednocześnie walczyć i zmagając się o tę naszą tożsamość, być przykładem dla innych. (...) Trzeba to robić zachowując normy życia chrześcijańskiego i stając się wyraźnym znakiem sprzeciwu dla tych tendencji, które chciałyby stworzyć z człowieka karykaturę, odrzucając Boży zamysł dla człowieka, który został przez Stwórcę powołany do tego, by być Jego obrazem i Jego podobieństwem jako kobieta i mężczyzna. Jest to także konieczność gotowości, by żyć w czystości moralności chrześcijańskiej i ją głosić światu w porę i nie w porę.

Arcybiskup Jędraszewski za Piusem XII wskazał także na konieczność posiadania wiedzy o naszej polskiej historii po to, by móc czerpać z przykładu naszych przodków. - Nie odcinanie się od naszej historii, ale czerpanie życiodajnych soków, które sprawiają, że mając poczucie własnej tożsamości i żywiąc w sobie głęboką pamięć, możemy iść na spotkanie tego świata z orędziem Ewangelii - mówił metropolita.

O. Jan Maria Szewek OFM Conv rzecznik Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wyjaśnił, że 60 lat temu Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński powołał do istnienia Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, w której skład wchodzi 59 zakonów. Każdego roku wiosną i jesienią wyżsi przełożeni spotykają się w różnych miejscach. W tym roku spotkali się w klasztorze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, ponieważ zgromadzenie to obchodzi 70-lecie istnienia polskiej prowincji Zmartwychwstańców, w poszerzonym składzie. W wydarzeniu uczestniczyli także rektorzy wyższych seminariów zakonnych z całej Polski, ponieważ to spotkanie oparte zostało o najnowszy dokument Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i było poświęcone wyzwaniom jakie stoją przed osobami konsekrowanymi w Polsce.

Ojciec Szewek wyjaśnił, że sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przysłał na to spotkanie swój referat, w którym prosił zakony męskie w Polsce, żeby dobrze odczytywały znaki czasu i miejsca i wsłuchiwały się w wyzwania, które do nich docierają. - Mówiąc obrazowo, mamy być wierni naszym charyzmatom, ale odnowić struktury. To w przypadku franciszkanów znaczy na przykład, że co prawda św. Franciszek z Asyżu zajmował się ludźmi odtrąconymi, odrzuconymi, tymi, którzy byli wtedy nazwani trędowatymi, ale dzisiaj np. w Polsce trądu nie ma. Są jednak inni ludzie na obrzeżach społeczeństw. Dlatego w tym duchu stworzyliśmy m.in. ośrodek leczenia uzależnień i to właśnie jest na nowo odczytywanie swoich charyzmatów, które mogą mieć nawet 800 lat jak w naszym przypadku - tłumaczył o. Jan Maria Szewek.

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi przybył również nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pennacchio. Skierował do zebranych własne słowa oraz przypomniał najnowsze wypowiedzi Ojca Św. Franciszka mówiące m.in. o trzech filarach życia zakonnego, którymi są: modlitwa, ubóstwo i cierpliwość. Przez osobę arcybiskupa Pennacchio wyżsi przełożeni przekażą list do papieża Franciszka.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Episkopacie Polski o. bp Jacek Kiciński CMF, który wywodzi się ze zgromadzenia zakonnego klaretynów.

O. Jan Maria Szewek wyjaśnił także, że co trzy lata odbywa się wspólne spotkanie połączonych czterech konferencji osób konsekrowanych: Konferencji Żeńskich Zakonów Czynnych, Konferencji Żeńskich Zakonów Kontemplacyjnych, Konferencji Instytutów Świeckich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w październiku w Krakowie w Centrum Jana Pawła II.

Justyna Walicka - Archidiecezja Krakowska

źródło: Joanna Adamik, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, www.diecezja.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-05-17 14:38:40
miniaturka

Telefoniczna rozmowa papieża z prezydentem Turcji o sytuacji w Palestynie

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zadzwonił wczoraj do papieża Franciszka, by wyrazić swe zaniepokojenie sytuacją w Palestynie. Była to już trzecia taka rozmowa telefoniczna w ciągu sześciu miesięcy.
2018-05-17 14:47:29
miniaturka

Bp Kopiec: Świątynia jest znakiem bliskości Boga

O tym, że człowiek potrzebuje do swojego rozwoju i życia przestrzeni, która by mu bardzo wyraźnie okazywała chęć Pana, który pragnie zbawienia i dobra każdego z nas przypominał biskup Jan Kopiec podczas kiermaszu Gliwickiej katedry
2018-05-17 15:08:54
miniaturka

Częstochowa: narodowe czytanie „Evangelium vitae” w 98. rocznicę urodzin Karola Wojtyły

Z okazji przypadającej 18 maja 98. rocznicy urodzin Karola Wojtyły rusza inicjatywa "Narodowe czytanie Evangelium vitae". Ma ona być prezentem dla św. Jana Pawła II.
2018-05-17 22:35:15
miniaturka

Jerozolima: apel ordynariuszy Ziemi Świętej

W obliczu narastającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego katoliccy ordynariusze Ziemi Świętej wzywają wszystkie zaangażowane strony, aby unikały używania przemocy i znalazły sposoby na zakończenie oblężenia w Strefie Gazy.
2018-05-17 22:46:03
miniaturka

Papież: udawana jedność to środowisko, które potępia

Są dwie drogi jedności, jedna prawdziwa, po której prowadzi nas Jezus i druga, na której się oczernia, oskarża i która dzieli – to główna myśl homilii wygłoszonej przez Papieża na porannej Mszy.
2018-05-18 08:16:24
miniaturka

Włosi ponoszą konsekwencje bezdzietności: kraj się starzeje i wyludnia

Instytut statystyczny wieści nieuchronne wymieranie włoskiego społeczeństwa. Emerytów jest niemal dwa razy więcej niż młodych. Zmniejsza się liczba dzieci i potencjalnych matek. Młodzi uciekają za granicę.