Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-04-16 13:21
S. Zielińska / Magda Stec

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W Polsce jego idea realizuje się poprzez uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

To właśnie tego dnia podczas uroczystej gali w Zamościu poznamy laureatów i wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadbany” 2018.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. 

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.


26-27 marca 2018 r. Jury w składzie:

   1. prof. dr hab. Andrzej Koss (wiceprzewodniczący),

   2. Mariusz Czuba,

   3. dr Małgorzata Gwiazdowska,

   4. dr inż. arch. Jan Janczykowski

poddało ocenie jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach zgłoszonych do konkursu. Podczas obrad wyłoniono następującą listę nominowanych:

A. Kategoria utrwalenie wartości zabytkowej obiektu 

Nominacje: 

1. Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie 

2. Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie 

3. Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie 

4. Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie 


B. Kategoria rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu 

Nominacje: 

1. Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie 


C. Kategoria adaptacja obiektów zabytkowych 

Nominacje: 

1. Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie 

2. Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrowie, woj. wielkopolskie 

3. Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie 


D. Kategoria architektura i konstrukcje drewniane 

Nominacje: 

1. Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie 

2. Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie 


E. Kategoria architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne 

Nominacje: 

1.Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie 

2.Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie 


Nagrodę w  Kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem otrzymuje Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie. 

Laureatów i wyróżnionych w konkursie poznamy podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 18 kwietnia br. w Zamościu.

Szczegółowe informacje nt. wszystkich nominowanych zabytków znaleźć można na stronie: www.nid.pl.

***

Przedstawicieli mediów zapraszamy na galę, która odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Kazamacie Wschodniej bastionu VII, ul Łukasińskiego 2 w Zamościu. 

Akredytacje do 16.04.2018 r.  

RSVP: 

Biuro ds. Komunikacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

E-mail: media@nid.pl 

Tel.: 22 551-56-73

Mobile: 690-134-364

Źródło: Magda Stec, Narodowy Instytut DziedzictwaPodziel się tym materiałem z innymi: