Strona główna
opoka.org.pl
2020-09-07 10:25
MG / Biuro Prasowe Sanktuarium

Licheń. Dożynki powiatowo-gminne

Uroczystą Mszą św. w niedzielę o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej rozpoczęły się tegoroczne dożynki powiatowo-gminne w Licheniu

Autor/źródło: BP Licheń

 W Mszy św., której przewodniczył  ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, uczestniczyło ponad 3 000 osób.


Już od godz. 11 na placu przed bazyliką wierni wchodzący do świątyni mogli podziwiać piękne wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne gminy powiatu konińskiego. Tuż przez rozpoczęciem Eucharystii wieńce poświecił ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów. Ten moment święta plonów uświetniła występem orkiestra dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.

Na początku Eucharystii ks. kustosz  powitał wszystkich w licheńskiej bazylice: - „Przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej, Pani Ziemi Konińskiej, witam wszystkich w tę dożynkową niedzielę. W dzień, w którym chcemy dziękować Bogu za Jego opatrzność, za opiekę nad nami i plony, które udało się zebrać.”

Ksiądz kustosz powitał także obecnych na Mszy św. gości, w tym m.in. ks. prał. Sławomira Kasprzaka, proboszcza parafii pw. św. Stanisława w Kramsku, panią Anetę Niestrawską, I wicewojewodę województwa wielkopolskiego,  posłów i senatorów ziemi konińskiej, pana Stanisława Bielika, starostę powiatu konińskiego, p. Witolda Nowaka, zastępcę prezydenta miasta Konina, wójtów i  burmistrzów powiatu konińskiego z panem Mariuszem Zaborowskim, burmistrzem miasta i gminy Ślesin oraz p. Andrzejem Nowakiem, wójtem gminy Kramsk, na terenie których położone jest licheńskie sanktuarium.

W homilii ks. Janusz Kumala MIC dziękował za ogromny trud, jaki każdego dnia wkładają rolnicy w swoje codziennie obowiązki. - „To polskiej wsi zawdzięczamy w dużej mierze i miłość, i wierność ojczyźnie, i tęsknotę za odzyskaniem niepodległości w okresie rozbiorowym, czego wyrazem było pielgrzymowanie do maryjnych sanktuariów, także licheńskiego. Dzisiejsze święto, zakorzenione w tradycji polskiej, chce zwrócić nasza uwagę na tych, którzy trudzą się, abyśmy mieli chleb codzienny. Ważne jest, abyśmy pielęgnowali troskę o polskie rolnictwo, o to, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy z miłością wychodzą codziennie w pole.”

Ksiądz kustosz zwrócił także uwagę na to, iż tylko ciężka praca człowieka, połączona z modlitwą i zaufaniem Bogu, daje pozytywny efekt: - „Jeśli dziś dziękujemy za tegoroczne plony, to dziękujemy w świątyni, gdyż nasze podziękowania kierujemy w stronę Pana Boga. To od Niego zależy jakie są coroczne plony. Z kolei rolnik to ktoś, kto jest powołany do tego, aby współpracował z Bogiem po to, abyśmy wszyscy mieli chleb codzienny. To jest powołanie. To jest wybór zakorzeniony w sercu. Musi być miłość do ziemi, aby na niej wyrosły owoce.” – mówił kapłan.

W homilii ks. Kumala odniósł się także do licheńskiego sanktuarium: - „Jesteśmy tu, w licheńskim sanktuarium, nieprzypadkowo, gdyż to miejsce związane było z ziemią, która była licha. Nie było łatwo uprawiać tej ziemi. Jednak ludzie nie rezygnowali i nie poddawali się - robili wszystko, aby zbierać tu plon. Matka Boża upatrzyła sobie to miejsce nieznane nikomu, także pasterza, któremu objawiła się i przekazała orędzie, skierowane najpierw do mieszkańców tej ziemi. Orędzie wzywające do powrotu do Pana Boga, do nawrócenia i do pokuty. Licheńskie sanktuarium zawsze było otwarte na wszystkich, szczególnie na okolicznych mieszkańców, którzy tutaj mogą nabierać sił i prostować ścieżki prowadzące do Pana Boga.”

Ks. Kumala nawiązał także do uroczystości koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, miała miejsce 53. lata temu, mówiąc, iż w jej trakcie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział o Matce Bożej Licheńskiej, że jest Ona „Panią Ziemi Konińskiej”.

W słowie ksiądz kustosz odniósł się także do odczytanej Ewangelii wg św. Mateusza.

- „Dzisiejsze Słowo Boże prowadzi nas na drogę odnowy relacji z drugim człowiekiem. Aby odnowić relacje z drugim człowiekiem, najpierw trzeba uświadomić sobie, że żyjemy w świecie, który został podarowany nam od Boga. Jesteśmy na tej ziemi jako stróżowie. Mamy go strzec, zachować dla przyszłych pokoleń. Abyśmy czerpali radość ze współpracy z Bogiem, musimy troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy. Piękno stworzenia jest księgą, w której poznajemy Boga Stworzyciela. Ważna jest też odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nie jesteśmy sami w tym świecie, ale jesteśmy powołani, aby żyć z innymi ludźmi, którzy są dla nas braćmi. Dzisiejsza Ewangelia porusza ważny problem – jeśli ktoś zgrzeszy przeciw tobie, to nadal jesteś za niego odpowiedzialny. Grzech jest zaprzeczeniem miłości, którą otrzymałem od Pana Boga. Grzech to jest coś, co niszczy relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. A Jezus pokazuje nam co zrobić, aby odnowić relację z drugim człowiekiem.”

Na zakończenie homilii ks. Janusz Kumala MIC zachęcał wiernych obecnych w licheńskiej świątyni, aby każdego dnia otwierali oczy i uszy, dostrzegając piękno polskiej ziemi, a przede wszystkim drugiego człowieka, by okazać mu miłość. Wyraził także pragnienie, aby mieszkańcy ziemi konińskiej byli wierni Matce Bożej Licheńskiej.

Przed zakończeniem Eucharystii starostowie dożynek, pani Aleksandra Kowalska i pan Jan Szmidt, przekazali księdzu kustoszowi bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, który był wyrazem wdzięczności za modlitwę w intencji rolników. Ksiądz kustosz podarował  starościnie i staroście dożynek kopie obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją pana Jacka Hyżnego.

Po zakończeniu Mszy św. odbył się tradycyjny obrzęd przekazania chleba przez starostów dożynek gospodarzowi powiatu, czyli staroście konińskiemu, panu Stanisławowi Bielikowi. Ogłoszono także wyniki w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zostało przyznane gminie Rzgów za wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wielskich w Sławsku. Drugie miejsce otrzymała gmina Kramsk za wieniec wykonany przez sołectwo Podgór, a trzecie miejsce gmina Ślesin za wieniec dożynkowy przygotowany przez sołectwa z Półwioska Starego i Nowego. Łącznie do konkursu zgłoszono 16 wieńców dożynkowych.  

Druga część dożynek odbyła się w sali w dolnej części świątyni. W jej trakcie przedstawiono wyniki 18. Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”.  Spotkanie zakończył koncert Sanktuaryjnego Kwintetu Dętego.

A w najbliższym tygodniu w Licheniu kolejne dwa wydarzenia: w sobotę, 12 września, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, zaprasza na 17. Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi, a w niedzielę, 13 września, na 10. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobiecych.Licheń Stary, 6 września 2020 r.             Robert Adamczyk         

(zdjęcia: Justyna Zacharek)                
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy