Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-04-11 15:55
S. Zielińska / ks. dr Dariusz Sztuk SDB

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "O interpretacji Biblii w Kościele"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 25-leciu Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "O interpretacji Biblii w Kościele", odbędzie się w Warszawie 18 kwietnia 2018 r.

Autor/źródło: INB UKSW

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele", ogłoszony dokładnie 25 lat temu wpisał się w linię encyklik papieskich, promulgowanych od 1893 (Providentissimus Deus) do 1943 roku (Divino afflante Spiritu). Traktując o metodach i podejściach interpretacji Biblii stał się kamieniem milowym na drodze rzetelnego, naukowego pochylania się nad Pismem Świętym.

Studium Biblii jest duszą teologii i powinno ono służyć ludowi chrześcijańskiemu w lepszemu pojmowaniu słowa Bożego zawartego w tekstach natchnionych oraz w dostosowywaniu życia do wymagań, które to słowo stawia. Wydaje się, że w wielości metod i podejść, które stosowano i stosuje się w interpretacji Biblii można postrzegać wciąż aktualną potrzebę i pragnienie sięgania do głębi Bożego objawienia i prawdy o samym człowieku. Patrząc z tej perspektywy wydaje się, że dzięki dokumentowi Papieskiej Komisji Biblijnej interpretacja Pisma Świętego znalazła nowy bodziec do dalszego rozwoju. 

Aby tę opinię potwierdzić i dokonać refleksji, Instytut Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, 18 kwietnia organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji 25-lecia ogłoszenia dokumentu PKB, na którą to konferencję zaproszono naukowców z ośrodków badawczych w Polsce oraz za granicą. Podczas trzech sesji naukowych prelegenci nawiążą do status quo samego dokumentu PKB, pochylą się nad metodami i podejściami interpretacyjnymi oraz wskażą na wyzwania egzegezy tekstów natchnionych Pisma Świętego.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Auli Jana Pawła II na kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

Honorowego patronatu naszej konferencji udzielił Ks. Kardynał Kazimierz Nycz oraz Przewodniczący KEP Ks. Abp Stanisław Gądecki, który też wygłosi wprowadzenie do Konferencji.


Źródło: ks. dr Dariusz Sztuk SDB , INB UKSW


Podziel się tym materiałem z innymi: