Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-10-26 12:41
S. Zielińska / idmjp2.pl

Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II

W niedzielę 28 października w Krakowie odbędzie się uroczysty koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród laureatom Małopolskiego Konkursu Pieśni Religijnej Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II.

Koncert odbędzie się w dniu 28.10.2018 r. o godz. 15:30 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie (Górny Kościół).

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się" w Krakowie zaprosiły dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w Małopolskim Konkursie Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II. 

Obchodzony w tym roku jubileusz 40 – lecia pontyfikatu Papieża Polaka jest szczególną okazją, aby na nowo przybliżyć zarówno wykonawcom jak i odbiorcom wartości głoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach i twórczości literackiej.

W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.


Patronat honorowy nad Konkursem:

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II

Biskup Andrzej Jeż, Biskup Diecezjalny Tarnowski

Biskup Roman Pindel, Biskup Diecezjalny Bielsko-Żywiecki

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa


Organizatorzy Konkursu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej


Komitet Organizacyjny Konkursu:

Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017

Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków

Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie


Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Konkursu:

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. kard. F. Macharskiego w Krakowie

Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej

Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

--

Instytut Dialogu Międzykulturowego

im. Jana Pawła II w Krakowie


Podziel się tym materiałem z innymi: