Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2020-03-17 12:45
MG / BP Archidiecezji Krakowskiej

Modlitwa zawierzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

„Pośród ognia”, który nas dotyka, wołamy do Ojca bogatego w miłosierdzie i Bożej dobroci zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, uwikłanego w słabości i grzechy – powiedział dziś bp Jan Zając.

Autor/źródło: BP Archidiecezji Krakowskiej

Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczył Mszy świętej porannej transmitowanej przez TVP1. Eucharystia sprawowana była w Kaplicy Klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.


Modlitwa zawierzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach


Bp Zając nawiązał w homilii do Liturgii Słowa i wskazał na przykład Azariasza, który wraz ze swoimi przyjaciółmi w czasie prześladowań „pośród ognia” modlił się do Boga Najwyższego, wyznając odważnie i stanowczo, ze skruszonym sercem, winy całego ludu.


– Modlitwa „pośród ognia” umocniła człowieka w dochowaniu wierności Bogu, który przez swe miłosierdzie trzyma los ludzi w swoich rękach i ratuje od nieszczęścia tych, którzy Mu ufają – powiedział.


Kaznodzieja zauważył, że i my dziś jesteśmy uczestnikami modlitwy „pośród ognia”. – Jesteśmy otoczeni jakby „ogniem epidemii”. Doznajemy bezradności, słuchając komunikatów o ciągle rosnącej liczbie osób dotkniętych koronawirusem i o osobach zmarłych z tego powodu. To dla nas wszystkich stanowi szczególne doświadczenie próby wiary w Boga i w Jego Opatrzność.


Też budzą się z nas słowa ubolewania i lęku skierowane do Boga: „Nie ma gdzie doznać Twego miłosierdzia”. Ale wśród „ognia” przychodzi refleksja: „Teraz idziemy za Tobą z całego serca… i szukamy Twego oblicza” – powiedział i dodał: – Oto jesteśmy przed obliczem Miłosiernego Boga. Jest wśród nas współczesny Azariasz – św. Jan Paweł II. Pośród „ognia” naszej rzeczywistości wzywa nas do modlitwy i razem z nami modli się słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Uobecnia ten Akt zawierzenia z gorącym pragnieniem, aby jak wyznał przed laty, „Orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Siostry Faustyny dostało się do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją!”.


Jak podkreślał bp Zając, „mając świadomość trudnego położenia, zanosimy dziś ufne błaganie o uleczenie ludzkich słabości, przezwyciężenie zła, które pozbawia człowieka więzi z Bogiem i pozbawia nadziei na prawdziwe szczęście”. – A wpatrując się w oblicze Pańskie błagamy o miłosierdzie dla całego świata, odwołując się nie tylko do bolesnej męki Chrystusa, ale i chwalebnego zmartwychwstania, które jest pieczęcią zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Przez modlitwę Aktu zawierzenia prosimy Ojca Przedwiecznego, aby przez Krzyż i Zmartwychwstanie Swego Syna, mocą Ducha Świętego wyprowadził ludzkość z kręgu „ognia świata” i wprowadził w blask Ognia Miłosierdzia, w którym świat znajdzie pokój a człowiek szczęście.


Zebrani w świątyni wspólnie odmówili Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, który w Łagiewnikach wypowiedział po raz pierwszy św. Jan Paweł II 17 września 2002 roku, a który odmawiany jest każdego dnia w łagiewnickim Wieczerniku.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Łagiewniki, Jan Zając, Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, Azariasz